• Svētdienas sv. Mises tiks translētas draudzes facebook.

 • Krustaceļa lūgšana gavēņa laika piektdienās 17 00

 • Aicinām uz lūgšanu akciju "Pusstunda klusumā", kas ietver lūgšanu Žēlsirdības kronītis un paša izvēlētas lūgšanas. Aicinām iesaistīties visu draudzi. Lūgšana ir paredzēta diennakts garumā, kur katrs var izvēlēties savu pusstundu. Pieraksts notiek grafikā, kas būs pieejams internetā un lūgšanu kapelā. "Lūdziet nemitīgi"! aicināja apustulis Pāvils.

 • Aicinām uz ekumēnisko lūgšanu gavēņa laikā par atbrīvošanu no pandēmijas. Piedalās dažādas Madonas novada draudzes. Sākums 19 30

 • Ierašanās uz svētdienas svētajām Misēm pēc iepriekšēja pieraksta. Lūdzam izmantot iespēju apmaklēt sv. Misi darba dienās. Iepriekš sazinoties ar priesteri, sakramentus var saņemt arī individuāli.

 • Ziedojam apkurei baznīcā vai uz draudzes kontu. Apkures vajadzībām februārim saziedoti 871 eiro. Pateicība un svētība! (Madonas siltuma rēķini: oktobrī 167.42eiro, novembri - 337.28 eiro, par decembri - 516.34 eiro, par janvāri 677.61 eiro)

 • Ziedot baznīcai var pārskaitot uz draudzes kontu!  - Madonas Romas katoļu draudze, reģ.nr. 90000463704, Konts LV19UNLA0095132107450

 • Tiem, kuri gribētu sagatavoties labai grēksūdzei, te ir pieejams buklets ar sirdsapziņas izmeklēšanas jautājumiem, kuru savā laikā izdevusi mūsu diecēzes kūrija. Jāuzspiež blakus --> Sagatavošana grēksūdzei. 

 • Par kristīgo izvadīšanu vispirms zvaniet priesterim un saskaņojiet izvadīšanas laiku. Priesterim jāapkalpo vairākas draudzes, tāpēc jūsu izvēlētais izvadīšanas laiks (īpaši sestdienā) var izrādīties jau aizņemts. Paldies par sapratni! • Pie ticīgajiem, kuri ir slimi vai veci un nevar tikt uz baznīcu, priesteris var atbraukt pats, lai pasniegtu grēksūdzes sakramentu, slimnieku sakramentu (tas ir stiprināšanas un dziedināšanas sakraments!), kā arī Svēto Komūniju. Lūdzu, ziņojiet, ja kādam vēl būtu šāda vēlme.  


 


DRAUDZES NOTIKUMI

 •  Ikvienam ir iespēja izvēlēties savu adorācijas stundu Lūgšanu kapela!

 

SAIMNIECISKAS LIETAS


 • Svētā Gara nosūtīšanas svētkos un mūsu baznīcas jubilejā esam saņēmuši bīskapa svētību baznīcas pārbūves plāniem un remonta projektiem. Tādēļ var teikt, ka nākamajā dienā, tas ir Marijas kā Baznīcas Mātes dienā, sākās jauns posms mūsu draudzei un baznīcai. Dievs, atjauno savu Baznīcu!  

INFORMĀCIJAS NO DIECĒZES

 •  

 • Galvenais Latvijas katoļu Baznīcas portāls ir katolis.lv. Tajā atradīsiet atbilstošu informāciju par priesteriem un notikumiem mūsu Baznīcā.
     
   

 • Cik lielu vērtību nes Radio Marija! Tur varam atrast katehēzes, lūgšanas, vienoties ar lūdzējiem Svētajā Misē un uzklausīt interesantas sarunas. Var sūtīt savus jautājumus, var zvanīt uz studiju. Klausīsimies, kā arī atbalstīsim ar savām lūgšanām. Šī Dieva Balss mūsu mājās pastāv vienīgi no ziedojumiem, tādēļ atbalstīsim to ar saviem ziedojumiem. Ziedojumu kastīte baznīcā atrodas V. J. Marijas svētgleznas priekšā. Mājas lapa:  https://www.rml.lv/   Radio ir dzirdams FM frekvencēs – Rīgā 97,3, Liepājā 97,1 un Krāslavā 97,0. 

  

ES PATEICOS PAR KATRU JŪSU LŪGŠANU PAR VISU MŪSU DRAUDZI
UN TĀS PRĀVESTU, PAR DAŽĀDU VEIDU PALĪDZĪBU UN DALĪŠANOS PĀRTIKĀ.
 
JOPROJĀM ES LŪDZU: LŪDZIETIES PAR DRAUDZI UN PRIESTERI,
LAI DIEVS MŪS ATJAUNO SAVĀ GARĀ. 

  

Lai Dievs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi †

+ Dievs, svētī manas avis! +