“Seko man!” (Mt 9,9)


 Aicinām bērnus no 8 gadu vecuma sagatavoties Pirmajai Svētajai Komūnijai.

 Jēzus – tavs Draugs – un katehētes Aija un Mārīte tevi gaidīs  uz mīlestības pilnu satikšanos svētdienas skolas nodarbībās.

 Tās sāksies 2. oktobrī plkst. 15.00 katoļu baznīcas augštelpā.

 Var pieteikties, piezvanot priesterim Mārim (29191335) vai katehētēm Aijai (26253927) un Mārītei (26348244)

 Uz tikšanos!