BAZNĪCAS LITURĢIJA, LŪGŠANA...

 

 • Liturģiskajā kalendārā
  • Ilgst LIELAJS GAVĒNIS. Tas gatavos mūsu sirdis vislielākajiem kristiešu ticības svētkiem – Lieldienām. Šajā svētajā laikā mēs varam dziļāk sastopamies ar Dieva Mīlestību izpausto Krustā, bet arī pārdomājam, ka Jēzum bija jācieš mana un Tava grēka dēļ. Tādējādi Lielais Gavēnis kļūst par atgriešanās un gandarīšanas laiku. Baznīca norāda uz lūgšanu, gavēnī un žēlsirdības darbiem kā īpašiem šī posma līdzekļiem, kuri palīdz izstenot atgriešanos un tuvošanos Dievam un līdzcilvēkiem.
  • Lielajā Gavēnī Baznīca dod dažādas iespējas gatavoties Lieldienu svētkiem:
   • A) Krustaceļš, kuru celebrēsim piektdienās vakarā (17:30), kuru konkrētās dienās vadīs dažādas draudzes grupas. Saraksts būs uz paziņojumu dēļa. Par Tā dievbijīgu nostaigāšanu un meditācijām varam saņemt pilnas atlaidas;
   • B) Rūgtās Asaras - tās mēs dziedāsim svētdienās pirms Mises Vissv. Sakramenta priekšā;
   • C) Lielajā Gavēnī visās piektdienās par lūgšanu „Krusta sistā Pestītāja priekšā…” dievbijīgu noskaitīšanu pēc Sv. Komūnijās Krustā Sistā attēla vai krucifiksa priekšā varam saņemt pilnas atlaidas;
   • D) Mudinu katru no mums izvēlēt kaut kādu garīgo praksi, kura palīdzēs sirdij no jauna atgriezties pie Dieva Mīlestības. Tomēr ņemsim vērā šo Vārdu no Pravieša Joēla grāmatas (Jl 2,12-13): «…"GRIEZIETIES ATPAKAĻ PIE MANIS [SAKA TAS KUNGS] NO VISAS SAVAS SIRDS AR GAVĒŠANU, ASARĀM, NOŽĒLĀM UN SĒRĀM!" SAPLOSIET SAVAS SIRDIS UN NE SAVAS DRĒBES UN ATGRIEZIETIES PIE KUNGA, SAVA DIEVA! JO VIŅŠ IR ŽĒLĪGS, LĪDZCIETĪGS UN LĒNPRĀTĪGS, VIŅAM BEZGALĪGI LABA SIRDS...»
  • Sakarā ar Lielo Gavēni "Caritas" Latvija piedāvā “Gavēņa aploksnes”. Vairāk – atsevišķs plakāts uz paziņojumu dēļa.
  • 25.martam, kas ir KUNGA PASLUDINĀŠANAS lieli svētki. Šajā dienā ir ieteicams pieņemt nedzimušo bērnu garīgajā adopcijā. Ir pieejami mazi bukletiņi par garīgo adopciju. Lūdzu, iepazīstieties.  


 • Es ierosinu pārdomāt sirdī iespēju ieiet sevišķajā veidā mīlestības derībā ar V. J. Mariju caur Karmela Skapulāra pieņemšanuMūsu draudzē pastāv šāda iespēja (pieņemt Skapulāru). Pienākas tam sagatavoties gan garīgi, gan intelektuāli un paziņot priesterim savu vēlmi. Pieņemšanas rits, saskaņā ar kuru (tikai) priesteris var uzlikt Skapulāru var apskatīt  šeit


 • Tiem, kuri gribētu sagatavoties labai grēksūdzei, te ir pieejams buklets ar sirdsapziņas izmeklēšanas jautājumiem, kuru savā laikā izdevusi mūsu diecēzes kūrija. Jāuzspiež blakus --> Sagatavošana grēksūdzei.  • Pie ticīgajiem, kuri ir slimi vai veci un nevar tikt uz baznīcu, priesteris var atbraukt pats, lai pasniegtu grēksūdzes sakramentu, slimnieku sakramentu (tas ir stiprināšanas un dziedināšanas sakraments!), kā arī Svēto Komūniju. Lūdzu, ziņojiet, kādam vēl būtu šāda vēlme. 
 


DRAUDZES NOTIKUMI • Pateicība Dievam par draudzes avīzes februāra numuru. Iegādājieties sev un saviem tuviniekiem. Esiet kā eņģeļi un aiznesiet to arī saviem kaimiņiem un paziņām. 
 • Draudzes jauniešu grupai atkal trūkst vadītāja, animatora. Lūdzieties, lai šī grupa pastāvētu!


 • 12.04. ir paredzēta sagatavošana vasaras liturģiskās mūzikas darbnīcām ar Pāvelu Bembeneku Liepājā (notiks mēģinājums kopā ar Kristīni Lociku no Liepājas). Aicinām piedalīties. 


 • Pastāv iespēja satikties svētdienās pēc pirmās sv. Mises svētceļnieku mājā pie tējas uz sarunām un sadraudzību…


 • Aicinām uzņemties pastāvīgu laiku lūgšanu dežūrai adorācijas kapelāLūgties kapelā var ikviens jebkurā laikā, taču, lai tā varētu būt atvērta cauru diennakti, tajā tiek organizētas dežūras - katru stundu vai ilgāku laiku kāds cilvēks ir apņēmies veltīt lūgšanai, adorācijai vai garīgai lasīšanai, vienlaikus uzņemoties zināmu atbildību par svecēm, tīrību, vēdināšanu utml. Parasti dežuranti uzņemas konkrētu dienu un stundu nedēļā. Par katru dienu ir viens atbildīgais, kas organizē attiecīgās dienas dežurantus. Ja vēlies pieteikties, lūdzu pieteikties atbildīgajam par dienu (kontaktus var atrast Kapelā) vai Aivaram Zariņam pa tālruni 29429518. 


 • Radio Marijas mājaslapā var atkārtoti paklausīties audio materiālus no konferences "Būt vai nebūt varonim?!". Saite: te. 

 • Aicinām iepazīties ar seno mūziku pasākumā “Mūzika baznīcā. No viduslaikiem līdz mūsdienām”.  Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs saistībā ar izstādi "Katoļu baznīca un ticība Madonas apkārtnē" 2019.gada 12.jūnijā plkst. 17:30 piedāvā tikšanos ar JVLMA rektoru, senās mūzikas ansambļa "Schola Cantorum Riga" izveidotāju un vadītāju, prof. Guntaru Prāni. 2018.gadā klajā nāca viņa izcilais pētījums “Gregoriskie dziedājumi viduslaiku Rīgā”.
  Pasākuma laikā ikvienam interesentam būs iespēja uzzināt par mūzikas lomu baznīcā, dzirdēt seno un mūsdienu baznīcas mūziku, kā arī ieklausīties rata liras skaņās. Ieeja pasākumā – 1 eiro (bērniem ieeja bez maksas)! Ieejas maksa izstādes aplūkošanai - 0,50 eiro. Ģimenes biļete muzeja apmeklējumam - 2,5 eiro. Norises vieta – Madonas muzeja izstāžu zāles (Madona, Skolas iela 10a). Informācija: 64823844, 29750811, www.madonasmuzejs.lv, www.facebook.com/muzejsmadona. Laipni aicināti! Līga Irbe - Madonas muzeja Kultūrvēstures nodaļas vadītāja • Šajā gadā Madonas muzejs gatavo izstādi par katoļu Baznīcu Madonas novadā.  Plakāts - blakus. Izstādes atklāšana ir plānota 2019.gada 8.jūnijā plkst. 12:00. Lūgsimies, lai ta izdodas. Līdz ar to es lūdzu arī jūsu atsaucību Līgai Irbei, kura jau strādā, lai savāktu materiālus, liecības, atmiņas un citas par ticību, Baznīcas dzīvi un vēsturi. Palīdziet veidot šo izstādi, kura būs arī par mums pašiem.  


 

SAIMNIECISKAS LIETAS


 • Lai Dieva atalgo draudzes vīriešiem, kuri pagājušajā nedēļā sazāģēja jau visu malku! 
 

INFORMĀCIJAS NO DIECĒZES


 • Saņēmām informāciju par rekolekciju dienu pieminot bīskapa Sloskāna piedzimšanu Debesīm - 13.Iv., Stirnienē. Vairā uz plakāta.  • Laulāto tikšanās informē un piedāvā: 
  • Tika izdota Dainas un Ulda Žurilo grāmata "Laulāto mīlestība ikdienā. No iemīlēšanās līdz mīlestībai".
  • Sīkāka informācija par aktualitātēm: http://www.laulatiem.lv

       • RARZI piedāvā - 21. martā: konference par depresiju. Vairāk - plakātā. 
 • Iespēja ziedot savas asinis26.03.2019; Cesvaines vidusskola - Madonas iela  1; Plkst. 9:00 — 12:00. 
 • 29. martā - rekolekcijas Dzintaros ar maizi (auzu pārslām) un ūdeni (tēju)....


 • Gulbenes draudzē, katru mēnesi - lūgšanas par iekšējo dziedināšanu un atbrīvošanu.... 


 • Ērgļu draudzes baznīca pieprasa krāsošanu iekšpusē. Sienas jau it kā melnas un mitrums dara savu. Tāme par iespējami apmaksu izsaka 7.000. Šai draudzei nav tādas naudas. Varbūt kāds no Jums varētu palīdzēt, ziedot, iesaistīt tādus, kuri palīdzētu pēc ap 20 gadiem nokrāsot Dieva klātbūtnes un tautas lūgšanu vietu? 


 • Lai slavēts Jēzus Kristus! Rakstu visiem vienu kopīgu vēstuli ar cerību, ka tā mūs vasarā savedīs kopā Liepājā! :) Šovasar no Jāņiem līdz Pēteriem Liepājas Sv. Dominika klosterī notiks Liturģiskās mūzikas darbnīcas, kuras vadīs poļu komponists un diriģents Pāvels Bembeneks (Paweł Bebenek), kuru iepazinām jau pagājušā gada mūzikas darbnīcās, kad gandrīz piecdesmit dziedātāji no visas Latvijas un arī Viļņas mācījāmies viņa dziesmas. Šogad plānojam veikt lielāku darbu – ierakstīt mūzikas albumu gan ar tām Pāvela Bembeneka dziesmām latviešu valodā, kuras apguvām iepriekš, gan jaunām. Tādēļ darbnīcas notiks gandrīz nedēļas garumā: sāksies pirmdienā, 24. jūnijā, Sv. Jāņa Kristītāja svētkos ar Sv. Misi 18.30. Piektdien, 28. jūnijā, visu dienu veltīsim ierakstam, kas notiks KC „Wiktorija”, bet sestdien, 29. jūnijā, Sv. Pētera un Pāvila svētkos kā nedēļas darba kulmināciju 18.00 dziedāsim Sv. Misē un koncertā Sv. Jāzepa katedrālē. Pēc koncerta dalībniekiem būs svētku vakariņas kopā ar Liepājas diecēzes bīskapu Viktoru Stulpinu. Savukārt svētdienā tie dalībnieki, kurus kalpošana nebūs aizsaukusi atpakaļ uz savām draudzēm, varēs kopīgi nosvinēt svētdienas Misi Sv. Dominika baznīcā un doties arī nelielā kopīgā izbraukumā.

  Pieteikties oficiāli uz darbnīcām varēs no 1. marta, kad publicēsim pieteikuma anketu. Aicināti piedalīties visi interesenti, kam sagādā prieku dziedāt korī vai spēlēt ansamblī skaistu mūziku Dieva godam. Darbnīcu laikā varēsim uzklausīt arī t. Oskara lekcijas par liturģiju un mācīties arī gregoriskos dziedājumus. Kokles spēles pasniedzēja Dace Nasteviča no Alsungas atsevišķās nodarbībās iepazīstinās interesentus arī ar tautas instrumentu pielietojumu. Sagaidāmi arī kopīgi radošie vakari, iespēja baudīt Liepājas pludmali, kopīgas maltītes un, protams, lūgšanas un Svētā Mise ik dienas. Ir domāts arī par bērniem, kuri atbrauks līdzi vecākiem, lai arī viņiem būtu ko darīt, kamēr vecākiem būs nodarbības. 

  Viena no P.Bembeneka līdz šim visbiežāk Latvijā dziedātajām dziesmām ir „Jēzu, uzticos Tev!”, tādēļ izvēlējāmies to kā šo mūzikas darbnīcu vadmotīvu.

  Un, lai varētu 3-4 darba dienu laikā apgūt un noslīpēt tik lielu repertuāru, kā paredzēts, ir ideja piedāvāt potenciālajiem darbnīcu dalībniekiem mācīties dziesmas jau ātrāk: ja zināt, ka jūsu draudzē vai apkaimē būtu kaut neliela cilvēku grupiņa, kuri vēlētos vasarā piedalīties darbnīcās, es labprāt aizbraukšu pie jums pamācīt dziesmām balsis. Pirmā šāda tikšanās būs jau šai nedēļā – sestdien, 19. janvārī, 11.00 laipni lūgti visi dziedātgribētāji Salaspils katoļu baznīcas kora telpās, Rīgas ielā 26! 


  Feisbukā izveidoju lapu, kuru var atrast ar @MuzikasDarbnicas - tajā rakstīšu jaunāko informāciju. Tās "fona bilde" ir veidota tā, ka ik pēc laika tā papildināsies - ar jaunu krāsu, ar jaunu zīmējumu - saskaņā ar notikušajiem dziesmu mācīšanās mēģinājumiem, vēlāk ar dalībniekiem, kas pieteiksies. 

  Ar sveicieniem, Kristīne 26705843
 • Uz paziņojumu dēļa atrodas pr. Andra Solima vēstule ar lūgumu par atbalstu Lielvārdes katoļu baznīcas atjaunošanas darbiem! 9. novembrī, aprit gads, kopš Lielvārdes katoļticīgo draudzei vairs nav sava dievnama, jo ēka atrodas avārijas stāvoklī. 2017. gada 13. novembrī Valsts būvniecības kontroles birojs veica ēkas apsekošanu un aizliedza tās ekspluatāciju. Baznīcas stāvoklis ir ļoti nopietns, kas tika sīki aprakstīt pieminētajā vēstulē. Tāpēc Lielvārdes katoļu draudze lūdz finansiālu atbalstu baznīcas ēkas glābšanai. 


 • Cik lielu vērtību nes Radio Marija! Tur varam atrast katehēzes, lūgšana, vienoties ar lūdzējiem Svētajā Misē un uzklausīt interesantas sarunas. Var sūtīt savus jautājumus, var zvanīt uz studiju. Klausīsimies tajā, kā arī atbalstīsim ar savām lūgšanām. Šī Dieva Balss mūsu mājās pastāv vienīgi no ziedojumiem, tādēļ atbalstīsim to ar saviem ziedojumiem. Kaste atrodas V. J. Marijas svētgleznas priekšā. Mājas lapa:  https://www.rml.lv/   Radio ir dzirdams FM frekvencēs – Rīgā 97,3, Liepājā 97,1 un Krāslavā 97,0. 

  

ES PATEICOS PAR KATRU JŪSU LŪGŠANU PAR VISU MŪSU DRAUDZI
UN TĀS PRĀVESTU, PAR DAŽĀDU VEIDU PALĪDZĪBU UN DALĪŠANOS PĀRTIKĀ.
 
JOPROJĀM ES LŪDZU: LŪDZIETIES PAR DRAUDZI UN PRIESTERI,
LAI DIEVS MŪS ATJAUNO SAVĀ GARĀ. 

  

Lai Dievs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi †

+ Dievs, svētī manas avis! +


pr. Pāvils S. Kamola
(tel.: 274-64-820)