Citātu rādītājs

Svētie Raksti

Vecā Derība

Radīšanas grāmata

1, 1      268* , 279 , 280 , 290
1, 1-2, 4      337*
1, 2-3      292*
1, 2      243* , 703* , 1218*
1, 3      298*
1, 4      299
1, 10      299
1, 12      299
1, 14      347*
1, 18      299
1, 21      299
1, 26      225 , 299* , 343* , 2085 , 2501* , 2809
1, 26-27      1602*
1, 26-28      307*
1, 26-29      2402*
1, 27      36* , 355 , 383 , 1604* , 2331
1, 28      372 , 373 , 1604 , 1607* , 1652 , 2331 , 2427*
1, 28-31      2415*
1, 31      299 , 1604*
2, 1-3      345
2, 2      314* , 2184
2, 7      362 , 369* , 703*
2, 8      378*
2, 15      378
2, 17      376* , 396 , 396 , 400* , 1006* , 1008*
2, 18      371* , 1605* , 1652
2, 19-20      371 , 2417*
2, 22      369* , 1607*
2, 23      371 , 1605*
2, 24      372 , 1605 , 1627* , 1644* , 2335
2, 25      376*
3      390* , 2795*
3, 1-5      391*
3, 1-11      397*
3, 3      1008*
3, 5      392 , 398* , 399* , 1850
3, 6      2541 , 2847
3, 7      400*
3, 8-10      29*
3, 9      410* , 2568
3, 9-10      399*
3, 11      2515*
3, 11-13      400*
3, 12      1607*
3, 13      1736 , 2568
3, 14-19      2427*
3, 15      70* , 410* , 489*
3, 16      376* , 400* , 1609
3, 16b      1607*
3, 16-19      1607*
3, 17      400*
3, 17-19      378*
3, 19      376* , 400 , 400* , 1008* , 1609
3, 20      489*
3, 21      1608*
3, 24      332*
4, 1-2      2335*
4, 3-8      2538*
4, 3-15      401*
4, 4      2569*
4, 8-12      2259*
4, 10      1736* , 1867* , 2268*
4, 10-11      2259
4, 26      2569*
5, 1      2335*
5, 1-2      2331
5, 24      2569*
6, 3      990*
6, 5      401*
6, 9      2569
6, 12      401*
8, 8-12      701*
8, 20-9, 17      2569*
9, 1-4      2417*
9, 5-6      2260
9, 8-16      2569*
9, 9      56*
9, 16      71*
10, 5      56
10, 20-31      56*
11, 4-6      57*
12, 1      59
12, 1-4      145*
12, 2      762* , 1669*
12, 3      59 , 706* , 2676
12, 4      2570
13, 8      500*
14, 16      500*
14, 18      58* , 1333 , 1544
15, 2      2374
15, 2-3      2570*
15, 5      146* , 288*
15, 5-6      762*
15, 6      146* , 2571*
17, 1-2      2571*
17, 4-8      1819*
17, 5      59
18, 1-15      706* , 2571*
18, 10-14      489*
18, 14      148* , 276
18, 16-33      2571*
18, 20      1867*
19      332*
19, 1-29      2357*
19, 13      1867*
21, 1-2      489*
21, 17      332*
22, 1-18      1819*
22, 11      332*
22, 17-18      706*
23, 4      145*
28, 10-22      2573*
29, 15      500*
30, 1      2374
32, 25-31      2573*
38, 18      1295*
41, 42      1295*
45, 8      312
49, 24      269
50, 20      312

Izceļošanas grāmata

3, 1-10      2575*
3, 5      2777
3, 5-6      208*
3, 6      205 , 207
3, 7-10      1867*
3, 13-15      205
3, 14      446* , 2666* , 2810*
4, 22      238 , 441*
12, 3-14      608*
13, 3      1363*
13, 12-13      529*
13, 22      659*
15, 1      2810
15, 26      1502
16, 19      2836*
16, 19-21      2837*
17, 1-6      694*
17, 2-7      2119*
17, 8-13      2577*
19      751* , 2060*
19, 5-6      709 , 762* , 2810*
19, 6      63* , 1539
19, 16-25      2085*
19-20      708*
20, 1-17      2056*
20, 2      2061
20, 2-5      2083
20, 7      2141
20, 8-10      2167
20, 11      2169
20, 12      2196 , 2200 , 2214*
20, 13      2257
20, 14      2330
20, 15      2400
20, 16      2463 , 2504
20, 17      1456* , 2513 , 2533
22, 20-22      1867*
23, 7      2261
23, 12      2172*
23, 20-23      332*
24      2060*
24, 7      2060*
24, 8      613*
24, 15-18      697* , 2085*
25, 10-22      2130*
25, 16      2058 , 2058
25, 22      433*
29, 1-30      1539*
29, 7      436*
30, 22-32      695*
31, 15      2168 , 2189
31, 16      2171*
31, 17      2172
31, 18      700 , 2056* , 2058
32      210*
32, 1-34, 9      2577*
32, 15      2058
33, 9-10      697*
33, 11      2576
33, 12-17      210*
33, 18-19      210
33, 19-23      2583* , 2666*
34, 6      210 , 214 , 231 , 2577*
34, 7      211
34, 9      210*
34, 28      2056
34, 29      2058
40, 1-3      2058
40, 36-38      697*

Levītu grāmata

8      1539*
8, 12      436*
11, 44      2813
16, 2      433*
16, 15-16      433* , 613*
17, 14      2260*
18, 7-20      2388*
19, 2      2811
19, 13      2434*
19, 15      1807
19, 18      2055*
26, 12      2550

Skaitļu grāmata

1, 48-53      1539*
7, 89      433*
11, 24-25      1541*
12, 3      2576
12, 7-8      2576
12, 13-14      2577*
21, 4-9      2130*
24, 17      528*
24, 17-19      528*
28, 9      582*

Atkārtotā likuma grāmata

1-11      708*
4, 13      2056
4, 15-16      2129
4, 19      57*
4, 37      218*
5, 2      2060
5, 4      2059
5, 6      431 , 2061 , 2084 , 2133
5, 6-9      2083*
5, 6-22      2056*
5, 11      2141*
5, 12      2189
5, 12-15      2167*
5, 15      2057 , 2170
5, 16      2196* , 2200* , 2247
5, 18      2330*
5, 19      2400* , 2450
5, 21      2533
5, 22      2056* , 2058
6, 4      228 , 2083
6, 4-5      201 , 459* , 093*
6, 5      368* , 2055* , 2133
6, 13      2096 , 2150
6, 13-14      2084
6, 16      2119
7, 6      762*
7, 8      218*
7, 9      215*
8, 3      1334* , 2835
10, 4      2056
10, 15      218*
11, 14      1293*
14, 1      441*
15, 11      2449
18, 10      2116*
24, 1      1610*
24, 14-15      1867* , 2409* , 2434*
25, 13-16      2409*
28, 10      63
29, 3      368*
29-30      708*
30, 15-20      1696*
30, 16      2057
31, 9      2056*
31, 24      2056*
32, 6      238*
32, 8      57* , 441*
32, 34      1295*
32, 39      304*

Jozus grāmata

3, 10      2112
13, 33      1539*

Tiesnešu grāmata

6, 11-24      332*
13      332*
13, 18      206*

Samuēla pirmā grāmata

1      489*
1, 9-18      2578*
3, 9-10      2578
9, 16      436*
10, 1      436*
12, 23      2578
16, 1      436*
16, 12-13      436*
16, 13      695*
28, 19      633*

Samuēla otrā grāmata

7      709*
7, 14      238* , 441*
7, 18-29      2579*
7, 28      215 , 2465*
12, 1-4      2538*
12, 7-15      1736*

Ķēniņu pirmā grāmata

1, 39      436*
6, 23-28      2130*
7, 23-26      2130*
8, 10-12      697*
8, 10-61      2580*
17, 7-24      2583*
18, 20-39      2583*
18, 26-29      2766*
18, 38-39      696*
18, 39      2582*
19, 1-14      2583*
19, 5      332*
19, 16      436*
21, 1-29      2538*
21, 8      1295*

Ķēniņu otrā grāmata

2, 9      2684*

Hroniku pirmā grāmata

17, 13      441*

Hroniku otrā grāmata

36, 21      2172*

Ezras grāmata

9, 6-15      2585*

Nehemija grāmata

1, 4-11      2585*
13, 15-22      2172*

Tobija grāmata

1, 16-18      2300*
2, 12-18 (vulg.)      312*
3, 11-16      2585*
4, 3-4      2214*
4, 5-11      2447*
4, 15      1789*
8, 4-9      2361
8, 6      360*
12, 8      1434*
12, 12      336*
13, 2      269*

Judītes grāmata

9, 2-14      2585*

Esteres grāmata

4, 17c      269*

Makabiešu otrā grāmata

6, 30      363*
7, 9      992
7, 14      992
7, 22-23      297
7, 28      297
7, 29      992*
10, 29-30      333*
11, 8      333*
12, 46      958 , 1032

Ījaba grāmata

1, 5      1032*
1, 6      441*
10, 8-12      2270*
12, 10      2318
33, 23-24      336*
36, 26      223
38, 7      332*
42, 2      275
42, 3      299*

Psalmi

2, 1-2      600*
2, 2      436*
2, 6-7      745*
2, 7      441* , 653* , 2836
2, 7-8      2606
6, 3      1502*
6, 6      633*
8      2809*
8, 2      300 , 2160 , 2566*
8, 3      559*
8, 6      2566* , 2809*
16, 9-10      627*
19, 2      326*
19, 2-5      299*
22      304*
22, 1      603*
22, 2      2605*
22, 10-11      2270*
22, 15      112*
22, 27      716*
23, 5      1293*
24, 6      2582
24, 7-10      559
24, 8-10      269
24, 9-10      2628
27, 8      2730
27, 10      239*
29, 2      2143*
32      304*
32, 5      1502*
33, 6      292* , 703*
34, 3      716*
34, 8      336*
35      304*
38      1502*
38, 5      1502*
39, 9      1502*
39, 12      1502*
40, 2      2657
40, 5      150*
40, 7-9 LXX      462
40, 8-9      2824*
42, 3      2112*
42, 8      2803
50, 3      1039
51, 6      431* , 1850
51, 11      431
51, 12      298*
51, 19      1428 , 2100
55, 23      322*
56, 5      990*
68, 6      238*
69, 10      584
79, 9      431*
82, 6      441*
84, 3      1770
85, 11      214*
85, 12      2795*
88, 11-13      633*
89      709*
89, 49      633*
91, 10-13      336*
95, 1-6      2628*
95, 8      1165* , 2659
95, 7      1165*
95, 9      2119*
95, 10      539*
96, 2      2143*
102, 27-28      212
103      304*
103, 20      329
104      288*
104, 13-15      1333*
104, 15      1293*
104, 24      295
104, 27      2828
104, 30      292* , 703*
105, 3      30
106, 23      2577
107, 20      1502*
110      447
110, 1      659*
110, 4      1537*
111, 9      2807*
113, 1-2      2143*
115, 3      268 , 303
115, 4-5      2112
115, 8      2112
115, 15      216* , 287
115, 16      326* , 326*
116, 12      224
116, 13      1330*
116, 17      1330*
117, 24      2173
118, 14      1808
118, 22      587* , 756*
118, 24      2173
118, 26      559
119, 30      2465*
119, 90      2465
119, 105      141
119, 142      2465*
119, 160      215
121, 2      1605*
124, 8      287
130, 1      2559
131, 2      239*
131, 2-3      370*
134, 3      287
135, 6      269
138      304*
138, 2      214
139, 15      2270
143, 10      1831
145, 3      300
145, 9      295 , 342*
146, 3-4      150*

Sakāmvārdu grāmata

1, 8      2214*
6, 20-22      2216
8, 1-9, 6      721*
8, 7      2465*
8, 22-31      288*
13, 1      2216
14, 15      1806
17, 6      2219
18, 5      2476*
19, 9      2476*
19, 21      303
21, 1      269*
25, 9-10      2489*

Mācību teicēja grāmata

3, 20-21      703*
12, 1      1007
12, 7      1007

Dziesmu dziesma

1, 7      2709
3, 1-4      2709*
8, 6      1040* , 1295*
8, 6-7      1611

Gudrības grāmata

1, 13      413 , 1008*
2, 23-24      1008*
2, 24      391* , 413 , 2538*
4, 8      1308
7, 17-21      216* , 283
7, 25-26      2500
7, 29-30      2500
8, 1      302
8, 2      2500
8, 7      1805
9, 9      295*
10, 5      57*
11, 20      299
11, 21      269
11, 23      269
11, 24-26      301
11, 24      373
13, 1      1147*
13, 1-9      32* , 216*
13, 1-15, 19      2112*
13, 3      2129 , 2500
13, 5      41 , 2500
14, 12      2534*
15, 5      2520
16, 5-14      2130*
18, 13      441*

Sīraha dēla grāmata

1, 22      2339*
3, 2-6      2218
3, 12-13      2218
3, 16      2218
5, 2      1809*
5, 9      2536
7, 27-28      2215
11, 14      304*
15, 14      1730 , 1743
17, 18      2447*
18, 30      1809
21, 28      2477*
24      721*
27, 17      2489*
30, 1-2      2223
36, 14      441*
37, 27-31      1809*
43, 27-28      2129
43, 30      300*
48, 1      696
50, 22      433*

Isaja grāmata

1, 2-4      762*
1, 6      1293*
1, 10-20      2100*
1, 16-17      1430*
1, 17      1435*
1, 24      269
2, 2-4      64*
2, 2-5      762*
2, 4      2317
5, 1-7      755*
6, 1      1137
6, 2-3      1138*
6, 3      2809*
6, 5      208 , 2584*
6, 6      332*
6, 8      2584*
6, 11      2584*
6-12      712*
7, 14      497
9, 5      2305
10, 5-15      304*
11, 1-2      712 , 1831*
11, 1-9      672*
11, 2      436* , 536* , 1286*
12, 3      2561*
29, 11      1295*
29, 13      368*
32, 17      2304*
33, 24      1502*
38      1502*
40, 1-3      719*
40, 6      990*
40, 11      754*
41, 1-9      713*
42, 1      536* , 555*
42, 3      580
42, 6      580
43, 1      287* , 2158* , 2167*
43, 1-7      218*
43, 19      711
44, 6      198 , 212*
44, 9-20      2112*
44, 24      288*
45, 5-7      304*
45, 8      2795*
45, 15      206
45, 22-24      201
49, 1-6      713*
49, 5-6      64*
49, 13      716*
49, 14-15      219* , 370*
49, 15      239*
50, 4      141*
50, 4-10      713*
51, 1      2561*
52, 13-15      713*
53, 1      591*
53, 4      517* , 1505*
53, 4-6      1505*
53, 7      608
53, 7-8      601*
53, 8      627
53, 10      623*
53, 10-12      440* , 615*
53, 11      64* , 579* , 601* , 623* , 1502*
53, 11-12      601*
53, 12      536* , 608* , 713
54      1611*
54, 8      220
54, 10      220
55, 1      694* , 2121*
55, 3      762*
58, 6-7      2447*
61, 1      436* , 695* , 716* , 1286*
61, 1-2      714*
61, 6      1539*
62      1611*
62, 4-5      219*
65, 16      1063
66, 13      239* , 370*

Jeremija grāmata

1, 5      2270
1, 6      2584*
2      762*
2-3      1611*
2, 13      2561
3, 4-19      370*
3, 19      441*
3, 19-4, 1a      2795*
5, 7      2380*
7, 9      2056*
10, 1-16      2112*
11, 19      608*
13, 27      2380*
15, 15-18      2584*
17, 5-6      150*
20, 7-18      2584*
27, 5      269*
29, 8      2116*
31      1611*
31, 3      220
31, 31-34      64* , 715* , 762* , 1965*
31, 33      368 , 580 , 2713*
31, 35-37      346*
32, 10      1295*
32, 17      269*
33, 19-26      288* , 346*

Raudu dziesmas

5, 21      1432

Baruha grāmata

6      2112*

Ezehiēla grāmata

1, 26-28      1137*
9, 4-6      1296*
11, 19      715*
14, 14      58
16      219*
16      1611*
18, 5-9      2056*
20      2811*
20, 39      2812*
23      1611*
32, 17-32      633*
34, 11-31      754*
36      64* , 2811*
36, 20-21      2812*
36, 20-22      2814*
36, 25-27      1287*
36, 25-28      715*
36, 26      368*
36, 26-27      1432*
37, 1-14      715*
37, 10      703*

Daniēla grāmata

3, 57-58      2416*
7, 10      678*
7, 13      440*
7, 14      664
10, 9-12      330*
12, 2      998*
12, 1-13      992*
14, 1-30      2112*

Oseja grāmata

1      762*
1-3      1611*
2      218*
2, 1      441*
2, 7      2380*
2, 21-22      2787*
4, 2      2056*
6, 1-6      2787*
6, 2      627*
6, 6      589* , 2100*
11      219*
11, 1      219* , 441* , 530*
11, 1-4      370*
11, 9      208

Joēla grāmata

2, 12-13      1430*
3, 1-2      1287*
3, 1-5      715*
3-4      678*

Amosa grāmata

5, 21-25      2100*
5, 24      1435*
7, 2      2584*
7, 5      2584*
8, 4-6      2409*
8, 4-10      2269*
8, 6      2449
8, 11      2835

Jonasa grāmata

1, 3      29*
2, 1      627*
2, 3-10      2585*

Mihas grāmata

2, 2      2534*
4, 1-4      762*

Sofonija grāmata

2, 3      64* , 711* , 716*
3, 14      722* , 2676
3, 17      2676*
3, 17a      2676

Zaharija grāmata

1, 12      336*
2, 14      722*
2, 17      2143*
4, 14      436*
6, 13      436*
9, 9      559
12, 10      1432* , 2561*
13, 1      2561*
14, 8      694*

Malahija grāmata

1, 11      1330* , 1350* , 2643*
2, 6      217
2, 7-9      1540*
2, 10      238*
2, 13-17      1611*
3, 19      678*

Jaunā Derība

Svētā Mateja evaņģēlijs

1, 16      437
1, 18-25      497*
1, 20      333* , 437 , 486* , 497
1, 21      430 , 452 , 1507* , 1846 , 2666* , 2812*
1, 23      497 , 744
2, 1      528*
2, 1-12      486*
2, 2      439* , 528*
2, 4-6      528*
2, 11      724*
2, 13      333*
2, 13-18      530*
2, 15      530*
2, 19      333*
3, 3      523*
3, 7      535*
3, 7-12      678*
3, 13      1223*
3, 13-17      535 , 1286*
3, 14-15      608*
3, 15      536 , 1224*
3, 16      536 , 701*
3, 16-17      1224*
3, 17      444* , 713*
4, 1-11      394* , 2849*
4, 4      2835
4, 10      2083 , 2135
4, 11      333*
4, 17      1720* , 1989
4, 19      878*
4, 21      878*
4, 24      1503*
5-6      764*
5-7      2763*
5, 1      581*
5, 3      544 , 2546
5, 3-12      1716
5, 8      1720 , 2518
5, 9      2305 , 2330
5, 11-12      520*
5, 13-16      782* , 2821*
5, 14      1243
5, 16      326
5, 17      2053*
5, 17-19      577 , 592* , 1967*
5, 20      2054
5, 21      2262 , 2302
5, 21-22      2054 , 2257
5, 22      678* , 1034* , 2302
5, 22-26      2262*
5, 23-24      2608* , 2792* , 2841* , 2845*
5, 24      1424
5, 27-28      2330 , 2336 , 2380*
5, 28      1456* , 2513 , 2528
5, 29      1034*
5, 29-30      226*
5, 31-32      2382*
5, 32      2380*
5, 33      592* , 2463
5, 33-34      581 , 2141 , 2153
5, 37      2153 , 2338* , 2466
5, 38-39      2262*
5, 42      2443
5, 43-44      1933* , 2844*
5, 44      1825* , 1968* , 2262*
5, 44-45      2303 , 2608*
5, 45      2828
5, 46-47      2054*
5, 47      1693
5, 48      443* , 1968* , 2013 , 2842
6, 1-6      1430* , 1969*
6, 1-18      1434*
6, 2      1063*
6, 2-4      1753* , 2447*
6, 2-18      575*
6, 5      1063*
6, 6      1693* , 2608 , 2655 , 2691*
6, 7      2608* , 2668 , 2766*
6, 8      443* , 2736*
6, 9      268* , 443
6, 9-13      1969 , 2759 , 2759*
6, 10      2632*
6, 11      1165* , 2659*
6, 12      2845
6, 14-15      2608* , 2792* , 2841*
6, 16      1063*
6, 16-18      1430*
6, 21      368* , 2533 , 2551 , 2604* , 2608* , 2729* , 2848
6, 24      2113 , 2424 , 2729* , 2821* , 2848
6, 25      2608*
6, 25-34      2547* , 2830*
6, 26-34      322*
6, 26      2416*
6, 31-33      305
6, 32      270*
6, 33      1942 , 2604* , 2608* , 2632*
6, 34      2659* , 2836*
7, 1-5      678*
7, 7-11      2609*
7, 12      1789 , 1970
7, 12-13      2821*
7, 13-14      1036 , 1970* , 2609*
7, 13      1696
7, 14      1696
7, 15      2285*
7, 20      2005
7, 21      443* , 1821* , 2611 , 2826
7, 21-27      1970*
7, 28-29      581
8, 2      448*
8, 4      586*
8, 8      1386*
8, 10      2610
8, 11      543*
8, 17      517 , 1505
8, 20      2444*
8, 26      2610*
9, 12      581*
9, 13      589* , 2100
9, 27      439* , 2616
9, 38      2611*
10, 5-7      543*
10, 8      1509 , 2121 , 2443
10, 10      2122
10, 16      764*
10, 19-20      728*
10, 22      161 , 1821*
10, 25      765*
10, 28      363* , 1034*
10, 29-31      305*
10, 32      14* , 2145*
10, 32-33      1816
10, 37      2232
10, 38      1506*
10, 40      858
11, 5      549* , 2443
11, 6      548*
11, 13      523*
11, 13-14      719*
11, 20-24      678*
11, 25      153* , 544* , 2779 , 2785
11, 25-26      2701*
11, 25-27      2603*
11, 27      151* , 240 , 443* , 473* , 2779
11, 28      1658
11, 29      459
11, 29-30      1615*
12, 5      581* , 582* , 2173*
12, 6      586* , 590*
12, 7      2100
12, 12      342
12, 18-21      713*
12, 23      439*
12, 24      574*
12, 26      550*
12, 28      550
12, 30      590
12, 31      1864
12, 32      679* , 1031*
12, 39      994
12, 40      627* , 635*
12, 41-42      590 , 678*
12, 49      764*
12, 50      2233
13, 3-9      546*
13, 3-23      1724*
13, 10-15      546*
13, 10-17      787*
13, 11      546
13, 22      29*
13, 24-30      827*
13, 41      333*
13, 41-42      1034
13, 42      1034*
13, 44-45      546*
13, 50      1034*
13, 52      1117*
13, 55      495* , 500
14, 13-21      1335*
14, 19      1329*
14, 30      448*
15, 3-7      579*
15, 18-19      1968*
15, 19      2517
15, 19-20      1853
15, 22      439* , 448*
15, 28      2610*
15, 32-39      1335*
15, 36      1329*
16-18      1969*
16, 16-23      440*
16, 16      424 , 442* , 552*
16, 17      153 , 442
16, 18-19      881*
16, 18      424* , 442* , 586* , 869*
16, 19      553 , 1444
16, 21      554
16, 21-23      540* , 607*
16, 22-23      554*
16, 24      226* , 618* , 2029
16, 24-26      736*
16, 25      2232*
16, 25-26      363*
16, 26      1021*
17, 1-8      554*
17, 5      444*
17, 10-13      718
17, 23      554*
17, 24-27      586*
18, 3      2785
18, 3-4      526*
18, 6      2285
18, 10      329 , 336*
18, 14      605 , 2822*
18, 16      2472*
18, 18      553* , 1444*
18, 20      1088 , 1373
18, 21-22      982* , 2227* , 2845*
18, 23-35      2843*
19, 1-12      2364*
19, 3-9      2382*
19, 3-12      1620*
19, 4      1652
19, 6      796 , 1605 , 1614 , 1644 , 2336* , 2380*
19, 6-12      2053*
19, 7-9      2382*
19, 8      1610* , 1614*
19, 10      1615*
19, 11      1615*
19, 12      922 , 1579 , 1618
19, 16-17      2075
19, 16-19      2052
19, 18      2400
19, 21      2053 , 2053*
19, 23-24      226*
19, 23-29      2053*
19, 26      276 , 308* , 1058 , 2841
19, 28      765*
20, 19      572
20, 26      2235
20, 28      440 , 601* , 605 , 622 , 786
20, 30      439*
21, 1-11      559*
21, 9      439*
21, 13      584*
21, 15      439*
21, 15-16      559*
21, 18      544*
21, 21      2610*
21, 28-32      546*
21, 32      535*
21, 33-43      755*
21, 34-36      443*
21, 37-38      443*
21, 42      756*
22, 1-14      546* , 796*
22, 21      2242
22, 23-24      581*
22, 23-34      575*
22, 34-36      581*
22, 36      2055
22, 37      2083
22, 37-40      2055
22, 40      1824*
22, 41-46      439* , 447*
23, 9      2367*
23, 12      526*
23, 16-22      2111*
23, 21      586*
23, 37a      558*
23, 37b      558
23, 39      674*
24, 1-2      585*
24, 3      585*
24, 12      675*
24, 13      161
24, 36      443*
24, 44      673*
25, 1-13      672* , 796*
25, 6      1618*
25, 14-30      546* , 1936*
25, 21      1029* , 1720* , 2683*
25, 23      1029* , 1720*
25, 31      331 , 333* , 671* , 679*
25, 31-33      1038
25, 31-36      2443*
25, 31-46      544* , 1033* , 1373 , 2447* , 2831*
25, 36      1503
25, 40      678 , 1397* , 1825* , 1932 , 2449*
25, 41      1034
25, 45      598* , 1825* , 2463
25, 46      1038
26, 17-29      1339*
26, 20      610*
26, 26      1328 , 1329*
26, 28      545 , 610 , 613 , 1365 , 1846 , 2839*
26, 29      1403
26, 31      764*
26, 36-44      2849*
26, 38      363*
26, 39      536* , 612
26, 40-41      2719*
26, 41      2733 , 2846*
26, 42      612* , 612*
26, 52      2262*
26, 53      333* , 609*
26, 54      600*
26, 64-66      591*
26, 64      443*
26, 66      596*
27, 25      597
27, 39-40      585*
27, 48      515*
27, 51      586*
27, 52-53      633*
27, 54      441*
27, 56      500*
28, 1      500 , 2174 , 2174*
28, 6      652*
28, 9      645*
28, 9-10      641*
28, 10      654
28, 11-15      640*
28, 16-17      645*
28, 16-20      857* , 1444*
28, 17      644
28, 18-20      1120*
28, 19      189 , 232 , 265 , 543* , 691* , 730* , 831* , 1122 , 2156
28, 19-20      2 , 767* , 849 , 1223 , 1257* , 1276
28, 20      80 , 788* , 860* , 2743

Svētā Marka evaņģēlijs

1, 1      422* , 515*
1, 11      151 , 422*
1, 13      333* , 538*
1, 14-17      541
1, 15      1423* , 1427 , 2612
1, 16-20      787*
1, 21      2173*
1, 24      438
1, 25-26      1673*
1, 35      2602*
1, 40-41      2616*
1, 41      1504*
2, 1-12      1421*
2, 5-12      1502* , 1503*
2, 5      1441 , 1484 , 2616*
2, 7      430 , 574* , 574* , 589 , 1441*
2, 8      473*
2, 10      1441
2, 14-17      574*
2, 17      545 , 1484* , 1503*
2, 19      796
2, 23-27      581*
2, 23-26      544*
2, 25-27      582*
2, 27      2173
2, 27-28      2167
2, 28      2173
3, 1-6      574*
3, 4      2173*
3, 5-6      1859*
3, 5      591*
3, 6      574* , 591*
3, 10      1504*
3, 13-19      551* , 787*
3, 13-14      858
3, 14-19      1577*
3, 14-15      765*
3, 15      1673*
3, 16      552*
3, 22      548* , 574*
3, 27      539
3, 29      1864*
3, 31-35      500*
4, 4-7      2707*
4, 11      546
4, 15-19      2707*
4, 33-34      546*
5, 21-43      994*
5, 25-34      548*
5, 28      2616*
5, 34      1504*
5, 36      1504* , 2616*
6, 3      500*
6, 5      699*
6, 6      2610
6, 7      765* , 1673*
6, 12-13      1506
6, 13      1511* , 1673*
6, 17-29      523*
6, 38      472*
6, 46      2602*
6, 56      1504*
7, 8-13      2196*
7, 8      581*
7, 10-12      2218*
7, 10      2247
7, 13      581*
7, 14-23      574*
7, 18-21      582
7, 21      1764*
7, 29      2616*
7, 32-36      1504*
7, 33-35      1151*
8, 6      1329*
8, 19      1329*
8, 22-25      1151* , 1504*
8, 23      699*
8, 27      472*
8, 31-33      557*
8, 31      474* , 572 , 649*
8, 34      459* , 1615*
8, 35      2544*
9, 2      552*
9, 7      151* , 459
9, 9      649*
9, 23      1504* , 2610
9, 24      162*
9, 31      474* , 649
9, 31-32      557*
9, 37      1825*
9, 43-48      1034*
10, 8      1627*
10, 9      1639* , 2364 , 2382*
10, 11-12      1650 , 2380*
10, 14      1244 , 1261
10, 16      699*
10, 19      1858
10, 22      2728*
10, 28-31      1618*
10, 32-34      557*
10, 33-34      474*
10, 34      649* , 994*
10, 38      536* , 1225*
10, 39      618*
10, 43-45      1551*
10, 45      608* , 1570*
10, 46-52      2667*
10, 47      2616
10, 52      548*
11, 24      2610
11, 25      2841*
12, 17      450*
12, 24      993
12, 25      1619*
12, 27      993
12, 28-34      575*
12, 29-31      129* , 2196
12, 29-30      202*
12, 29      228
12, 35-37      202*
12, 36-37      590
12, 38-40      678*
12, 41-44      2444*
13      2612*
13, 9      2849*
13, 23      2849*
13, 32      474* , 673*
13, 33-37      672* , 2849*
14, 12-25      1339*
14, 18-20      474*
14, 22      1328
14, 25      1335* , 1403*
14, 26-30      474*
14, 33-34      1009*
14, 36      473* , 2701*
14, 38      2849*
14, 57-58      585*
14, 61      443*
15, 11      597*
15, 34      603 , 2605
15, 37      2605*
15, 39      444
16, 1      641* , 2174*
16, 2      2174
16, 5-7      333*
16, 7      652*
16, 11      643*
16, 12      645 , 659*
16, 13      643*
16, 14      643
16, 15-16      977 , 1223*
16, 15      888*
16, 16      161* , 183 , 1253* , 1256* , 1257*
16, 17      434* , 1673*
16, 17-18      670* , 1507
16, 18      699*
16, 19      659 , 659*
16, 20      2 , 156* , 670*

Svētā Lūkasa [Lūkas] evaņģēlijs

1, 11      332*
1, 15      717
1, 17      523 , 696 , 716* , 718 , 1098* , 2684*
1, 23      1070*
1, 26-38      497* , 706* , 723* , 2571*
1, 26-27      488
1, 26      332*
1, 28-37      494*
1, 28      490 , 491*
1, 31      430* , 2812*
1, 32-33      709*
1, 32      559
1, 34      484 , 497* , 505
1, 35      437* , 484 , 486* , 697*
1, 37      148 , 269* , 273 , 276
1, 37-38      494
1, 38      64* , 148 , 510 , 2617* , 2677 , 2827* , 2856*
1, 41      523* , 717* , 2676
1, 43      448* , 495 , 2677
1, 45      148 , 2676
1, 46-55      722* , 2619* , 2675*
1, 46-49      2097*
1, 48      148* , 971 , 2676* , 2676*
1, 49      273 , 2599* , 2807* , 2827*
1, 50      2465*
1, 54-55      706*
1, 55      422*
1, 68      422* , 717*
1, 73      706*
1, 76      523
2, 6-7      525*
2, 7      515*
2, 8-14      333*
2, 8-20      486* , 525*
2, 10      333*
2, 11      437 , 448* , 695*
2, 14      333 , 559* , 725*
2, 15-19      724*
2, 19      2599*
2, 21      527*
2, 22-39      529* , 583*
2, 25      711*
2, 26-27      695*
2, 32      713*
2, 34      575* , 587*
2, 35      149* , 618*
2, 38      711*
2, 41      583*
2, 41-52      534*
2, 46-49      583*
2, 48-49      503*
2, 49      2599
2, 51      517* , 531* , 2196 , 2599*
2, 52      472 , 531
3, 3      535
3, 8      1460
3, 10-14      535*
3, 11      2447
3, 16      696
3, 21      608* , 2600*
3, 22      536*
3, 23      535*
4, 1      695*
4, 5-6      2855*
4, 8      2096
4, 9      2119*
4, 13      538
4, 16-21      436*
4, 16-22      1286*
4, 18      544 , 2443*
4, 18-19      695* , 714
4, 19      1168*
5, 8      208
5, 16      2602*
5, 17      1116*
5, 30      588*
5, 32      588
6, 6-9      581*
6, 12      2600*
6, 12-16      1577*
6, 19      695* , 1116* , 1504
6, 20      2546*
6, 20-22      2444*
6, 24      2547
6, 28      1669*
6, 31      1789* , 1970*
6, 36      1458* , 2842
7, 11-17      994*
7, 16      1503
7, 18-23      547*
7, 19      453
7, 22      544*
7, 26      523* , 719*
7, 36-50      2712*
7, 37-38      2616*
7, 48      1441*
8, 6      2731*
8, 10      1151*
8, 13      2731*
8, 13-15      2847*
8, 15      368* , 2668*
8, 24      2743*
8, 26-39      550*
8, 46      695* , 1116*
9, 2      551
9, 18-20      2600*
9, 23      1435*
9, 28      2600*
9, 30-35      2583*
9, 31      554 , 1151*
9, 33      556*
9, 34-35      659* , 697
9, 35      516 , 554
9, 45      554*
9, 51      557
9, 58      544*
10, 1-2      765*
10, 2      2611*
10, 7      2122*
10, 16      87 , 858*
10, 17-20      787*
10, 21      1083*
10, 21-22      2603*
10, 25-37      2822*
10, 27      2083
10, 27-37      1825*
10, 34      1293*
11, 1      520* , 2601 , 2759 , 2773
11, 2      2632*
11, 2-4      2759*
11, 4      1425 , 2845
11, 5-13      2613*
11, 13      443* , 728* , 2632* , 2671*
11, 20      700*
11, 21-22      385*
11, 37      588*
11, 39-54      579*
11, 41      2447
12, 1-3      678*
12, 7      342
12, 8-9      333*
12, 10      1864*
12, 12      1287*
12, 13      549*
12, 14      549*
12, 32      764
12, 35-40      2849*
12, 49      696
12, 50      536* , 607* , 1225* , 2804*
13, 15-16      582*
13, 20-21      2660*
13, 31      575*
13, 33      557
13, 35      585*
14, 1      575* , 588*
14, 3-4      582*
14, 26      1618*
14, 33      2544
15      1443* , 1846*
15, 1-2      589*
15, 7      545
15, 11-24      1439
15, 11-31      1700*
15, 11-32      545* , 2839*
15, 18      1423* , 2795*
15, 21      2795*
15, 23-32      589*
15, 32      1468
16, 1      952*
16, 3      952*
16, 13      2424
16, 16      523*
16, 18      2382*
16, 19-31      1859* , 2463* , 2831*
16, 22      336* , 1021*
16, 22-26      633*
17, 1      2287
17, 3-4      2845*
17, 4      2227*
17, 5      162*
17, 14      586*
17, 33      1889
18, 1      2098
18, 1-8      2573* , 2613*
18, 8      675*
18, 9      588
18, 9-14      2559* , 2613*
18, 13      2631 , 2667* , 2839*
19, 1-10      2712*
19, 8      549* , 2412
19, 9      1443*
19, 11-27      1936*
19, 13      1880*
19, 15      1880*
19, 38      559*
19, 41      558*
19, 42      558
20, 17-18      587*
20, 36      330*
20, 39      575*
21, 4      2544*
21, 12      675*
21, 24      58* , 674*
21, 27      671 , 697*
21, 34-36      2612*
22, 7-20      1151* , 1339
22, 15      167* , 2804*
22, 15-16      1130
22, 18      1403*
22, 19      610 , 611* , 621 , 1328 , 1381
22, 19-20      1365
22, 20      612*
22, 26-27      894*
22, 27      1570*
22, 28-30      787*
22, 29-30      551
22, 30      765*
22, 31-32      641* , 643*
22, 32      162* , 552* , 2600*
22, 40      2612*
22, 41-44      2600*
22, 42      532 , 2605 , 2824
22, 43      333*
22, 46      2612*
22, 61-62      1429*
22, 70      443
23, 2      596*
23, 19      596
23, 28      2635*
23, 34      591* , 597* , 2605 , 2635*
23, 39-43      440* , 2616*
23, 40-43      2266*
23, 43      1021* , 2605
23, 46      730* , 1011* , 2605
23, 47      441*
24, 1      641* , 2174
24, 3      640*
24, 5-6      626* , 640
24, 6-7      652*
24, 9-10      641*
24, 11      643
24, 12      640*
24, 13-35      1329* , 1347*
24, 13-49      1094*
24, 15      645* , 659*
24, 17      643
24, 21      439*
24, 22-23      640*
24, 25-27      112* , 601*
24, 26      555 , 572 , 710*
24, 26-27      572 , 652*
24, 27      555* , 572 , 2625*
24, 30      645* , 1166*
24, 31      659*
24, 34      552* , 641
24, 36      641 , 645*
24, 38      644*
24, 39      644* , 645* , 645* , 999
24, 40      645*
24, 41      644
24, 41-43      645*
24, 44      702* , 2625* , 2763*
24, 44-45      572 , 601*
24, 44-46      112*
24, 44-48      652*
24, 45      108
24, 46      627
24, 47      981 , 1120* , 1122
24, 47-48      730*
24, 48-49      1304*
24, 51      659*

Svētā Jāņa evaņģēlijs

1, 1      241 , 454* , 2780*
1, 1-3      291
1, 3      268*
1, 4      612*
1, 6      717
1, 7      719
1, 9      1216
1, 11      530
1, 12      526* , 1692*
1, 12-13      706*
1, 12-18      1996*
1, 13      496* , 505 , 526*
1, 14      423 , 445 , 454* , 461 , 594* , 705* , 2466*
1, 16      423 , 504
1, 17      2787*
1, 18      151 , 454* , 473*
1, 19      575*
1, 23      719*
1, 29      408 , 523 , 536 , 608 , 613* , 1137* , 1505
1, 31      438
1, 31-34      486*
1, 32-33      536*
1, 32-34      713*
1, 33-34      1286*
1, 33-36      719
1, 36      608*
1, 43      878*
2, 1      495
2, 1-11      1613*
2, 1-12      2618*
2, 11      486* , 1335*
2, 13-14      583*
2, 16-17      584
2, 18      575*
2, 18-22      586*
2, 19-22      994*
2, 21      586*
2, 25      473*
3, 2      581*
3, 3-5      782
3, 5      720* , 1215 , 1225 , 1238 , 1257* , 1262* , 2790*
3, 5-8      691* , 728* , 1287*
3, 7      526 , 591*
3, 9      505*
3, 13      423 , 440 , 661
3, 14-15      2130*
3, 16      219 , 444 , 454* , 458 , 706*
3, 17      679*
3, 18      432* , 444 , 454* , 679*
3, 20-21      678*
3, 29      523 , 796*
3, 30      524
3, 34      504 , 690* , 1286
3, 36      161*
4, 6-7      544*
4, 10      728* , 2560 , 2561
4, 10-14      694* , 1137*
4, 14      728* , 1999* , 2557* , 2652
4, 21      586
4, 22      528* , 586*
4, 23-24      586* , 728*
4, 24      1179
4, 25-26      439*
4, 34      606 , 2611* , 2824*
5, 1      583*
5, 10      575*
5, 14      583*
5, 16-18      594*
5, 18      574* , 589*
5, 19      859 , 1063*
5, 22      679
5, 24      1470
5, 24-25      994*
5, 25      635
5, 26      612* , 679*
5, 27      679*
5, 28-29      1038
5, 29      998
5, 30      859 , 2824*
5, 33      719*
5, 36      548* , 582*
5, 39      702*
5, 46      702*
6      1338*
6, 5-15      549*
6, 15      439* , 559*
6, 26-58      2835*
6, 27      698 , 728* , 1296*
6, 32      1094
6, 33      423
6, 38      606* , 2824*
6, 39-40      989* , 1001
6, 40      161* , 994*
6, 44      259* , 591* , 1001 , 1428*
6, 46      151
6, 51      728* , 1355 , 1406 , 2837*
6, 53      1384
6, 53-56      2837*
6, 54      994* , 1001 , 1406 , 1509* , 1524
6, 56      787 , 1391 , 1406
6, 57      1391
6, 58      1509*
6, 60      1336
6, 61      473*
6, 62      440*
6, 62-63      728*
6, 63      2766
6, 67      1336
6, 68      1336
6, 69      438
7, 1      583*
7, 10      583*
7, 12      574*
7, 13      575*
7, 14      583*
7, 16      427
7, 19      578*
7, 22-23      581*
7, 22-24      582*
7, 23      2173*
7, 37-39      728* , 1287* , 2561*
7, 38      694*
7, 38-39      1999*
7, 39      244* , 690*
7, 45      574*
7, 48-49      575*
7, 49      588*
7, 50      595*
8, 2      583*
8, 12      2466
8, 28      211 , 653 , 2812*
8, 29      603* , 1693* , 2824 , 2825*
8, 31-32      89* , 2446*
8, 32      1741*
8, 33-36      588*
8, 34-36      549* , 601* , 613*
8, 44      391* , 392 , 394 , 2482 , 2852
8, 46      578* , 592* , 603*
8, 48      574*
8, 55      473*
8, 58      590
8, 59      574*
9, 6      1151* , 1564*
9, 6-15      1504*
9, 7      1504*
9, 16      596* , 2173*
9, 16-17      595*
9, 22      575* , 596*
9, 31      2827
9, 34      588*
9, 40-41      588*
10, 1-21      764*
10, 1-10      754*
10, 3      2158*
10, 11      553 , 754*
10, 11-15      754*
10, 16      60*
10, 17      606
10, 17-18      614* , 649
10, 18      609
10, 19      596*
10, 19-21      595*
10, 20      574*
10, 22-23      583*
10, 25      548* , 582*
10, 30      590
10, 31      574*
10, 31-38      548*
10, 33      574* , 589* , 594*
10, 36      437 , 444*
10, 36-38      591*
10, 37-38      582*
10, 38      548*
11      994*
11, 24      993* , 1001
11, 25      994
11, 27      439*
11, 28      581*
11, 34      472*
11, 39      627*
11, 41-42      2604*
11, 44      640*
11, 47-48      548*
11, 48      596
11, 50      596
11, 52      58 , 60* , 706* , 2793*
12, 8      2449
12, 24      2731
12, 27      363* , 607
12, 28      434*
12, 31      550* , 2853*
12, 32      542 , 662 , 786* , 1428* , 2795*
12, 37      582*
12, 41      712
12, 42      595
12, 46      2466*
12, 48      679* , 1039*
13, 1      557* , 609 , 616* , 622 , 730* , 1085* , 1380 , 1524* , 1823 , 2843*
13, 1-17      1337*
13, 3      423
13, 12-15      1269*
13, 12-16      1694*
13, 13      447*
13, 15      520*
13, 20      858*
13, 34      782* , 1823* , 1970* , 2195 , 2822* , 2842
14, 1      151
14, 2      661
14, 2-3      2795*
14, 3      1025*
14, 6      74* , 459 , 1698 , 2466* , 2614
14, 9      516
14, 9-10      470*
14, 13      2614 , 2633* , 2815*
14, 13-14      2614*
14, 16-17      729* , 2615
14, 16      692
14, 17      243* , 687 , 2466* , 2671*
14, 18      788*
14, 22      647*
14, 23      260
14, 23-26      2615*
14, 26      243* , 244* , 263* , 692 , 729* , 1099* , 2466* , 2623*
14, 30      1851* , 2853
14, 31      606
15, 1-4      1988*
15, 1-5      755*
15, 1-17      1108*
15, 3      517*
15, 4-5      787
15, 5      308* , 737* , 859* , 864* , 1694* , 2074 , 2732
15, 7      2615*
15, 8      737*
15, 9      1823
15, 9-10      1824
15, 12      459 , 1823 , 1970* , 2074
15, 13      363* , 609 , 614*
15, 15      1972 , 2347*
15, 16      434 , 737* , 2615* , 2815*
15, 16-17      2745
15, 19-20      675*
15, 20      530* , 765*
15, 26      244* , 248 , 263 , 692 , 719* , 729* , 1433* , 2671*
16, 7      692
16, 7-15      729* , 1287*
16, 8      388
16, 8-9      1433
16, 11      385*
16, 13      91* , 243 , 687* , 692* , 1117 , 2466 , 2671*
16, 13-15      2615*
16, 14      244* , 690*
16, 14-15      485*
16, 23-27      2615*
16, 24      2615 , 2761 , 2815*
16, 26      2815*
16, 28      661* , 2795*
16, 33      1808
17      2604* , 2746* , 2758*
17, 1      730* , 1085* , 2750*
17, 2      2750*
17, 3      217* , 684* , 1721* , 1996* , 2751*
17, 4      1069* , 2750*
17, 5      2750*
17, 6      589* , 2750* , 2750* , 2812*
17, 6-10      2751*
17, 7      2765*
17, 8      2812*
17, 9      2750*
17, 10      2750*
17, 11      2747* , 2749* , 2750* , 2750* , 2815 , 2849*
17, 12      2750* , 2750*
17, 13      2747* , 2749*
17, 15      2750* , 2850
17, 17      2466*
17, 17-19      2812*
17, 17-20      2821*
17, 18      858*
17, 19      611 , 2747* , 2749* , 2812
17, 21      820
17, 21-23      260* , 877*
17, 22      690* , 2750*
17, 23-26      2750*
17, 24      2749* , 2750*
17, 25      2751*
17, 26      589* , 729* , 2750*
18, 4-6      609*
18, 11      607
18, 12      575*
18, 20      586*
18, 31      596*
18, 36      549* , 600*
18, 37      217 , 559* , 2471*
19, 11      600*
19, 12      596*
19, 15      596*
19, 19-22      440*
19, 21      596*
19, 25      495
19, 25-27      726* , 2618*
19, 26-27      501* , 964 , 2605
19, 27      2677* , 2679*
19, 28      544* , 607 , 2561* , 2605
19, 30      607 , 624* , 730* , 2605 , 2605*
19, 31      641*
19, 34      478* , 694* , 1225*
19, 36      608*
19, 37      1432*
19, 38      575*
19, 38-39      595*
19, 42      624* , 641*
20, 1      2174
20, 2      640
20, 5-7      640*
20, 6      640
20, 7      515*
20, 8      640*
20, 11-18      641*
20, 13      640*
20, 14      645* , 645*
20, 14-15      645* , 659*
20, 16      645*
20, 17      443 , 645* , 654* , 660 , 2795*
20, 19      575* , 643* , 645* , 659*
20, 20      645*
20, 21      730 , 858
20, 21-23      1087* , 1120* , 1441*
20, 22      730* , 788* , 1287*
20, 22-23      976 , 1485
20, 23      1461* , 2839*
20, 24-27      644*
20, 26      645* , 659*
20, 27      645* , 645*
20, 28      448
20, 30      514*
20, 31      442* , 514
21, 4      645* , 645* , 659*
21, 7      448 , 645*
21, 9      645*
21, 12      1166*
21, 13-15      645*
21, 15-17      553 , 881* , 1429* , 1551*
21, 18-19      618*
21, 22      878
21, 24      515*

Apustuļu darbi

1, 1-2      512
1, 3      659*
1, 6-7      672*
1, 7      474* , 673
1, 8      672* , 730* , 735 , 857* , 1287*
1, 9      659* , 697*
1, 10-11      333*
1, 11      665*
1, 14      726 , 1310* , 2617* , 2623 , 2673*
1, 22      523* , 535* , 642* , 995
2, 1      2623
2, 1-4      1287*
2, 3-4      696*
2, 11      1287
2, 17-18      1287*
2, 17-21      715*
2, 21      432* , 2666*
2, 22      547
2, 23      597* , 599
2, 24      627 , 633* , 648*
2, 26-27      627
2, 33      659* , 788*
2, 33-36      771
2, 34-36      447* , 449*
2, 36      440 , 597* , 695* , 731* , 746
2, 36-38      1433*
2, 38      1226 , 1262* , 1287* , 1427*
2, 41      363* , 1226*
2, 42      3* , 857* , 949 , 1329* , 1342 , 2624
2, 42-46      2178*
2, 46      584* , 1329* , 1342
2, 47      2640*
3, 1      584*
3, 9      2640*
3, 13      599*
3, 13-14      597*
3, 14      438 , 601*
3, 15      612* , 626* , 632 , 635*
3, 15-16      2666*
3, 17      597
3, 17-18      591* , 600*
3, 18      601*
3, 19-21      674
4, 10      597*
4, 11      756*
4, 12      432 , 452 , 1507*
4, 20      425
4, 21      2640*
4, 26-27      436*
4, 27-28      600
4, 32      952 , 2790
4, 33      995*
5, 12      699*
5, 18-20      334*
5, 20      584*
5, 21      584*
5, 28      597*
5, 29      450* , 2242 , 2256
5, 30      597*
5, 41      432*
6, 6      2632*
6, 7      595
7, 52      597* , 601*
7, 53      332*
7, 56      659*
7, 60      2635*
8, 9-24      2121*
8, 12-13      1226*
8, 14-17      1315
8, 15-17      1288*
8, 17-19      699*
8, 20      2121
8, 26-29      334*
8, 32-35      601*
8, 37      454*
9, 3-18      639*
9, 4-5      598*
9, 13      823*
9, 14      432*
9, 20      442
9, 34      1507*
10, 3-8      334*
10, 35      761
10, 38      438 , 453 , 486 , 1289
10, 39      597*
10, 41      659* , 995
10, 42      679*
10, 48      1226*
11, 14      1655*
12, 5      2636*
12, 6-11      334*
13, 2      1070*
13, 3      699* , 2632*
13, 24      523*
13, 27-28      597*
13, 29      601*
13, 31      647
13, 32-33      638 , 653
13, 33      445* , 2606*
13, 37      630
13, 38-41      578*
13, 48      2640
14, 3      699* , 1507*
14, 15      32*
14, 17      32* , 1147*
14, 22      556 , 2847*
15, 5      595
15, 10      578*
16, 15      1226* , 1252*
16, 16-18      434*
16, 31      1655*
16, 31-33      1226
16, 33      1252*
17, 24-29      287*
17, 26      360
17, 26-27      57*
17, 26-28      28
17, 27      2566*
17, 27-28      32*
17, 28      300
17, 31      679*
17, 32      996*
18, 6      597*
18, 8      1252* , 1655*
18, 18      2102*
19, 5-6      1288*
19, 6      699*
19, 13-16      434*
19, 39      751*
20, 7      1329* , 1343
20, 11      1329*
20, 32      798
20, 36      2636*
21, 5      2636*
21, 20      595
21, 23-24      2102*
23, 6      993*
24, 15      1038
24, 16      1794* , 2471
26, 22-23      601*
27, 23-25      334*
28, 20      453*

Vēstule romiešiem

1, 1      876*
1, 3      437* , 496*
1, 4      445 , 648 , 695*
1, 5      143* , 494 , 2087
1, 17      1814
1, 18      2125*
1, 18-25      57*
1, 18-32      401* , 2087*
1, 19-20      32 , 287* , 1147*
1, 24-27      2357*
1, 28-32      1852*
1, 32      1777*
2, 14-16      1777*
2, 16      678*
2, 24      2814
3, 4      2465
3, 20      708*
3, 21-22      2543
3, 21-26      1992
3, 22      1987*
3, 23      399* , 705* , 2809*
3, 25      433 , 1460*
4, 3      146
4, 11      146
4, 16-21      706* , 2572*
4, 17      298
4, 18      146 , 165 , 1819
4, 18-21      723*
4, 20      146
4, 25      517* , 519 , 654* , 977*
5, 3-5      2734* , 2847*
5, 5      368* , 733 , 1820 , 1964 , 2658
5, 8      604
5, 10      603 , 1825
5, 12      400* , 402 , 602* , 612* , 1008*
5, 12-21      388*
5, 18      402
5, 18-19      605*
5, 19      397* , 402 , 532* , 615 , 623*
5, 19-20      411*
5, 19-21      1009*
5, 20      312* , 385* , 412 , 420
5, 21      1848
6, 3-4      1214* , 1227 , 1987*
6, 3-9      1006*
6, 4      537 , 628 , 648* , 654 , 658* , 730 , 977 , 1697
6, 4-5      790*
6, 5      1694* , 2565*
6, 8-11      1987
6, 10      1085
6, 11      1694*
6, 12      2819
6, 17      197 , 1237* , 1733*
6, 19      1995
6, 22      1995
6, 23      1006 , 1008*
7      1963*
7, 7      2542*
7, 10      2542*
7, 12      1963*
7, 14      1963*
7, 15      2542
7, 16      1963*
7, 22      1995*
8, 2      782*
8, 3      602*
8, 9      693
8, 11      632 , 658* , 693 , 695* , 989 , 990
8, 14      259* , 693 , 1831 , 2543*
8, 14-17      1996*
8, 15      257 , 693 , 1303 , 2777*
8, 15-17      1972*
8, 16      2639*
8, 17      1265* , 1460 , 1831
8, 18      1721*
8, 18-23      280*
8, 19-23      1046
8, 20      400*
8, 21      1741*
8, 22      2630
8, 23      735*
8, 23-24      2630
8, 26      741 , 2559 , 2630 , 2736
8, 26-27      2634
8, 26-39      2739*
8, 27      2543* , 2736* , 2766
8, 28      313 , 395
8, 28-30      1821* , 2012
8, 29      257 , 381* , 501 , 1161* , 1272* , 2790
8, 31      2852
8, 32      603 , 706* , 2572*
8, 34      1373 , 2634*
9, 4-5      839
9, 5      449*
10, 1      2632* , 2636*
10, 2      579*
10, 4      1953 , 1977*
10, 6-13      432*
10, 7      635*
10, 9      14* , 186* , 449*
10, 12-13      2739*
10, 13      2666*
10, 14-15      875
10, 17      875
11, 12      674*
11, 13-26      755*
11, 15      674
11, 17-18      60*
11, 20      591* , 674
11, 24      60*
11, 25      591 , 674* , 674*
11, 26      674*
11, 28      60*
11, 29      839
11, 31      674*
11, 32      1870
12, 1      2031
12, 2      2520* , 2826
12, 4      1142
12, 5      1372
12, 6      114*
12, 6-8      2004
12, 8      2039*
12, 9-13      1971
12, 11      2039*
12, 12      1820
12, 14      1669* , 2636*
12-15      1454* , 1971*
13, 1-2      1899 , 2238*
13, 1      1918
13, 7      2240
13, 8      2845
13, 8-10      1824* , 2196
13, 9-10      2055
14      1971*
14, 7      953
14, 9      668
14, 17      2819
14, 21      1789
15, 5      520*
15, 5-6      2627*
15, 13      162* , 2627* , 2657
15, 16      1070*
15, 19      693
15, 27      1070*
15, 30      2629*
16, 25-27      2641*
16, 26      143* , 1204 , 2087*

Pirmā vēstule korintiešiem

1, 2      752* , 1695*
1, 16      1252*
1, 18      268*
1, 25      272
1, 27      489*
1, 30      2813
1-6      401*
2, 7-9      1998*
2, 7-16      221*
2, 8      446* , 498* , 598
2, 9      1027
2, 10-11      152
2, 10-15      2038*
2, 11      687
2, 16      389*
3, 9      307 , 755 , 756*
3, 11      756*
3, 12-15      679*
3, 15      1031*
3, 16-17      797*
4, 1      859 , 1117*
4, 5      678*
4, 7      224
5, 1      2388
5, 4-5      2388
5, 6-8      129*
5, 7      608* , 610* , 613*
5-10      1971*
5, 11      1470*
6, 1      823*
6, 9-10      1852* , 2380* , 2357*
6, 10      2450
6, 11      693 , 1227* , 1425 , 1695 , 2813
6, 13-15      1004
6, 14      989*
6, 15      1265*
6, 15-16      796*
6, 15-20      2355*
6, 19      1265* , 1269* , 1695*
6, 19-20      364* , 1004
7, 10-11      2364* , 2382*
7, 14      1637
7, 16      1637*
7, 26      672*
7, 31      1619*
7, 32      1579* , 1618*
7, 34-35      506*
7, 34-36      922*
7, 39      1602
7, 40      693
8, 6      258* , 2639
8, 10-13      2285*
8, 12      1789
9, 1      659* , 857*
9, 4-18      2122*
9, 5      500*
9, 19      876*
9, 22      24
10, 1-2      697*
10, 1-6      1094*
10, 1-11      129*
10, 2      117*
10, 4      694*
10, 6      128*
10, 9      2119*
10, 11      117 , 128* , 2175*
10, 13      2848
10, 16-17      1329* , 1331* , 1396
10, 16      1334
10, 17      1621*
10, 24      953*
11, 17      2178*
11, 17-34      1329*
11, 18      752*
11, 20      1329*
11, 23-25      1339*
11, 23      610 , 1366
11, 24      1328 , 1329*
11, 24-25      1356
11, 25      611* , 613*
11, 26      671* , 1076 , 1130 , 1344 , 1393 , 2772 , 2776
11, 27-29      1385
11, 30      1509*
12      1988* , 2003*
12, 3      152 , 449* , 455 , 683 , 2670 , 2681
12, 4-6      249*
12, 6      308*
12, 7      801 , 951
12, 9      1508*
12, 13      694 , 790* , 798* , 1227* , 1267 , 1396*
12, 26-27      953
12, 26      1469*
12, 27      1265*
12, 28      1508*
12, 30      1508*
12-13      1454* , 1971*
13      735* , 800*
13, 1-3      1826*
13, 4-7      1825
13, 5      953
13, 8      773
13, 12      163 , 164 , 314 , 1023* , 1720* , 2519*
13, 13      1813* , 1826 , 1841
14, 19      752*
14, 28      752*
14, 34      752*
14, 35      752*
15, 3-5      186*
15, 3-4      639 , 652*
15, 3      519 , 601 , 601 , 619 , 624
15, 4-8      642*
15, 4      627
15, 5      552* , 641*
15, 7-8      857*
15, 8      659
15, 9      752*
15, 12-13      996*
15, 12-14      991
15, 14      651
15, 20      632 , 991
15, 20-22      655
15, 21-22      411*
15, 24-28      2855*
15, 24      668*
15, 26      1008*
15, 27-28      668*
15, 28      130 , 294 , 671* , 674 , 1050 , 1060 , 1130 , 1326* , 2550 , 2804*
15, 35-37      999
15, 35-50      646*
15, 42      999 , 1017*
15, 42-44      1683*
15, 44-45      364*
15, 44      999 , 1017
15, 45      411* , 504*
15, 47      504
15, 52-53      999
15, 56      602*
16, 1      752* , 823* , 1351*
16, 13      2849*
16, 15-16      1269*
16, 22      451 , 671 , 1130 , 1403

Otrā vēstule korintiešiem

1      2627*
1, 3-7      2627*
1, 20      1065
1, 21      695*
1, 21-22      1274* , 1296
1, 22      698* , 735* , 1107*
1, 23      2154*
2, 15      1294*
3, 3      700
3, 6      859
3, 14-16      1094*
3, 14      702*
3, 17      693 , 1741
4, 4      1701*
4, 6      298* , 2583*
4, 7      1420
4, 14      989*
5, 1      1420
5, 2      2796
5, 6      769*
5, 7      164
5, 8      1005 , 1021* , 1681*
5, 14      616 , 851
5, 15      605* , 655 , 1269*
5, 17      1214 , 1265*
5, 17-18      1999
5, 18      981 , 1442 , 1461*
5, 18-21      2844*
5, 19      433 , 620
5, 20      859 , 1424 , 1442
5, 21      602
6, 2      1041
6, 4      859
6, 16      797 , 1179
6, 18      270
8, 1-15      2833*
8, 9      517* , 1351* , 2407* , 2546
9, 12      1070*
9, 14      2636*
9, 15      1083
11, 2      505* , 796*
12, 9      268 , 273* , 1508
13, 4      648*
13, 13      249 , 734 , 1109 , 2627*

Vēstule galatiešiem

1, 1      857*
1, 4      2824
1, 13      752*
1, 15-16      153* , 442
1, 16      659*
1, 19      500*
1, 20      2154*
2, 10      886*
2, 20      478 , 616* , 1380* , 2666*
3, 2      476*
3, 8      59*
3, 10      578* , 580*
3, 13      580*
3, 14      693 , 706*
3, 16      706*
3, 24      582* , 708* , 1963*
3, 27      1227* , 1243* , 1425 , 2348*
3, 27-28      791
4, 1-7      1972*
4, 4      484 , 488 , 527* , 531* , 580* , 702*
4, 4-5      422
4, 5-7      1265*
4, 6      683 , 689* , 693 , 742 , 1695* , 2766
4, 19      526* , 562* , 793
4, 21-31      1972*
4, 26      757
4, 26-28      723*
5      1454*
5, 1      1741 , 1748
5, 3      578*
5, 6      162 , 1814
5, 16      2515*
5, 16-25      2744* , 2819*
5, 17      2515*
5, 19-21      1470* , 1852
5, 20      2113*
5, 22      1108* , 1695*
5, 22-23      736 , 2345*
5, 22-23 (vulg.)      1832
5, 24      2515* , 2543 , 2555
5, 25      736* , 782* , 1695* , 2516 , 2842 , 2848
6, 2      1642* , 2030*
6, 15      1214

Vēstule efeziešiem

1, 3      492 , 1671
1, 3-6      381* , 1077
1, 3-14      2627* , 2641*
1, 4      492* , 796* , 865* , 1426 , 2807*
1, 4-5      52* , 257*
1, 5      257
1, 5-6      294
1, 6      1083
1, 7      517* , 2839*
1, 9      1066 , 2603 , 2807*
1, 9-11      2823
1, 10      668* , 772 , 1043 , 2748*
1, 13      693 , 698* , 1296*
1, 13-14      706 , 1274*
1, 14      1107*
1, 16-23      2632*
1, 18      158
1, 19-22      272 , 648*
1, 20-22      668
1, 22      669* , 753* , 2045*
1, 22-23      830*
2, 3      2515*
2, 4      211 , 1073
2, 4-5      654*
2, 6      1003 , 2796*
2, 14      2305
2, 16      2305
2, 19-22      756*
2, 20      857
2, 21      797*
3, 4      1066*
3, 8      424
3, 9      1066
3, 9-11      772*
3, 9-12      221*
3, 12      2778*
3, 14-15      239* , 2367*
3, 15      2214*
3, 16      1995*
3, 16-17      1073* , 2714
3, 18-21      2565*
3, 20-21      2641*
4-6      1454* , 1971*
4, 2      2219
4, 3      814
4, 3-5      866*
4, 4-6      172* , 249* , 2790*
4, 7      913
4, 8-10      661*
4, 9      633* , 635*
4, 9-10      631 , 2795*
4, 10      668*
4, 11      1575*
4, 11-13      669*
4, 11-16      794*
4, 13      674 , 695 , 2045
4, 16      798*
4, 19      2518*
4, 23      1695*
4, 24      1473* , 2475 , 2504
4, 25      1267 , 2475
4, 28      2444*
4, 30      698 , 1274 , 1296*
4, 32      2842
5, 1-2      1694*
5, 2      616*
5, 3-5      1852*
5, 4      2204*
5, 5      2113*
5, 8      1216 , 1695
5, 9      1695
5, 14      2641*
5, 16      672*
5, 17      2826*
5, 19      1156 , 2641
5, 20      2633* , 2742
5, 21      1269* , 1642
5, 21 - 6, 4      2204*
5, 25      616* , 1659
5, 25-26      757 , 1616
5, 25-27      772*
5, 26      628* , 796 , 1228*
5, 26-27      1617*
5, 27      773 , 796* , 1426
5, 29      757 , 796*
5, 31-32      796 , 1602* , 1616
5, 31      1627*
5, 32      772 , 1624* , 1659
6, 1-3      2196
6, 1      2217*
6, 4      2223 , 2286*
6, 18      1073 , 1174* , 2742
6, 18-20      2636*
6, 23-24      2627*

Vēstule filipiešiem

1, 3-4      2636*
1, 9-11      2632*
1, 21      1010 , 1698
1, 23      1005* , 1011 , 1021* , 1025*
1, 27      1692*
2, 1      2842*
2, 4      2635
2, 5      520* , 1694* , 2842*
2, 5-8      461
2, 6-11      2641* , 2667*
2, 6-9      1850*
2, 6      449
2, 7      472* , 602* , 705* , 713 , 876 , 1224*
2, 8      411 , 612 , 623
2, 8-9      908*
2, 9-10      434
2, 9-11      449* , 2812*
2, 10      633* , 635
2, 10-11      201*
2, 12-13      1949
2, 13      308
2, 14-17      1070*
2, 15      1243*
2, 25      1070*
2, 30      1070*
3, 6      752*
3, 8      133
3, 8-11      428
3, 10      648*
3, 10-11      989* , 1006*
3, 20      1003* , 2796*
3, 21      556 , 999
4, 6-7      2633*
4, 8      1803
4, 13      273* , 308* , 1460

Vēstule kolosiešiem

1, 3-6      2632*
1, 3      2636*
1, 10      2520*
1, 12-14      1250*
1, 13-14 (vulg.)      517*
1, 14      2839
1, 15      241 , 299 , 381 , 1701
1, 15-20      2641*
1, 16      331
1, 16-17      291
1, 18      504* , 658 , 753* , 792
1, 18-20      624*
1, 20-22      2305*
1, 24      307* , 618* , 1508
1, 27      568 , 772
2, 9      484 , 515 , 722 , 2502
2, 11-13      527
2, 12      628* , 1002 , 1214* , 1227* , 1694*
2, 19      794*
3-4      1971*
3, 1-3      655*
3, 1      1002
3, 3      665* , 1003 , 1420 , 2796*
3, 4      1003 , 2772*
3, 5-9      1852*
3, 5      2518*
3, 10      2809
3, 14      815 , 1827 , 1844
3, 16-17      1156* , 2633*
3, 16      2641
3, 18-21      2204*
3, 20      2217
3, 21      2286*
4, 1      1807
4, 2      2638 , 2849*
4, 3-4      2632* , 2636*
4, 11      307*
4, 12      2629* , 2632*

Pirmā vēstule tesalonīkiešiem

1, 10      442*
2, 13      104* , 1349*
2, 14-15      597*
3, 2      307*
4, 3-9      2518*
4, 7      2518* , 2813
4, 11      2427*
4, 13-14      1012*
4, 14      649 , 989*
4, 16      1001
4, 17      1025*
4, 18      1687*
5, 2      673*
5, 2-3      675*
5, 5      1216*
5, 6      2849*
5, 8      1820
5, 12-13      1269*
5, 15      1174*
5, 17      2742 , 2757
5, 17-18      2633*
5, 18      2638 , 2648
5, 19      696
5, 23      367
5, 25      2636*

Otrā vēstule tesalonīkiešiem

1, 10      1041
1, 11      2636*
2, 3-12      673*
2, 4-12      675*
2, 7      385 , 671*
3, 6-13      2830*
3, 10      2427

Pirmā vēstule Timotejam

1, 3-4      2518*
1, 5      1794
1, 9-10      1852*
1, 10      2357*
1, 15      545*
1, 18-19      162
2, 1      2636
2, 1-2      1349 , 1900*
2, 2      2240
2, 3-4      2822
2, 4      74 , 851 , 1058 , 1256* , 1261 , 1821
2, 5      618* , 1544 , 2574
2, 5-8      2634*
3, 1      1590
3, 1-13      1577*
3, 9      1794*
3, 15      171 , 756* , 2032
3, 16      385* , 463 , 2641*
4, 1      672*
5, 17-18      2122*
6, 8      2837*
6, 12      2145*
6, 15-16      2641*
6, 16      52
6, 20      84*

Otrā vēstule Timotejam

1, 3      1794*
1, 5      2220
1, 6      1577* , 1590
1, 8      2471 , 2506
1, 9      257
1, 9-10      1021*
1, 12      149
1, 12-14      84*
1, 13-14      857*
1, 14      1202*
2, 5      1264
2, 8      437*
2, 11-13      2641*
2, 11      1010
2, 22      2518*
2, 23-26      2518*
3, 2-5      1852*
3, 12      2847*
4      2015*
4, 1      679*

Vēstule Titam

1, 5      1590
1, 5-9      1577*
1, 15      2518*
2, 1-6      2342*
2, 12      1809
2, 13      449* , 1041 , 1130 , 1404* , 2760* , 2818*
2, 14      802
3, 5      1215
3, 6-7      1817

Vēstule Filemonam

16      2414

Vēstule ebrejiem

1, 1-2      65 , 65*
1, 1-3      102*
1, 3      241 , 320 , 2502 , 2777 , 2795*
1, 6      333
1, 13      447*
1, 14      331
2, 4      156*
2, 9      624 , 629*
2, 10      609*
2, 12      2602*
2, 13      2777 , 2795*
2, 14-15      635
2, 14      407* , 636
2, 15      1520* , 2602*
2, 17-18      609*
3 - 4, 11      117*
3, 6      2778*
3, 7-4, 11      1165*
4, 3-4      346*
4, 7-9      624*
4, 7-11      1720*
4, 13      302
4, 14-15      1137*
4, 15      467 , 540 , 609* , 612* , 2602*
4, 16      2778*
5, 1      1539*
5, 1-10      1564*
5, 3      1540*
5, 4      1578*
5, 6      1537*
5, 7      2741*
5, 7-8      612* , 1009*
5, 7-9      609* , 2606
5, 8      2825
5, 9      617*
5, 10      1544
6, 2      699* , 1288*
6, 4-6      679*
6, 5      655
6, 6      598
6, 13      2810*
6, 19-20      1820
6, 20      1544
7, 3      58*
7, 11      1537*
7, 16      648*
7, 23-25      1476*
7, 24      1366 , 1564*
7, 25      519 , 662 , 2634 , 2741*
7, 25-27      1364*
7, 26      1544
7, 27      1085 , 1366 , 1540*
8, 2      1070*
8, 6      1070*
8, 8-10      1965
9, 5      433*
9, 7      433*
9, 11      586* , 662
9, 11-28      1476* , 1564*
9, 12      1085
9, 13-14      2100*
9, 14      614*
9, 15      522* , 579* , 580 , 592*
9, 24      519 , 662 , 2741*
9, 25      662
9, 26      571
9, 27      1013 , 1021*
10, 1      128*
10, 1-4      1540*
10, 5      488*
10, 5-7      462 , 516* , 2568
10, 5-10      606
10, 7      2824
10, 10      614* , 2824
10, 14      1544
10, 16      64*
10, 19      2778*
10, 19-21      1137*
10, 23      1817
10, 25      2178
10, 26-31      679*
10, 32      1216*
10, 36      2826*
11, 1      146
11, 2      147
11, 3      286
11, 6      161 , 848*
11, 8      145
11, 17      145* , 2572
11, 19      2572
11, 39      147
11, 40      147
12, 1      1161 , 2683*
12, 1-2      165
12, 2      147
12, 3      569* , 598*
12, 22-23      2188
12, 23      1021*
13, 3      2447*
13, 10      1182*
13, 14      2796*
13, 15      1330
13, 17      1269*
13, 20      632*

Sv. Jēkaba vēstule

1, 5-8      2633* , 2737*
1, 13      2846
1, 14-15      2847*
1, 17      212 , 2642
1, 25      1972*
1, 27      2208
2, 7      432* , 2148
2, 10      578
2, 10-11      2069* , 2079*
2, 12      1972*
2, 14-26      162*
2, 15-16      2447
2, 26      1815
4, 1-10      2737*
4, 2-3      2737
4, 4      2737
4, 5      2737
5, 1-6      2445
5, 4      1867* , 2409* , 2434*
5, 12      2153*
5, 14      1519
5, 14-15      1510 , 1511* , 1526
5, 15      1519* , 1520
5, 16      2737*
5, 16b      2582
5, 16-18      2582*
5, 20      1434*

Sv. Pētera pirmā vēstule

1      2627*
1, 3-9      2627*
1, 3      654*
1, 7      1031*
1, 10-12      719
1, 18      622*
1, 18-20      602
1, 18-19      517*
1, 19      613*
1, 23      1228* , 2769
2, 1      2475
2, 1-10      2769*
2, 4-5      1179
2, 4      552*
2, 5      756* , 901 , 1268 , 1330* , 1546*
2, 7      756*
2, 9      709* , 782 , 803 , 1141 , 1268 , 1546*
2, 13      2238
2, 13-17      1899*
2, 16      2238
2, 21      618*
2, 24      612
3, 1-7      2204*
3, 9      1669*
3, 18-19      632*
3, 20      1219
3, 20-21      845*
3, 21      128* , 1094* , 1794*
4, 6      634
4, 7      670* , 1806
4, 8      1434
4, 14      693
4, 17      672*
5, 3      893 , 1551*
5, 4      754*
5, 7      322
5, 8      409* , 2849*

Sv. Pētera otrā vēstule

1, 3-4      1996*
1, 4      460 , 1129* , 1265* , 1692 , 1721 , 1812*
1, 16-18      554*
2, 4      392*
3, 9      1037 , 2822
3, 11-12      671*
3, 12-13      677*
3, 13      1043 , 1405*

Sv. Jāņa pirmā vēstule

1, 1-4      425
1, 3      2781*
1, 3-7      1108*
1, 5      214
1, 6      2470
1, 7-2, 2      2631*
1, 8      1425
1, 8-9      1847
1, 8-10      827*
1, 10      2147*
2, 1-2      1460*
2, 1      519 , 692* , 2634*
2, 2      605* , 606
2, 16      377* , 2514* , 2534*
2, 18      670 , 672* , 675*
2, 20      91* , 695*
2, 22      675*
2, 23      454*
2, 27      91* , 695*
2, 28      2778*
3      2822*
3, 1      1692
3, 2      163 , 1023 , 1161* , 1720* , 2519* , 2772
3, 3      2345*
3, 5      457
3, 8      385* , 392 , 394
3, 14-15      1033
3, 17      2447*
3, 19-20      208 , 1781
3, 19-24      2845*
3, 21      2778*
3, 22      2631
4      2822*
4, 2-3      465*
4, 2      423 , 463
4, 3      672*
4, 8      214 , 221 , 733 , 1604*
4, 9      458 , 516*
4, 10      457 , 604 , 614* , 620 , 1428*
4, 11-12      735*
4, 14      457
4, 16      221 , 733 , 1604*
4, 19      604* , 1828
4, 20      2840*
5, 1      2780* , 2790*
5, 6-8      1225*
5, 8      694*
5, 14      2778* , 2827*
5, 16-17      1854*
5, 18-19      2852
5, 19      409
5, 20      217

Sv. Jāņa otrā vēstule

7      465* , 675*

Sv. Jāņa trešā vēstule

7      432*

Sv. Jūdas vēstule

3      171*
24-25      2641*

Atklāsmes grāmata

1, 4      1403 , 2854*
1, 6      1546 , 2855*
1, 8      2854
1, 18      612* , 625 , 633* , 635 , 2854
2-3      401*
2, 5      1429
2, 16      1429
2, 17      1025* , 2159
3, 7      303
3, 14      1065
4, 2      1137*
4-5      1138*
4, 6-11      662*
4, 8-11      2642*
4, 11      295 , 2855*
5, 6      1137
5, 9-10      1546*
5, 9-14      2642*
5, 13      449* , 2855*
6, 9      1138
6, 10      2642 , 2817
7, 1-8      1138*
7, 2-3      1296*
7, 9      775 , 1138
7, 10-12      2642*
9, 4      1296*
11, 15      450*
12      1138*
12, 9      391* , 2852
12, 10      2853*
12, 13-16      2853*
12, 17      501* , 757* , 2853
13 - 14      2113*
13, 8      677*
14, 1      1138* , 2159
14, 4      778* , 1618*
16, 15      2849
18, 24      2642*
19, 1-8      2642*
19, 1-9      677*
19, 6      865*
19, 7      757* , 1602 , 1612
19, 9      1329* , 1602 , 1612
20, 7-10      677*
20, 12      677*
21, 1      1043*
21, 1-2      756*
21, 1-22, 5      117*
21, 2      757* , 1045 , 2016
21, 2-4      677*
21, 3      756* , 2676
21, 4      1044 , 1186
21, 5      1044*
21, 6      694* , 1137*
21, 7      2788
21, 9      757* , 865* , 1045 , 1138*
21, 10-11      865*
21, 12-14      765*
21, 14      857 , 865 , 869*
21, 22      586*
21, 27      1044* , 1045*
22, 1      1137
22, 4      1023*
22, 5      1029
22, 15      1470*
22, 16      437* , 528*
22, 17      524* , 671* , 694* , 757* , 796* , 1130 , 2550* , 2853
22, 20      451 , 673* , 1130 , 1403 , 2853
22, 21      1061*

Ticības simboli (Citāti pēc DS)

1-64      192*
10-64      496*
71      254
71-72      192*
75      266
75-76      192*
76      1035*
Apustuļu simbols      167 ,pēc 184 , 194* , 196* , 279 , 325 , 750 , 946 , 1331
1862-70      192*

Ekumeniskie koncili (Citāti pēc DS, izņemot Vatikāna II koncilu)

Nīkajas I koncils

126      465
130      465
Simbols      465

Konstantinopoles I koncils

Nīkajas-Konstantinopoles simbols

125      242 , 465
150     pēc 184 , 195* , 196* , 242 , 243 , 245 , 245 , 263 , 279 , 291 , 325 , 456 , 519 , 652 , 664 , 685 , 687 , 702 , 750 , 1680
grieķu oriģināltekstā      167

Efezas koncils

250      466
251      466 , 495*
255      468*

Halkēdonas koncils

301-302      467

Konstantinopoles II koncils

421      253 , 258 , 258*
423      468*
424      468
427      499*
432      468

Konstantinopoles III koncils

556      475
556-559      475*

Nīkajas II koncils

600      1161
600-603      476
601      477 , 1674* , 2132
603      1674*
COD 1135      1160

Konstantinopoles IV koncils

657      367

Laterāna IV koncils

800      202 , 296 , 299* , 327 , 391
800-802      192*
801      999 , 1035*
802      1576*
804      253 , 254
806      43

Lionas II koncils

850      248
851-861      192*
854      1017
856      1022 , 1032*
857      1022
858      1022 , 1035*
859      1059
860      1113*

Vjennas koncils

902      365*

Konstances koncils

1154      1584*

Florences koncils

1300-1301      246
1302      248
1304      1022* , 1031*
1305      1022
1306      1022
1310      1113*
1314      1213*
1315      1256*
1316      1263*
1319      1303*
1324-1325      1510*
1325      1520*
1330      255
1331      248 , 255 , 258
1333      299*
1334-1336      120*
1351      1035*

Laterāna V koncils

1440      366*

Tridentas [Trento] koncils

1501-1504      120*
1510-1516      406*
1511      375 , 407 , 1008*
1511-1512      404*
1512      403*
1513      390* , 405*
1514      403* , 1250*
1515      1264 , 1426* , 2515*
1525      1993
1528      1989
1529      615* , 617 , 1992*
1532      161*
1533-1534      2005*
1541      1821*
1542      1446*
1544      1815*
1545      1426*
1546      2009
1548      2009*
1549      1059*
1567      1037*
1569-1570      2068*
1573      411*
1575      1035*
1576      2016*
1580      1031*
1600      1114
1601      1113* , 1114
1604      1129*
1605      1127*
1606      1127*
1608      1128*
1609      1121 , 1272* , 1280* , 1304*
1609-1619      1272*
1609-1619      1272*
1612      1584*
1618      1257*
1619      1280
1638      1394* , 1436
1640      1413*
1641      1377*
1642      1376
1647      1457*
1651      1374 , 1413*
1661      1457*
1672      980
1673      1450*
1674      1468
1676      1451
1677      1452*
1677-1678      1431*
1678      1453*
1680      1456 , 1456 , 1458*
1683      1457
1690      1460*
1691      1460
1694      1523
1695      1511
1695-1696      1510*
1696      1512*
1697      1516*
1698      1523
1705      1431* , 1453*
1708      1457*
1712      1459*
1712-1713      1472*
1716-1717      1510*
1717      1520*
1719      1516*
1740      1337 , 1366
1743      1367 , 1371
1752      611*
1764      611*
1767      1582*
1774      1583*
1799      1661*
1800      1617*
1813-1816      1631*
1820      1022* , 1031* , 1472*
1821-1825      2132*
1822      1674*
1835      1478*

Vatikāna I koncils

3002      293 , 296 , 299* , 327*
3003      302
3004      36
3005      38* , 367 , 1960
3008      154 , 156
3009      156
3010      155* , 156
3012      161
3013      812
3015      50* , 237
3016      90* , 498
3017      159
3023-3024      296*
3025      293 , 296
3026      36* , 47* , 286*
3057      834
3074      891*

Vatikāna II koncils

Sacrosanctum concilium

IV      1174*
2      771 , 1068
3-4      1075*
4      1203
5      766 , 1067
6      1076* , 1086 , 1113*
7      1070 , 1088 , 1089 , 1181* , 1373
8      1090
9      1072
10      824 , 1074
11      1071
13      1675
14      1141
21      1205*
24      1100
26      1140
26-27      1482*
27      1140 , 1517*
28      1144
29      1143
33      1548* , 1552*
35, 4      1570*
37-40      1204* , 1232*
41      1561*
47      1323 , 1398*
55      1388
56      1346
59      1123
60      1667
61      1621* , 1670
64      1232
65      1232
67      1255*
71      1298*
73      1513* , 1514
79      1669*
81      1685*
83      1175
84      1174 , 1174
86      1175*
90      1176
96      1175*
98      1174 , 1175*
100      1175
102      1163 , 1194
103      508 , 971* , 1172
104      1173
106      1166 , 1167 , 1193 , 2191*
108      1173*
109-110      1438*
111      1173*
112      1156 , 1157 , 1157*
118      1158
119      1158*
121      1158
122      2513
122-127      1181* , 2503*
126      2132*
128      1183

Inter mirifica

5      2494
8      2495
11      2494*
12      2498 , 2498

Lumen gentium

1      748 , 775 , 1045 , 2305*
2      375 , 541 , 759 , 769 , 1050* , 1076* , 1093
3      541 , 542* , 669 , 763 , 763* , 766 , 960 , 1364 , 1405
4      767 , 768 , 810
5      541 , 543 , 669 , 763 , 764 , 764 , 768 , 769
6      753 , 754 , 755 , 756 , 757 , 769* , 1621*
7      562 , 788 , 790 , 790 , 791 , 793 , 798
8      769* , 771 , 786 , 811 , 816 , 819 , 819 , 827 , 853 , 853 , 870 , 1428
9      753* , 761* , 762 , 776 , 781 , 782
10      784 , 901* , 1120 , 1141 , 1141* , 1273* , 1535* , 1538* , 1546 , 1547 , 1547 , 1548* , 1552* , 1657
11      825 , 1119 , 1119 , 1251* , 1270 , 1273* , 1285 , 1303* , 1303* , 1324 , 1422 , 1440* , 1499 , 1522 , 1535 , 1641 , 1641 , 1656 , 1656 , 2204* , 2225 , 2226*
12      92 , 93 , 785 , 798 , 801 , 823 , 889* , 951 , 1303* , 2003*
13      761* , 804 , 814 , 831 , 836
14      815* , 837 , 846 , 1249 , 1257*
15      819* , 838 , 853*
16      761* , 839 , 841 , 843 , 844 , 847 , 1260* , 1281*
17      776* , 1270* , 2032
18      874
19      880
20      87* , 860 , 861 , 862 , 1555 , 1576
21      1549* , 1556 , 1557 , 1558 , 1575* , 1576 , 1582*
22      880 , 881 , 882 , 883 , 884 , 885 , 1444 , 1559 , 1559*
23      833 , 835 , 882 , 886 , 886 , 886 , 887 , 938 , 1202* , 1560*
24      1551 , 2068
25      90 , 888 , 891 , 891 , 891* , 892 , 2034 , 2035*
26      832 , 893 , 893 , 1312 , 1462 , 1561*
27      894 , 895 , 896
28      1548* , 1554 , 1562 , 1564 , 1566 , 1567 , 1582*
29      1569 , 1570* , 1571 , 1582* , 1588
30      801*
31      871* , 897 , 898 , 932
32      872*
33      900* , 913
34      901 , 1141*
35      904 , 905
36      337 , 786 , 908 , 909 , 912 , 943* , 1888*
37      1269*
40      828* , 1426* , 2013 , 2013 , 2028
41      1251* , 1570* , 1641*
42      826 , 1620* , 1816 , 1986 , 2103 , 2545
42-43      915*
43      917
44      914 , 933
48      670 , 671 , 769 , 773* , 776 , 824 , 825 , 1001 , 1013 , 1036 , 1042 , 1373*
48-50      1469*
48-51      828*
49      954 , 954 , 955 , 956 , 1023*
50      957 , 958 , 1090*
51      959
52      499*
53      492 , 963 , 967
55      489
56      488 , 490 , 492 , 493 , 494 , 494* , 511
57      499 , 748 , 964
58      165 , 964
59      965 , 966
60      970
61      488* , 968
62      969 , 970 , 2674
63      501 , 506 , 507* , 967
64      507
65      829
66      971
67      2132*
68-69      2679*
68      972
69      965 , 972

Orientalium Ecclesiarum

15      1389

Unitatis redintegratio

1      820*
2      812 , 813 , 813 , 815* , 1126*
3      816 , 817 , 818 , 819 , 819* , 824 , 827* , 838 , 1271
4      94* , 820 , 821* , 855 , 1202*
5      822 , 1126*
6      821* , 827*
7      821*
8      821 , 2791*
9      821* , 821*
10      821*
11      90 , 821*
12      821*
13-18      838*
15      925* , 1399 , 1399
22      1271 , 1400 , 1400 , 2791*
24      822

Christus Dominus

2      882* , 937 , 1558
3      886*
4      1560*
9      882*
11      833* , 1548*
13      1586*
15      1569*
16      1586*
33-35      927*
36      1560*
37      1560*

Perfectæ caritatis

1      915* , 918
2      2684*
5      916*
7      2691*
11      929
12      1620*

Optatam totius

10      1620*
20      1565

Gravissimum educationis

3      1653* , 2221
6      2229*

Nostra aetate

1      360* , 842
2      843* , 2104
3      841*
4      597 , 839*
5      2793*

Dei Verbum

2      51 , 53 , 64 , 142 , 1103 , 2587
3      54 , 55 , 62*
4      66
5      143* , 153 , 158 , 1814
6      36* , 38*
7      74 , 75 , 76 , 76 , 77
8      77 , 78 , 78 , 79 , 94 , 94 , 94 , 98 , 1124* , 2650 , 2651*
8, 3      120*
9      80 , 81 , 82
10      84 , 85 , 86 , 97 , 889* , 891 , 2663*
10, 3      95
11      105 , 106 , 107 , 136* , 337*
12, 1      109*
12, 2      110
12, 3      111 , 111* , 119
13      101
14-16      1094*
14      121*
15      122
16      129*
17      124
18      125
19      126 , 573*
20      124*
21      103* , 104 , 131 , 141 , 1346*
22      131
23      94*
24      94* , 104* , 132 , 135
25      133 , 2653

Apostolicam actuositatem

2      863 , 873 , 940
3      798* , 864
4      864*
5      2832*
6      851* , 905 , 2044
8      2446
13      2105 , 2105*
16      1570*

Dignitatis humanæ

1      2104 , 2105 , 2105*
2      1738* , 2104 , 2106 , 2106 , 2108* , 2467
3      1782
4      1180*
6      2107
7      1738* , 2109
10      160
11      160 , 160
14      1785* , 1816* , 2036* , 2104
15      2137

Ad gentes

1      804 , 849 , 853 , 1344
2-9      257*
2      248* , 294 , 767* , 850 , 868
2-9      275*
3      763*
4      767 , 830*
5      852 , 857 , 877 , 1257* , 1560*
5-6      767*
6      830 , 854 , 1560*
7      776 , 848 , 1260*
7, 23      1270*
9      856 , 856
11      2472
14      1233* , 1248 , 1249
15      854 , 905*
16      1570* , 1571
18      927*
38      1560*
40      927*

Presbyterorum ordinis

2      1141* , 1142* , 1369 , 1548* , 1562 , 1563 , 1566* , 1582*
4      888 , 1102 , 1122
4-6      2686*
5      1175* , 1181 , 1324 , 1392
6      1548*
8      1568
10      1565
13      1464* , 1466*
15      1142*
16      1579* , 1580*

Gaudium et spes

2, 2      421
10      1958*
10, 2      450
12, 1      358*
12, 3      356
12, 4      383
13, 1      390* , 401 , 415 , 1707
13, 2      1707
14      1703
14, 1      364 , 382
14, 2      33*
15, 2      1704 , 1711
16      1706 , 1713 , 1776 , 1791 , 1794 , 1795
17      1705 , 1712 , 1730 , 2339
17, 1      1743*
18      1006 , 1008 , 1018
18, 1      33
19-21      29*
19, 1      27 , 29 , 2123
19, 3      2125
20-21      676*
20, 1      2124 , 2126*
20, 2      2124
21, 3      2126
21, 7      2126
22      1260 , 1612* , 2820*
22, 1      359 , 1701 , 1710 , 2783* , 2799*
22, 2      470 , 470 , 521 , 618 , 1701*
22, 5      367* , 618
23, 1      2419
24, 3      356 , 358* , 1703 , 1878*
25      1882*
25, 1      1879* , 1881 , 1892 , 2344
26      2106
26, 1      1906 , 1924
26, 3      1912 , 1907 , 1908*
27, 1      1931
27, 3      2322
29, 2      1935 , 1936*
29, 3      1938
30, 1      1916*
31, 3      1915 , 1917
32      2820*
34      2427*
36      49
36, 2      159 , 339
36, 3      308
37, 2      409
38      520
39      2820*
39, 1      358* , 1048
39, 2      1049
39, 3      1050
40, 2      854
43, 4      942
43, 6      853
44, 2      94*
45      2820*
45, 1      776
45, 2      450*
47, 1      1603 , 2210* , 2250
47, 2      1603* , 2387*
48      1251*
48, 1      1603 , 1627 , 1639 , 1646 , 1652 , 1660* , 2364
48, 2      1535 , 1639 , 1642
48, 4      2227*
49, 2      1645 , 2334* , 2362
49, 3      1632
50      2368*
50, 1      372* , 1652 , 1664
50, 2      2367 , 2373*
51, 3      2268* , 2271 , 2368
51, 4      2371
52, 1      1657 , 2206
52, 2      2210
58, 4      2527
62, 7      94
63, 3      2424*
64      2426*
65      2424
67, 2      2434
67, 3      2184* , 2194
69, 1      2404 , 2408*
71, 4      2406*
74, 1      1906*
74, 2      1902
74, 3      1901 , 1920
74, 5      2242
76      2245
76, 3      2245
76, 5      2246 , 2420
78, 1-2      2304*
78, 3      813
78, 5      2306*
78, 6      2317
79, 3      2311*
79, 4      2308 , 2312
79, 5      2310*
80, 4      2314
81, 3      2329
81, 4      2307*
84, 2      1911
89, 1      1955

Koncili un sinodes (citāti pēc DS)

Romas koncils

Damasa dekrēts

179-180      120*

Kartāgas koncils

Senās Baznīcas nolikums

325      650*

Oranžas II koncils

371-372      406*
397      1037*

Konstantinopoles sinode

409      1035*
411      1035*

Bragas I koncils

455-463      299*

Tolēdo IV koncils

485      633*

Tolēdo VI koncils

490      245

Laterāna koncils

503      496 , 499*
504      476*

Tolēdo XI koncils

525-541      192*
527      245
528      255
530      253 , 254
539      650*

Tolēdo XVI koncils

571      499*

Romas koncils

587      633*

Friuli koncils

619      503

Kjersī (Quiercy) koncils

624      605

Pāvestu dokumenti

Damass I (svētais)

Vēstule austrumu bīskapiem

149      471*

Inocents I (svētais)

Vēstule "Si instituta ecclesiastica" (416. gada 19. martā)

216      1510*

Leons Lielais (svētais)

Vēstule "Quam laudabiliter" (447. gada 21. jūlijā)

284      247*
286      299*

Vēstule "Lectis dilectionis tuae" (449. gada 13. jūnija)

291      499*
294      499*

Anastāzijs [Anastasijs] II

Vēstule "In prolixitate epistolae" (497. gadā)

359      650*

Hormizdass (svētais)

Vēstule "Inter ea quae" (521. gada 26. martā)

369      650*

Vigilijs

Ticības apliecinājums (552. gadā)

415      233*

Pelāgijs I

Vēstule "Humani generis" (557. gada 3. februārī)

442      499*

Gregors Lielais (svētais)

Vēstule "Sicut aqua" (600. gadā)

475      473*

Inocents III

Vēstule "Eius exemplo", Professio fidei Waldensibus praescripta (1208. gada 18. decembrī)

794      1576*

Jānis XXII

Bulla "Ne super his" (1334. gada 3. decembrī)

990      1022*

Benedikts XII

Konst. "Benedictus Deus" (1336. gada 29. janvārī)

1000      1023
1000-1001      1022*
1002      1022* , 1035*

Raksts "Cum dudum" (1341. gadā)

1011      633*

Klements VI

Vēstule "Super quibusdam" (1351. gada 29. septembrī)

1077      633*

Pāvils IV

Konst. "Cum quorumdam hominum" (1555. gada 7. augustā)

1880      499*

Pijs IV

Bulla "Iniunctum nobis", Professio fidei tridentina (1564. gada 13. novembrī)

1862-1870      192*

Pijs VI

Īsais raksts "Quod aliquantum" (1791. gada 10. martā)

     2109*

Pijs IX

Bulla "Ineffabilis Deus" (1854. gada 8. decembrī)

DS 2803      411* , 491

Enc. "Quanta cura" (1864. gada 8. decembrī)

     2109*

Leons XIII

Enc. "Diuturnum illud" (1881. gada 29. jūnijā)

     1898*

Enc. "Immortale Dei" (1885. gada 1. novembrī)

     1898* , 2105*

Enc. "Libertas praestantissimum" (1888. gada 20. jūnijā)

     1951 , 1954 , 2108*

Pijs XI

Enc. "Quas Primas" (1925. gada 11. decembrī)

     2105*

Enc. "Casti connubii" (1930. gada 31. decembrī)

     2366*
DS 3722-3723      2297*

Enc. "Quadragesimo anno" (1931. gada 15. maijā)

     1883*

Enc. "Divini Redemptoris" (1937. gada 19. martā)

     676*

Pijs XII

Enc. "Summi pontificatus" (1939. gada 20. oktobrī)

     360 , 361 , 1939

Enc. "Mystici Corporis" (1943. gada 29. jūnijā)

     1119
DS 3808      797 , 798
DS 3812      478*

Ap. konst. "Provida Mater" (1947. gada 2. februārī)

     929

Enc. "Mediator Dei" (1947. gada 20. novembrī)

     1548

Ap. konst. "Sacramentum Ordinis" (1947. gada 30. novembrī)

DS 3858      1573*

Enc. "Humani generis" (1950. gada 12. augustā)

DS 3875      37
DS 3876      38 , 1960
DS 3891      367* , 367*
DS 3896      366*
DS 3897      390*

Ap. konst. "Munificentissimus Deus" (1950. gada 1. novembrī)

DS 3903      966*

Enc. "Haurietis aquas" (1956. gada 15. maijā)

DS 3924      478

Enc. "Fidei donum" (1957. gada 21. aprīlī)

     1560

Uzrunas

1941. g. 1. jūnijā      1887 , 1942 , 2286
1946. g. 20. februārī      899
1950. g. 3. septembrī      2501
1951. g. 29. oktobrī      2362
1953. g. 6. decembrī      2108*
1955. g. 24. decembrī      2501*

Jānis XXIII

Enc. "Mater et Magistra" (1961. gada 15. maijā)

60      1882

Enc. "Pacem in terris" (1963. gada 11. aprīlī)

35      1886
46      1897
51      1903
65      1930*

Pāvils VI

Enc. "Mysterium fidei" (1965. gada 3. septembrī)

     1183 , 1418
18      1381
39      1374
56      1378

Ap. konst. "Indulgentiarum doctrina" (1967. gada 1. janvārī)

1      1471
2      1471
5      1474 , 1475 , 1476 , 1477
8      1478*

Enc. "Populorum progressio" (1967. gada 26. martā)

37      2372*
53      2315*

Dieva tautas "Credo": svinīgais ticības apliecinājums (1968. gada 30. jūnijā)

     192*
8      327* , 366*
9      251 , 265*
12      1035*
15      975
16      419
19      827
20      182
28      1005* , 1052
29      1053
30      962

Enc. "Humanae vitae" (1968. gada 25. jūlijā)

11      2366
12      2366 , 2369
14      2370
16      2370*
23      2372*

Ap. konst. "Divinae consortium naturæ" (1971. gada 15. augustā)

     1212 , 1288 , 1300

Ap. konst. "Sacram unctionem infirmorum" (1972. gada 30. novembrī)

     1513

Ap. pamud. "Marialis cultus" (1974. gada 2. februārī)

42      971*
56      971

Ap. pamud. "Evangelii nuntiandi" (1975. gada 8. decembrī)

31      2820*
48      1676*
53      843*
62      835
63-64      1201*
73      910

Uzrunas

1964. g. 5. janvārī Nazaretē      533
1964. g. 21. novembrī      963
1966. g. 11. jūlijā      390*
1973. g. 22. jūnijā      776
1975. g. 14. decembrī      838

Jānis Pāvils II

Enc. "Redemptor hominis" (1979. gada. 4. martā)

11      519
18-21      783*

Ap. pamud. "Catechesi tradendæ" (1979. gada 16. oktobrī)

1      4*
2      4*
5      426 , 426
6      427
9      561
13      7
18      5 , 6*
20-22      23*
23      1074
25      23*
29      1697*
53      1204*
54      1676* , 1676* , 2688*
55      2688*

Vēstule "Dominicœ cenae" par euharistijas noslēpumu un kultu (1980. gada 14. februārī)

3      1380

Enc. "Dives in misericordia" (1980. gada 30. novembrī)

14      2844*

Enc. "Laborem exercens" (1981. gada 14. februārī)

6      2428*
7      2424*
11      2430*
18      2436*
19      2433*
22-23      2433*
27      2427*

Ap. pamud. "Familiaris consortio" (1981. gada 22. novembrī)

11      2331 , 2361 , 2392
13      1642* , 1643
16      1620*
19      1644 , 1645* , 2387
20      1648*
21      1656* , 2204
22      2334
28      1653*
30      2366
32      2370
34      2343
36      2221*
46      2211*
67      1622
80      2391*
81      2390*
83      1649*
84      1651 , 2386*
85      1658

Ap. pamud. "Reconciliatio et pœnitentia" (1984. gada 2. decembrī)

16      408* , 1869* , 2850*
17      1857 , 1863
31      1469

Enc. "Dominum et Vivificantem" (1986. gada 18. maijā)

27-48      1433*
31      1848
46      1864*
55      2516

Enc. "Redemptoris Mater" (1987. gada 25. martā)

17      165
18      165

Enc. "Sollicitudo rei socialis" (1987. gada 30 decembrī)

1      2422*
9      2438
14      2437
16      2440*
17      2438*
32      2441*
38-40      1939*
41      2422*
42      2406* , 2442*
45      2438*
47      1929 , 2442

Ap. vēst. "Mulieris dignitatem" (1988. gada 15. augustā)

6      2334
7      372*
26-27      1577*
27      773 , 773

Ap. vēst. "Vicesimus quintus annus" (1988. gada 4. decembrī)

16      1205 , 1206

Ap. pamud. "Christifideles laici" (1988. gada 30. decembrī)

9      899
16, 3      828
17, 3      828
24      801*
26      2179*

Enc. "Redemptoris missio" (1990. gada. 7. decembrī)

11      851*
12-20      853*
21      852*
23      850*
42-47      854*
48-49      854*
50      855*
52-54      854*
55      856*
69      927 , 931*

Enc. "Centesimus annus" (1991. gada 1. maijā)

3      2421*
5      1896*
10      1939* , 2425*
13      2425*
16      1882*
24      2423*
25      407* , 1889 , 2236*
26      2440*
28      2438
29      2461*
31      2427*
32      2429*
34      2425 , 2429*
35      2424* , 2438*
36      1886 , 2223
37      2432*
37-38      2415*
40      2406*
41      1887*
43      1914*
44      1904 , 2425*
45      2244*
46      2244*
48      1883 , 2406* , 2431 , 2433*
51      2441*
57      2444 , 2444*

Enc. "Evangelium vitae" (1995. gada 25. martā)

56      2267

Ap. pamud. "Vita consecrata" (1996. gada 25. martā)

7      922

Uzrunas

1985. gada 7. decembrī      10
1986. gada 13. aprīlī      63

Baznīcas dokumenti

Romas katehisms

Priekšvārds 10      25
Priekšvārds 11      24
1, 1, 4      190 , 191
1, 2, 6      199
1, 2, 8      200
1, 2, 13      274
1, 5, 11      598 , 598
1, 6, 3      633
1, 10, 1      749
1, 10, 20      770
1, 10, 22      750*
1, 10, 24      947 , 950
1, 10, 27      952
1, 11, 3      978
1, 11, 4      979
1, 11, 5      982
1, 11, 6      987
2, 2, 5      1213
2, 5, 4      1431*
2, 5, 18      1468
2, 5, 21      1450
3, 2, 4      2086
3, 10, 13      2536
3, 10, 23      2537

Kongregācijas

Ticības doktrīnas kongregācija

Vēstule Anglijas bīskapiem (1864. gada 14. septembrī)

DS 2888      811*

Dekrēts par milenārismu (1944. gada 19. jūlijā)

DS 3839      676*

Vēstule Bostonas arhibīskapam (1949. gada 8. augustā)

DS 3866-3872      847*

Dekl. "Mysterium Ecclesiae" (1973. gada. 24. jūnijā)

3      2035

Dekl. "Persona humana" (1975. gada 29. decembrī)

7      2391
8      2357
9      2352 , 2352 , 2352
11      2349

Dekl. "Inter insigniores" (1976. gada 15. oktobrī)

     1577*

Instr. "Pastoralis actio" (1980. gada 20. decembrī)

     1252*

Dekl. "Iura et bona" (1980. gada 5. maijā)

     2277

Instr. "Libertatis conscientia" (1986. gada 22. martā)

13      1740
68      2448

Instr. "Donum vitae" (1987. gada 22. februārī)

Ievads 2      2375
Ievads 5      2258
1, 1      2270*
1, 2      2274
1, 3      2275
1, 5      2275
1, 6      2275
2, 1      2376
2, 4      2377
2, 5      2377*
2, 8      2378
3      2273 , 2273

Klēra kongregācija

Directorium Catechisticum Generale

43      234
47      234
51      280
69      1056

Ritu kongregācija

Instr. "Eucharisticum mysterium" (1967. gada 25. maijā)

6      1325

Studiju kongregācija Dekrēts (1914. gada 27. jūlijā): tomistiskās tēzes

DS 3624      318*

Bīskapu sinode

Noslēguma uzruna "Exeunte cœtu secundo" (1985. gada 7. decembrī)

II B a 4      10 , 11

Bīskapu konferences

Pueblas dokuments (1979. gadā)

     1676

Kanoniskās tiesības

Apustuļu kanoni

34      887*

Kanonisko tiesību kodekss

129, 2      911
204, 1      871 , 1213*
205      815*
206      1249*
207, 1      934
207, 2      873 , 934
208-223      1269*
208      872
212, 3      907
213      2037*
220      2477*
222      2043*
229      906*
230, 1      903*
230, 3      903
290-293      1583*
330      880*
331      936
336      883*
337, 1      884
368-369      833*
443, 4      911
445      2043*
463, 1      911
463, 2      911
492, 1      911
511      911
515, 1      2179
517, 2      911
536      911 , 911
573      916* , 925*
591      927*
603, 1      920
604, 1      923 , 924
604, 2      924*
605      919*
607      925*
654      2103*
692      2103*
710      928
713, 2      929
731, 1      930
731, 2      930
747, 2      2032
748, 2      160*
751      817* , 2089
774      906*
774, 2      1251
776      906*
780      906*
783      931
788      1249*
822, 3      906*
835, 4      902
844      1462*
844, 3      1399*
844, 4      1401*
847, 1      1513*
848      2122
849      1213*
851      1233*
851, 2      1233*
855      2156
861, 1      1256*
861, 2      1256*
864      1246
865      1233*
866      1233* , 1298*
867      1250*
868      1233*
872-874      1255*
882      1313*
883, 2      1312*
883, 3      1307* , 1314*
884, 2      1313
889, 1      1306*
890      1306
891      1307*
893, 1      1311*
893, 2      1311*
914      1457*
916      1457*
916-917      1388*
919      1387*
920      1389* , 2042*
961, 1      1483*
961, 2      1483*
962, 1      1483*
967-969      1462*
972      1462*
976      1463*
982      2490
983, 1      2511
983-984      1467*
986      1464*
988, 2      1458*
989      1457* , 2042*
994      1471
1003      1516*
1004, 1      1514*
1005      1514*
1007      1514*
1012      1576*
1024      1577
1055, 1      1601 , 1617* , 1660*
1056      2364*
1057, 1      1626 , 1628
1057, 2      1627*
1063      1632*
1071, 1, 3      1629*
1083-1108      1629*
1086      1635*
1103      1628*
1108      1631*
1124      1635*
1125      1635*
1134      1638
1141      1640* , 2382
1151-1155      1649* , 2383*
1166      1667*
1168      1669*
1172      1673*
1176, 3      2301*
1191, 1      2102
1196-1197      2103*
1199, 1      2154
1245      2181*
1246-1248      2042*
1246      2043*
1246, 1      2177 , 2177 , 2192
1247      2180 , 2185* , 2192 , 2193
1248, 1      2180
1248, 2      2183
1249-1253      1438*
1249-1251      2043*
1314      2272
1323-1324      2272*
1331      1463*
1336, 1, 3°. 5°      1583*
1338, 2      1583*
1354-1357      1463*
1367      2120*
1369      2148*
1376      2120*
1388, 1      1467
1398      2272
1421, 2      911

Austrumu Baznīcu kanonu krājums

25      2043*
177, 1      833
178      833
311, 1      833
312      833
675, 1      1213*
675, 2      1269*
677, 1      1256*
679      1246
681      1250*
686, 1      1250*
695, 1      1290*
696, 1      1290*
708      2042*
711      1457*
719      2042*
722, 3-4      1462*
725      1463*
735      1464*
738      1514*
739, 1      1516*
744      1576*
747      1576*
817      1623*
828      1623*
867      1667*
880-883      1438*
880, 3      2043* , 2043*
881, 1      2042* , 2043*
881, 2      2042*
881, 3      2042*
881, 4      2042* , 2043*
882      2043*
1420      1463*
1431      1463*
1434      1463*
1456      1467

Liturģija

Latīņu rits

Romas misāle

Institutio generalis
240      1390
271      1182* , 1184
272      1184
Ofertorijs      1333
Prefācija
Ziemassvētku laikam      477
Debeskāpšanas dienai      661
Kristus Karaļa godam      2046
Apustuļu godam      857 , 1575*
Svēto godam      2005
Par mirušajiem      1012
"Sanctus"      335
Pirmā euharistiskā lūgšana (Romas kanons)
88      1037
90      1353*
95      1333*
96      1383 , 1402
97      1274
Euharistiskā lūgšana
III, 116      1404
IV      2818
IV, 118      55 , 380 , 2818*
123      2852*
Lūgšana pirms komūnijas
132      1058
Doksoloģija (pēc euharistiskās lūgšanas)      1065
Embolisms      1404 , 2760* , 2854
133      1386
Kolektas lūgšana (collecta)
26. svētdienā      277
32. svētdienā      1742
Lielā piektdiena
13 vispārējā lūgšana VI      63 , 839
Lieldienu vigilija
18 Exsultet      412 , 631 , 647
24 lūgšana pēc pirmā lasījuma      349*
26 lūgšana pēc trešā lasījuma      528
42 ūdens svētīšana      1217 , 1218 , 1219 , 1221
Sekvence Vasarsvētkos      2671*

Romas pontifikālā rituāle (Pontificale Romanum)

Bīskapu, priesteru un diakonu ordinācijas rits
Bīskapu ordinācijas lūgšana      1541
Diakonu ordinācijas lūgšana      1543
Priesteru ordinācijas lūgšana      1542

Romas rituāle (Rituale Romanum)

Ordo initiationis christianæ adultorum
     1232*
prænotanda     1-2 1212
19      1248*
98      1248*
Ordo baptismi parvulorum
62      1241*
Ordo baptismi adultorum
     168
Ordo confirmationis
prænotanda 1      1285*
prænotanda 2      1285*
prænotanda 3      1309*
prænotanda 5      1311*
prænotanda 6      1311*
25      1299
Ordo pœnitentiæ
Absolūcijas formula      1424 , 1449
31      1484
46, 55      1449
Ordo celebrandi Matrimonium
62      1627
De Benedictionibus
Hrizmas svētīšana      1299
16      1669*
18      1669*
Ordo consecrationis virginum
prænotanda 1      923
prænotanda 2      924
Ordo exsequiarum      1686*
"Commendatio animæ"      1020
"In Paradisum deducant te angeli"
     335*
1 (prænotanda)      1689*
10 (prænotanda)      1690
41      1688
57      1689*

Stundu liturģija

Vispārējais ievads
7      2616*
9      2655*
100-1009      2586*
Himna
"O lux beata Trinitas"      257
"Te Deum"      168
"Veni, Creator Spiritus"      291 , 700
"Vexilla Regis"      550 , 617
Antifona
Vissvētākās Jaunavas Marijas - Dieva Mātes - svētku 1. un 2. vesperēs      526
Vissvētākās Jaunavas Marijas - Dieva Mātes - svētkos pirms "Benedictus"      469
Kunga parādīšanās svētkos pirms "Magnificat"      528*
Kristus Miesas un Asiņu svētkos pirms 2. vesperu "Magnificat"      1402
Dziedājums
Svētdienas 1. vesperēs      461*

Lūgšanas

Lūgšana
"Esi sveicināta"      1014 , 2676 , 2677
"O sacrum convivium"      1402
"Nāc, Svētais Gars"      2671
Visu svēto litānija      1014

Austrumu liturģijas

Sv. Jāņa Hrizostoma Bizantijas liturģija

Ķerubu himna      335*
Anafora      42 , 1137
Lūgšana pirms komūnijas      1386

Bizantijas liturģija

     1166
Tropārijs
"O monogenēs"      469
Dieva Mātes iemigšanas svētkos (15. augustā)      966
Lieldienās      638
Svētdienas matutīnās (2. veids)      703
Vasarsvētku vesperēs      291 , 732 , 2671
Kontakions
Kunga pārveidošanās svētkos      555
Romana Meloda      525
Eihologions
Absolūcijas formula      1481
Ordinācijas lūgšana      1587
Rituālē      1300

Sīriešu liturģija

No Antiohijas, Hrizmas svētīšanas epiklēze      1297

Fankit

Antiohijas sīriešu Baznīcas rita breviārs, 6. sēj., 193. lpp.,      1167
Antiohijas sīriešu Baznīcas rita breviārs, 1. sēj., 237 a-b,      1391

Baznīcas rakstnieki

Anonīmie teksti

Apustuliskās konstitūcijas

7, 24, 1: SC 336, 174      2760
8, 13, 12: SC 336, 208      1331

Didahe

1, 1: SC 248, 140      1696
2, 2: SC 248, 148      2271
8, 2: SC 248, 174      2760
8, 3: SC 248, 174      2767
9, 5: SC 248, 178      1331*
10, 6: SC 248, 180      1331* , 1403

Lielās sestdienas senā homīlija

PG 43, 440A. 452      635

Sekošana Kristum

11, 23, 5-8      1014

Svētdienas sprediķis

PG 86/1, 416 un 421      2178

Vēstule Diognētam

5, 5: SC 33, 62-66      2240
5, 6: SC 33, 62      2271*
5, 8-9: SC 33, 62-64      2796
5, 10: SC 33, 62-66      2240
6, 10: SC 33, 62-66      2240

Akvīnas Toms (svētais)

Commentum in secundum librum Sententiarum

     293

Commentarium in epistolam ad Hebræos

c. 7      1545

Compendium theologiæ

1, 2      184

Expositio in Psalmos

21, 11      112

In duo præcepta caritatis et in decem Legis præcepta expositio

c. 6      1759
c. 1      1955

In Symbolum Apostolorum scilicet "Credo in Deum" expositio

13      947
c. 15      1718

Officium de festo corporis Christi

     460

Quæstiones disputatæ de malo

4, 1, c.      404

Summa contra gentiles

1, 30      43
3, 71      310*

Summa theologiae

1, q.1, a. 1, c.      38*
1, q.1, a. 10, ad 1      116
1, q. 2, a. 3, c.      34
1, q. 25, a. 5, ad 1      271
1, q. 25, a. 6      310
1, q. 114, a. 3, ad      3 350
1-2, q. 24, a. 1, c.      1767
1-2, q. 24, a. 3, c.      1767*
1-2, q. 26, a. 4, c.      1766
1-2, q. 71, a. 6      1849
1-2, q. 79, a. 1      311*
1-2, q. 88, a. 2, c.      1856
1-2, q. 90, a. 1      1951
1-2, q. 90, a. 4, c.      1976
1-2, q. 93, a. 3, ad 2      1902
1-2, q. 107, a. 1, ad 2      1964
2-2, q. 1, a. 2, ad 2      170
2-2, q. 2, a. 9, c.      37 , 155
2-2, q. 4, a. 1, c.      163*
2-2, q. 47, a. 2      1806
2-2, q. 64, a. 7, c.      2263 , 2264
2-2, q. 81, a. 3, ad 3      2132
2-2, q. 83, a. 9, c.      2763 , 2774
2-2, q. 109, a. 3, c.      2469
2-2, q. 109, a. 3, ad 1     par. 2469
2-2, q. 122, a. 4, c.      2176
2-2, q. 158, a. 1, ad 3      2302
2-2, q. 171, a. 5, ad 3      157
2-2, q. 184, a. 3      1973*
3, q. 1, a. 3, ad 3      412
3, q. 22, a. 4, c.      1548
3, q. 30, a. 1, c.      511
3, q. 45, a. 4, ad 2      555 , 556
3, q. 48, a. 2, ad 1      795
3, q. 51, a. 3, ad 2      627
3, q. 60, a. 3, c.      1130
3, q. 64, a. 2, ad 3      1118*
3, q. 65, a. 1, c.      1210*
3, q. 65, a. 3, c.      1211
3, q. 68, a. 8, c.      1128
3, q. 71, a. 4, ad 3      904
3, q. 72, a. 5, ad 2      1305
3, q. 72, a. 8, ad 2      1308
3, q. 73, a. 3, c.      1374
3, q. 75, a. 1, c.      1381

Alfons Marija di Liguori (svētais)

Del gran mezzo della preghiera

pars 1, c. 1      2744

Ambrozijs [Ambrosijs] (svētais)

De mysteriis

7, 42: CSEL 73, 106 (PL 16, 402-403)      1303
9, 50: CSEL 73, 110 (PL 16, 405)      1375

De officiis ministrorum

1, 88      2653

De Pænitentia

1, 8, 34: CSEL 73, 135-136 (PL 16, 476-477)      983

De sacramentis

2, 2, 6: CSEL 73, 27-28 (PL 16, 425-426)      1225
4, 7: CSEL 73, 49 (PL 16, 437)      1383
4, 28: CSEL 73, 57-58 (PL 16, 446)      1393
5, 7: CSEL 73, 61 (PL 16, 447)      1383
5, 19: CSEL 73, 66 (PL 16, 450)      2783
5, 26: CSEL 73, 70 (PL 16, 453)      2836
5, 30: CSEL 73, 71-72 (PL 16, 454)      2852

De viduis

23: PL 16, 241-242      2349

De virginitate

18, 119 PL 16, 297      845

Enarrationes in Psalmos

1, 9: CSEL 64, 7 (PL 14, 968)      2589

Epistola extra collectionem

1. 41, 12: CSEL 82/3, 152 (PL 16, 1116)      1429

Explanatio symboli

1: CSEL 73, 3 (PL 17, 1193)      197
7: CSEL 73, 10 (PL 17, 1196)      194
8: CSEL 73, 10-11 (PL 17, 1196)      191*

Expositio evangelii secundum Lucam

2, 85-89: CCL 14, 69-72 (PL 15, 1666-1668)      766*
10, 121: CCL 14, 379 (PL 15, 1927)      1025

Expositio Psalmi CXVIII

14, 30: CSEL 62, 318 (PL 15, 1476)      908

Anzelms [Anselmo] no Kenterberijas (svētais)

Proslogion

Proœmium      158

Aristīds

Apologia

16, 7: BP 11, 125      760*

Atanāzijs [Atanasijs] no Aleksandrijas (svētais)

De incarnatione

54, 3: SC 199, 458 (PG 25, 192)      460

Epistula festivalis

1, 10: PG 26, 1366      1169

Epistula ad Serapionem

1, 24: PG 26, 585-588      1988

Augustīns (svētais)

Confessiones

1, 1, 1: CCL 27, 1      30
2, 4, 9: CCL 27, 21      1958
3, 6, 11: CCL 27, 33      300
6, 11, 20: CCL 27, 87      2520
7, 7, 11: CCL 27, 99      385
9, 6, 14: CCL 27, 141      1157
9, 11, 27: CCL 27, 149      1371
10, 20, 29: CCL 27, 170      1718
10, 28, 39: CCL 27, 175      45
10, 29, 40: CCL 27, 176      2340
13, 36, 51: CCL 27, 272      2002

Contra epistulam Manichæi quam vocant fundamenti

5, 6: CSEL 25, 197 (PL 42, 176)      119

Contra Faustum manichæum

22, 27: CSEL 25, 621 (PL 42, 418)      1849 , 1871

De catechizandis rudibus

3, 5: CCL 46, 124 (PL 40, 313)      281*

De civitate Dei

10, 6: CSEL 40/1, 454-455 (PL 41, 283)      1372 , 2099
14, 7: CSEL 40/2, 13(PL 41, 410)      1766
14, 28: CSEL 40/2, 56 (PL 41, 436)      1850
18, 51: CSEL 40/2, 354 (PL 41, 614)      769
19, 13: CSEL 40/2, 395 (PL 41, 640)      2304
19, 19: CSEL 40/2, 407 (PL 41, 647)      2185
22, 17: CSEL 40/2, 625 (PL 41, 779)      1118
22, 30: CSEL 40/2, 665-666 (PL 41, 801-802)      1720 , 2550

De diversis quæstionibus octoginta tribus

64, 4: CCL 44A, 140 (PL 40, 56)      2560

De disciplina christiana

7, 7: CCL 46, 214 (PL 40, 673)      2539

De fide et Symbolo

10, 25: CSEL 25, 32 (PL 40, 196)      2518

De Genesi contra Manichæos

1, 2, 4: PL 36, 175      338

De gratia et libero arbitrio

17, 33: PL 44, 901      2001

De libero arbitrio

1, 1, 1: CCL 29, 211 (PL 32, 1221-1223)      311

De mendacio

4, 5: CSEL 41, 419 (PL 40, 491)      2482

De moribus ecclesiae catholicae

3, 4: CSEL 90, 6 (PL 32, 1312)      1718
1, 25, 46: CSEL 90, 51 (PL 32, 1330-1331)      1809

De natura et gratia

31, 35: CSEL 49, 258-259 (PL 44, 264)      2001

De sancta virginitate

3, 3: CSEL 41, 237 (PL 40, 398)      506
6, 6: CSEL 41, 240 (PL 40, 399)      963

De sermone Domini in monte

1, 1, 1: CCL 35, 1-2 (PL 34, 1229-1231)      1966
1, 1, 3: CCL 35, 4 (PL 34, 1232)      2547
2, 4, 16: CCL 35, 106 (PL 34, 1276)      2785
2, 5, 18: CCL 35, 108-109 (PL 34, 1277)      2794
2, 5, 19: CCL 35, 1-2 (PL 34, 1278)      2149
2, 6, 24: CCL 35, 113 (PL 34, 1279)      2827

De Trinitate

8, 3, 4: CCL 50, 271-272 (PL 42, 949)      1766*
14, 15, 21: CCL 50A, 451 (PL 42, 1052)      1955
15, 26, 47: CCL 50A, 529 (PL 42, 1095)      264

Enarratio in Psalmum

57, 1: CCL 39, 708 (PL 36, 673)      1962
62, 16: CCL 39, 804 (PL 36, 758)      2628
72, 1: CCL 39, 986 (PL 36, 914)      1156*
74, 4: CCL 39, 1027 (PL 37, 948-949)      796
85, 1: CCL 39, 1176 (PL 36, 1081)      2616
88, 2, 5: CCL 39, 1237 (PL 37, 1134)      996
102, 7: CCL 40, 1457 (PL 37, 1321)      2005
103, 1, 15: CCL 40, 1488 (PL 37, 1348-1349)      329
103, 4, 1: CCL 40, 1521 (PL 37, 1378)      102

Enchiridion de fide, spe et caritate

11, 3: CCL 46, 53 (PL 40, 236)      311

Epistulae

98, 5: CSEL 34, 527 (PL 33, 362)      1274
108, 3, 8: CSEL 34, 620 (PL 33, 410)      2539
130, 8, 17: CSEL 44, 59 (PL 33, 500)      2737
130, 12, 22: CSEL 44, 66 (PL 33, 502)      2762
187, 11, 34: CSEL 57, 113 (PL 33, 845)      774

In epistulam Johannis ad Parthos tractatus

1, 6: PL 35, 1982      1863
8, 9: PL 35, 2041      1779
10, 4: PL 35, 2056-2057      1829

In Iohannis evangelium tractatus

5, 15: CCL 36, 50 (PL 35, 1422)      1584
12, 13: CCL 36, 128 (PL 35, 1491)      1458
21, 8: CCL 36, 216-217 (PL 35, 1568)      795
26, 13: CCL 36, 266 (PL 35, 1613)      1398
72, 3: CCL 36, 508 (PL 35, 1823)      1994
80, 3: CCL 36, 529 (PL 35, 1840)      1228

Quæstiones in Heptateucum

2, 73: CCL 33, 106 (PL 34, 623)      129

Sermones

18, 4, 4: CCL 41, 247-249 (PL 38, 130-131)      1039
33, 2, 2: CCL 41, 414 (PL 38, 208)      2067
43, 7, 9: CCL 41, 512 (PL 38, 258)      158
52, 6, 16: PL 38, 360      230
56, 6, 9: PL 38, 381      2559*
57, 7, 7: PL 38, 389-390      2837
58, 11, 13: PL 38, 399      1064
78, 6: PL 38, 492-493      556
96, 7, 9: PL 38, 588      845*
169, 11, 13: PL 38, 923      1847
186, 1: PL 38, 999      510
213, 8: PL 38, 1064      983
214, 11: PL 38, 1071-1072      981
241, 2: PL 38, 1134      32
268, 2: PL 38, 1232      797
272: PL 38, 1247      1396
298, 4-5: SPM 1, 98-99 (PL 38, 1367)      2009
341, 1, 1: PL 39, 1493      695
341, 9, 11: PL 39, 1499      695

Augustīns no Dakijas

Rotulus pugillaris

I      118

Barnaba

Epistula Pseudo-Barnabæ

4, 10: SC 172, 100-102      1905
19, 5: SC 172, 202      2271

Bazilijs [Basilijs] Lielais (svētais)

Adversus Eunomium

3, 1: SC 305, 148 (PG 29, 656)      336

Liber de Spiritu Sancto

15, 36: SC 17bis, 370 (PG 32, 132)      163 , 736
18, 45: SC 17bis, 406 (PG 32, 149)      2132
26, 62: SC 17bis, 472 (PG 32, 184)      2684

Moralia

Regula 73: PG 31, 852      2384

Regulæ fusius tractatæ

prol. 3: PG 31, 896      1828

Benedikts (svētais)

Regula

20: CSEL 75, 75-76 (PL 66, 479-480)      2834*
43, 3: CSEL 75, 106 (PL 66, 675)      347
48: CSEL 75, 114-119 (PL 66, 703-704)      2834*

Bernards no Klervo (svētais)

Homilia super missus est

4, 11      108

In Canticum sermones

27, 7, 14      771

Bonaventūra (Svētais)

In secundum librum Sententiarum

dist. 1, p. 2, a. 2, q. 1      293

In quattuor libros Sententiarum

3, 37, 1, 3      2071

Cēzarija juniore (svētā)

Epistula ad Richildam et Radegundem

SC 345, 480      127

Cēzarijs no Arlas (svētais)

Expositio vel traditio Symboli (sermo 9)

CCL 103, 47      232

Cicerons Marks Tullijs

De re publica

3, 22, 33      1956

Cipriāns [Kipriāns] no Kartāgas (svētais)

De Ecclesiæ catholicæ unitate

6: CCL 3, 253 (PL 4, 519)      181

De dominica Oratione

9: CCL 3A, 94 (PL 4, 541)      2782
11: CCL 3A, 96 (PL 4, 543)      2784
12: CCL 3A, 96-97 (PL 4, 544)      2813
13: CCL 3A, 97 (PL 4, 545)      2816
21: CCL 3A, 103 (PL 4, 551)      2830
23: CCL 3A, 105 (PL 4, 535-536)      810* , 2845

Epistulae

58, 10: CSEL 3/2, 665 (56, 10: PL 4, 367-368)      1028

Dominiks (svētais)

Relatio iuridica (Radulfs no Faventijas)

4, 42      956*

Vita (Jordāns no Saksijas)

4, 69      956*

Džuljena [Julijana] no Norvičas

Revelatio

13, 32      313

Egērija

Peregrinatio ad loca sancta

46, 2: SC 296, 308; PLS 1, 1089-1090      281*

Elizabete no Trīsvienības (svētīgā)

Garīgie raksti

50      260

Epifānijs (svētais)

Panarion

1, 1, 5: GCS 25, 174 (PG 41, 181)      760*

Evāgrijs Pontiks

Capita practica ad Anatolium

49: SC 171, 610 (PG 40, 245)      2742

De oratione

34: PG 79, 1173      2737

Fausts no Rjē

De Spiritu Sancto

1, 2:CSEL 21, 104 (1, 1: PL 62, 11)      169

Francisks no Sales (svētais)

Traitē de l'amour de Dieu

8, 6      1974

Francisks no Asīzes (svētais).

Admonitio

5, 3      598

Canticum Fratris Solis

     344 , 1014

Fulgencijs no Ruspas (svētais)

Contra gesta Fabiani

28, 17: CCL 91A, 813-814 (PL 65, 789)      1394

Gigo II kartūzietis

Scala claustralium

2, 2: PL 184, 476      2654

Gregors Lielais (svētais)

Dialogi

4, 41, 3: SC 265, 148 (4, 39: PL 77, 396)      1031

Homiliæ in Ezechielem

1, 7, 8: CCL 142, 87 (PL 76, 843)      94

Moralia in Job

6, 14: CCL 143, 19 (PL 75, 525)      795
31, 45, 87: CCL 143B, 1610 (PL 76, 621)      1866
31, 45, 88: CCL 143B, 1610 (PL 76, 621)      2539

Regula Pastoralis

3, 21, 45: SC 382, 394 (PL 77, 87)      2446

Gregors no Nazianzas (svētais)

Oratio

2, 71: SC 247, 184 (PG 35, 480)      1589
2, 73: SC 247, 186 (PG 35, 481)      1589
2, 74: SC 247, 186 (PG 35, 481)      1589
16, 9: PG 35, 954      2565
27 (theologica 1), 4: SC 250, 78 (PG 36, 16)      2697
31 (theologica 5), 26: SC 250, 326 (PG 36, 161-164)      684
31 (theologica 5), 28: SC 250, 332 (PG 36, 165)      2670
39, 17: SC 358, 188 (PG 36, 356)      980
40, 3-4: SC 358, 202-204 (PG 36, 361-364)      1216
40, 9: SC 358, 216 (PG 36, 369)      537
40, 41: SC 358, 292-294 (PG 36, 417)      256

Gregors no Nīsas (svētais)

De beatitudinibus oratio

1 : PG 44, 1200      1803 , 2546
6 : PG 44, 1265      2548

De Spiritu sancto

16: PG 45, 1321      690

De vita Moysis

1, 5: PG 44, 300      2028

Homiliae in Orationem dominicam

2: PG 44, 1148      2784

In Canticum homilia

8: PG 44, 941      2015

In Christi resurrectionem

1: PG 46, 417      650

Oratio catechetica

15, 3: TD 7, 78 (PG 45, 48)      457
16, 9: TD 7, 90 (PG 45, 52)      625

Herma

Mandata pastoris

27, 1 (2, 1): SC 53, 146      2517

Visiones pastoris

2, 4, 1: SC 53, 96      760

Hieronims (svētais)

Commentarii in Ecclesiasten

10, 11: CCL 72, 338 (PL 23, 1096)      1456

Commentarii in Isaiam

prologs: CCL, 73, 1 (PL 24, 17)      133

In die Dominica Paschæ homilia

CCL 78, 550 (PL 30, 218-219)      1166

Hilārijs no Puatjē (svētais)

In evangelium Matthæi

2, 6: SC 254, 110 (PL 9, 927)      537

Hipolīts no Romas (svētais)

Traditio apostolica

3      1586
8      1569*
21      1291* , 1301*
35      749

Hugo no svētā Viktora

De Arca Noe

2, 8: PL 176, 642      134

Ignācijs no Antiohijas (svētais)

Epistula ad Ephesios

19, 1: SC 10bis, 74      498
20, 2: SC 10bis, 76      1331 , 1405 , 2837

Epistula ad Magnesios

6, 1: SC 10bis, 84      1549*
9, 1: SC 10bis, 88      2175

Epistula ad Romanos

Inscr.: SC 10bis, 106      834
4, 1: SC 10bis, 110      2473
6, 1-2: SC 10bis, 114      1010 , 2474
7, 2: SC 10bis, 116      1011

Epistula ad Smyrnæos

1-2: SC 10bis      496
8, 1: SC 10bis      896 , 1369
8, 2: SC 10bis      830

Epistula ad Trallianos

3, 1:SC 10bis      1549 , 1554 , 1593*

Ignācijs no Lojolas (svētais)

Garīgie vingrinājumi (Exercitia Spiritualia)

22      2478
38      2164
104      2715

Irenejs no Lionas (svētais)

Adversus hæreses

1, 10, 1-2: SC 264, 154-158 (PG 7, 550-551)      173
1, 10, 2: SC 264, 158-160 (PG 7, 531-534)      174
3, 18, 7: SC 211, 366 (PG 7, 937)      518
2, 22, 4: SC 294, 220-222 (PG 7, 784)      518*
2, 30, 9: SC 294, 318-320 (PG 7, 822)      292
3, 3, 2: SC 211, 32 (PG 7, 842)      834
3, 17, 1: SC 211, 392 (PG 7, 944)      53*
3, 18, 1: SC 211, 342-344 (PG 7, 932)      518
3, 18, 3: SC 211, 350 (PG 7, 934)      438
3, 19, 1: SC 211, 374 (PG 7, 939)      460
3, 20, 2: SC 211, 392 (PG 7, 939)      53
3, 20, 2: SC 211, 392 (PG 7, 944)      53
3, 22, 4: SC 211, 440 (PG 7, 959)      494
3, 24, 1: SC 211, 472 (PG 7, 966)      175
4, 4, 3: SC 100, 424 (PG 7, 983)      1730
4, 12, 4: SC 100, 518 (PG 7, 1006)      53*
4, 15, 1: SC 100, 548 (PG 7, 1012)      1964 , 2070
4, 16, 3-4: SC 100, 566-570 (PG 7, 1017-1018)      2063
4, 18, 4: SC 100, 606 (PG 7, 1027)      1350
4, 18, 5: SC 100, 610-612 (PG 7, 1028-1029)      1000
4, 18, 5: SC 100, 610 (PG 7, 1028)      1327
4, 20, 1: SC 100, 626 (PG 7, 1032)      292
4, 20, 5: SC 100, 638      1722
4, 20, 7: SC 100, 648 (PG 7, 1037)      294
4, 21, 3: SC 100, 648 (PG 7, 1046)      53
5, 20, 1: SC 153, 254-256 (PG 7, 1177)      174
5, 32, 1: SC 153, 398 (PG 7, 1210)      1047

Demonstratio prædicationis apostolicæ

3: SC 62, 32      1274
7: SC 62, 41-42      683
11: SC 62, 48-49      704
100      190

Īzāks no Ninives (svētais)

Tractatus mystici

66      2717

Jānis Damaskietis (svētais)

De sacris imaginibus oratio

1, 16: PTS 17, 89 et 92 (PG 94, 1245 et 1248)      1159
1, 47: PTS 17, 151 (PG 94, 1268)      1162

Expositio fidei

18      393
68      2590 , 2559
71      626
75      663
86      1106

Jānis Ēds (svētais)

Le cœur admirable de la Très Sacrée Mère de Dieu

1, 5      1698

Le royaume de Jēsus

3, 4      521

Jānis Hrizostoms [Hrisostoms, Zeltamute] (svētais)

De incomprehensibili Dei natura seu contra Anomœos

3, 6: SC 28 bis, 218      2179

De proditione Iudæ homilia

1, 6: PG 49, 380      1375

De sacerdotio

2, 4: SC 272, 118 (PG 48, 635)      1551
3, 5: SC 272, 148 (PG 48, 643)      983

De virginitate

10, 1: SC 125, 122 (PG 48, 540)      1620

De angusta porta et in Orationem dominicam

3: PG 51, 44      2784

De Anna sermo

2, 2: PG 54, 646      2700
4, 6: PG 54, 668      2743
4, 5: PG 54, 666      2744

In epistulam ad Ephesios homilia

20, 8: PG 62, 146-147      2365

In epistulam ad Romanos homilia

7, 5: PG 60, 448      2540

In Matthæum homilia

19, 4: PG 57, 278      2768
19, 5: PG 57, 280      2825

In epistulam ad I Corinthios homilia

41, 5: PG 61, 361      1032
27, 4: PG 61, 230      1397

In epistulam ad II Corinthios homilia

27, 3-4: PG 61, 588      2538

In Lazarum concio

2, 6: PG 48, 992      2446

Sermones in Genesim

2, 1: PG 54, 587-588      358

Jānis Kasiāns (svētais)

Conlatio

9, 18, 1: CSEL 13, 265-266      2785

Jānis Marija Vianejs, Arsas prāvests (svētais)

(B. Nodet grāmatā Le Curé d'Ars)      1589
Lūgšana      2658

Jānis no Krusta (svētais)

Avisos y sentencias

57      1022

Carta

6      2717

Llama de amor viva

     696* , 2690

Subida del monte Carmelo

2, 22, 3-5      65

Justīns (svētais)

Apologia

1, 61: CA 1, 168 (PG 6, 421)      1216
1, 65: CA 1, 176-180 (PG 6, 428)      1345
1, 66: CA 1, 180 (PG 6, 428)      1355
1, 67: CA 1, 184-186 (PG 6, 429)      1345
1, 67: CA 1, 188 (PG 6, 429-432)      2174
1, 67: CA 1, 186-188 (PG 6, 429)      1351
2, 7: CA 1, 216-218 (PG 6, 456)      760*

Dialogus cum Tryphone Iudæo

66-67: CA 2, 234-236 (PG 6, 628-629)      498*
11, 1: CA 2, 40 (PG 6, 497)      2085

Katrīna no Sjēnas (svētā)

Il dialogo della Divina provvidenza

7      1937
13      356
138      313

Kirils [Cirils] no Aleksandrijas (svētais)

Commentarius in Iohannem

11, 11: PG 74, 561      738

Commentarius in Lucam

22, 19: PG 72, 912      1381

Kirils no Jeruzalemes (svētais)

Catecheses illuminandorum

5, 12: PG 33, 521-524      186
18, 29: PG 33, 1049      1050

Catecheses mystagogicæ

3, 1: SC 126, 120 (PG 33, 1088)      2782
5, 11: SC 126, 160 (PG 33, 1117)      2794
5, 13: SC 126, 162 (PG 33, 1120)      2819
5, 18: SC 126, 168 (PG 33, 1124)      2856
5, 9-10: SC 126, 158-160 (PG 30, 1116-1117)      1371

Klements no Aleksandrijas (svētais)

Paedagogus

1, 6, 27, 2: GCS 12, 106 (PG 8, 281)      760
1, 6, 42: GCS 12, 115 (PG 8, 300)      813

Klements no Romas (svētais)

Epistula ad Corinthios

7, 4: SC 167, 110      1432
42, 4: SC 167, 168-170      861* , 1577
44, 2: SC 167, 172      861*
44, 3: SC 167, 172      1577
61, 1-2: SC 167, 198-200      1900

Leons Lielais (svētais)

Sermones

4, 1: CCL 138, 16-17 (PL 54, 149)      786
4, 3: CCL 88, 19-20 (PL 54, 151)      424*
21, 2: CCL 138, 87 (PL 54, 192)      469*
21, 3: CCL 138, 88 (PL 54, 192-193)      1691
33, 3: CCL 138, 173 (PL 54, 242)      528
51, 1: CCL 88A, 296-297 (PL 54, 309)      424*
51, 3: CCL 138A, 298-299 (PL 54, 310)      568*
62, 2: CCL 88A, 377-378 (PL 54, 350-351)      424*
73, 4: CCL 88A, 453 (PL 54, 151)      412
74, 2: CCL 138A, 457 (PL 54, 398)      1115
83, 3: CCL 88A, 521-522 (PL 54, 432)      424*

Maksims apliecinātājs (svētais)

Ambiguorum liber

PG 91, 1156      398

Opuscula theologica et polemica

PG 91, 137-140      834

Quæstiones et dubia

Q. I, 67: CCG 10, 155 (66: PG 90, 840)      473

Niketa no Remesiānas (svētais)

Instructio ad competemtes

5, 3, 23      946

Nikolajs no Flie (svētais)

Bruder-Klausen-Gebet

     226

Ņumens Džons Henrijs

Apologia pro vita sua

c. 5      157

Discourses addressed to Mixed Congregations

5      1723

A Letter to the Duke of Norfolk

5      1778

Parochial and Plain Sermons

v. 5      2144

Origēns

Contra Celsum

1, 32: SC 132, 162-164 (PG 8, 720-724)      498*
1, 69: SC 132, 270 (PG 8, 788-789)      498*
2, 40: SC 132, 378 (PG 11, 861)      2114

De oratione

12, 2: GCS 3, 324-325 (PG 11, 452)      2745
26, 3: GCS 3, 361 (PG 11, 501)      2825
29, 15 un 17: GCS 3, 390-391 (PG 11, 541-544)      2847

In Ezechielem homiliæ

9, 1: SC 352, 296 (PG 13, 732)      817

In Exodum homiliæ

4, 5: SC 321, 128 (PG 12, 320)      137
8, 1: SC 321, 242 (PG 12, 350)      2061

Homiliæ in Leviticum

5, 5: SC 286, 228 (PG 12, 454)      113

Pēteris Hrizologs [Hrisologs] (svētais)

Sermones

117, 1-2: CCL 24A, 709 (PG 52, 520)      359
71, 3: CCL 24A, 425 (PG 52, 401)      2777
71, 4: CCL 24A, 425 (PG 52, 402)      2814
67, 7: CCL 24A, 404-405 (PG 52, 402)      2837

Polikarps no Smirnas (svētais)

Epistula ad Philippenses

5, 2: SC 10bis 182      1570*

Martyrium sancti Polycarpi

14, 2-3: SC 10bis      2474
17, 3: SC 10bis      957

Prospers no Akvitānijas

Indiculus

c8: DS 246 (PL 51, 209)      1124

Roza no Limas (svētā)

Vita mirabilis (P. Hansen)

     618 , 2449

Simeons no Tesalonīkas (svētais)

De ordine sepulturæ

367: PG 155, 685      1690

Teofils no Antiohijas (svētais)

Ad Autolycum

2, 4: SC 20, 102 (PG 6, 1052)      296

Terēze no Bērna Jēzus (svētā)

Acte d'offrande à l'Amour miséricordieux

     2011

Manuscrit

A83v      127
B3v      826
C25r      2559
Verba      956 , 1011

Terēze no Jēzus (svētā)

Camino de perfecciòn

26      2704

Exclamaciones del alma a Dios

15, 3      1821

Libro de la vida

8      2709

Poesía

7      1011
9      227

Tertuliāns

Ad uxorem

2, 8, 6-7: CCL 1, 393 (PL 1, 1415-1416)      1642

Adversus Marcionem

1, 3, 5: CCL 1, 444 (PL 2, 274)      228
2, 4, 5: CCL 1, 479 (PL 2, 315)      1951

Apologeticum

9, 8: CCL 1, 103 (PL 1, 371-372)      2271*
50, 13: CCL 1, 171 (PL 1, 603)      852

De oratione

1, 6: CCL 1, 258 (PL 1, 1255)      2761 , 2774
3, 1: CCL 1, 258-259 (PL 1, 1257)      2779
3, 4: CCL 1, 259 (PL 1, 1259)      2814
5, 2-4: CCL 1, 260 (PL 1, 1261-1262)      2817
10: CCL 1, 263 (PL 1, 1268-1269)      2761

De pænitentia

4, 2: CCL 1, 326 (PL 1, 1343)      1446

De resurrectione mortuorum

1, 1: CCL 2, 921 (PL 2, 842)      991
8, 2: CCL 2, 931 (PL 2, 852)      1015

Tomass Mors (svētais)

(Margarita Roper, Vēstule Alisai Alingtonai)      313

Toms no Akvīnas (svētais): sk. Akvīnas Toms

Žanna d'Arka (svētā)

Dictum: Procès de condamnation      223 , 435 , 795 , 2005