Madonas katoļu baznīca ir uzbūvēta 1934. gadā kā pagaidu lūgšanu nams, un tagad ir pienācis laiks tās pārbūvei

Jau daudz ir paveikts, bet vēl priekšā lieli darbi, aicinām iesaistīties!

Ziedojumus lūdzam pārskaitīt šeit: 

Madonas Romas katoļu draudze Reģistrācijas nr.: 90000463704 

Bankas konts: SEB Bankā UNLALV2X LV19UNLA0095132107450

Par draudzes ziedojumiem pēdējos dažos gados ir paveikti šādi darbi:

 • Ierīkots pieslēgums centralizētajai pilsētas kanalizācijas sistēmai.
 • Veikts kosmētiskais remonts sakristejā, virtuvē WC un telpā virs tām.
 • Iegādāti jauni torņa zvani.
 • Atjaunota Vissvētākās Jaunavas Marijas svētglezna.
 • Ierīkots pieslēgums centralizētai pilsētas siltumapgādes sistēmai.
 • Ierīkota apsardzes signalizācija.
 • Nomainīti zvana torņa logi.
 • Iekārtota seguma pamatne pie nojumes.
 • Pateicoties pašvaldībai, sakārtota Liepājas ielas atbalsta siena.
 • Uzsākti projektēšanas darbi.
 • Veikts ēkas tehniskās apsekošanas atzinums (2016.g. jūnijā).
 • Draudzes apspriede par pārbūves variantiem (2017.g. aprīlī).
 • Uzmērīta inženiertopogrāfija (2019.g. aprīlī).
 • Veikta teritorijas ģeotehniskā izpēte (2019.g. aprīlī).
 • Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un saņemta būvatļauja (2019.g. jūnijā).
 • Izstrādāts detalizēts projektēšanas uzdevums (2020.g.).
 • Pasūtīts altāra galds un ambona no Vācijas (2021.g. martā).

 

Izdevumi, kuru apmaksai nepieciešami papildu ziedojumi

Apraksts

Izmaksas tūkstošos EUR

Altāra un ambonas transportēšanas izdevumi no Vācijas

1

Pilna būvprojekta izstrāde

8

Būvniecības un labiekārtošanas darbi:

 

1. kārta: Ēkas pārbūves, pārplānošanas darbi, iekšējo un ārējo tīklu izbūve un vides pieejamības nodrošināšana

117

2. kārta: Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, atlikušie teritorijas labiekārtojuma darbi

45

Būvuzraudzība, autoruzraudzība, ēkas nodošana ekspluatācijā

5

Kopsumma

176