BAZNĪCAS LITURĢIJA, LŪGŠANA...

 

 • Liturģiskajā kalendārā
  • Pēc KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKIEM ilgst LIELDIENU LAIKPOSMS. 
  • Līdz ar to es atgādinu par Baznīcas baušļiem, kuri palīdz saglabāt dzīvas saites ar Dievu:
   • TEV BŪS VISMAZ VIENU REIZI GADĀ IZSŪDZĒT SAVUS GRĒKUS.
   • TEV BŪS VISMAZ LIELDIENU LAIKĀ PIEŅEMT VISSVĒTĀKO SAKRAMENTU.
  • Šajā nedēļā liturģiskajā kalendārā: pirmdienā - V. J. Marijas no Fatimas piemiņas diena; otrdienā - SV. APUSTUĻA MATIJA, svētki; trešdienā - sv. Izidora Arāja piemiņas diena; ceturtdienā - sv. Andreja Boboļas, priestera un mocekļa piemiņas diena; sestdiena, sv. Jāņa I, pāvesta un mocekļa, piemiņas diena.


 • Maija mēnesis ir īpaši veltīts Marijai. Sakarā ar to mēs izsludinām konkursu bērniem: skaisti izkrāsot V. J. Marijas attēlu (tie atrodas uz avīžu galdiņa). Uz attēla var uzrakstīt kādu izsaucienu no Marijas litānijas vai īsu lūgšanu. Pēc nedēļas izkrāsotos attēlus gaidām atpakaļ baznīcā, lai tos vēlāk novērtētu un izstādītu. Dalībnieki tiks iepriecināti ar mazām balvām. • Mēneša noslēgumā, atzīmējot svētkus, kad Marija devās pie Elizabetes, ceram ar šiem attēliem, tos dāvinot, iepriecināt cilvēkus, kuri ļoti gaida apciemošanu (Mārcienas pansionātā).


 • Es ierosinu pārdomāt sirdī iespēju ieiet sevišķajā veidā mīlestības derībā ar V. J. Mariju caur Karmela Skapulāra pieņemšanuMūsu draudzē pastāv šāda iespēja (pieņemt Skapulāru). Pienākas tam sagatavoties gan garīgi, gan intelektuāli un paziņot priesterim savu vēlmi. Pieņemšanas rits, saskaņā ar kuru (tikai) priesteris var uzlikt Skapulāru var apskatīt  šeit


 • Tiem, kuri gribētu sagatavoties labai grēksūdzei, te ir pieejams buklets ar sirdsapziņas izmeklēšanas jautājumiem, kuru savā laikā izdevusi mūsu diecēzes kūrija. Jāuzspiež blakus --> Sagatavošana grēksūdzei.  • Pie ticīgajiem, kuri ir slimi vai veci un nevar tikt uz baznīcu, priesteris var atbraukt pats, lai pasniegtu grēksūdzes sakramentu, slimnieku sakramentu (tas ir stiprināšanas un dziedināšanas sakraments!), kā arī Svēto Komūniju. Lūdzu, ziņojiet, kādam vēl būtu šāda vēlme. 
 


DRAUDZES NOTIKUMI • Pateicība Dievam par draudzes avīzes aprīļa numuru. Iegādājieties sev un saviem tuviniekiem. Esiet kā eņģeļi un aiznesiet to arī saviem kaimiņiem un paziņām. 

 • Es sirsnīgi pateicos jums par skaistu vakaru manā dzimšanas dienā. Lai pats Dievs jums atalgo!  . Es piedāvāju draudzes locekļiem, kuri to vēlas, pēc vakara Sv. Mises draudzes sadraudzības vakaru (pie kopīgā ugunskura, ar desiņu cepšanu, dalīšanos, dziesmām...). Jā būtu pārāk vēsi - svētceļnieku mājiņā. Būtu labi paņemt kādu groziņus. 


 • Šodien ir Mātes diena. Centīsimies pateikties savās lūgšanās Dievam par mūsu dzemdētājām. Pēc iespējas - pieņemsim sv. Komūniju viņu nodomā. Sakarā ar šo dienu pēc pirmās Sv. Mises būs ģimeņu tikšanās veltīta mātes dienai. 


 • Vakarā - Sv. Mise par Madonas muzeju - par katru vajadzīgu Dieva svētību strādniekiem un apmeklētājiem. Aicinu vienoties ar šo nodomu, izlūdzot vajadzīgu svētību šai svarīgai pilsētas dzīvē iestādei. 


 • Otrdienas vakarā: vīru vakars  / Bībeles stunda ar Vārdu Lk 6,12-19 un atsauces vietām.  • Trešdiena ir starptautiskā ģimenes diena. Lūgsimies šajā dienā caur V. J. Marijas un sv. Jāzepa aizbildniecību par mūsu ģimeņu izaugsmi svētumā.


 • Pēc rīta Sv. Mises ir paredzēts senioru brauciens uz Rundāles pili. Lūdzieties par svētību tam! 


 • Līdzīgi pagājušajam gadam ir doma par garīgo atbalstu bērniem, kuri gatavojas pirmajai grēksūdzei un Svētajai Komūnijai. Izmeklējiet savu sirdi ar jautājumu: vai esmu gatavs/-va (ne tikai seniori) paņemt konkrētu bērnu garīgajā uzraudzībā, lai katru dienu par viņu lūgtos un ik pēc laika pieņemtu Svēto Komūniju tā nodomā?


 • Mēs tuvojāmies mūsu baznīcas 85. konsekrācijas gadadienai. Ir ieteicams lūgties un domāt, kādu - it sevišķi garīgo - dāvanu katrs no mums varētu uzdāvināt Dievam kā pateicību par šo dievnamu. Paralēli tam – kādu darbu katrs no mums varētu paveikt draudzes labā vai kādu materiālo labumu ienest baznīcai, liturģijai?
  • Man izdevās sazvanīt saimnieci, pie kuras mājojām, esot kalnos (Polijā). Iespējamie datumi braucienam šajā gadā: 13.-19.07. vai 22.27.07. Tiem, kuri domā braukt draudzes lokā kalnos, vajadzētu vistuvākajā laikā izlemt par datumiem.


 • Mūsu draudzei un pilsētai ir dota neparasta žēlastība - to vidu ir diennakts adorācijas un lūgšanas kapela. Lai šis dārgums varētu pastāvēt, ir nepieciešams draudzes atbalsts un līdzdarbība. Atbildīgajiem ir ļoti grūti pierunāt atsaukties uz dežūrām, jo nav sapratnes par dežūras nozīmīgumu vai vis-pār par to, ka laiks ar Jēzu ir nesīs svētību, kuru mēs varam aiznests ģimenei un tuvākajiem. Dažreiz ar izbrīnu var domāt, kā ir iespējams, ka uz visu nakti Aglonā dodas pilns busiņš, bet ja šos pašus cilvēkus aicina kaut vai uz pāris stundām naktī kapelā pie Jēzus, atsaucības nav, ir dažādas atrunas… Tomēr tas nav tā paredzēts, ka atbildīgajiem nebūtu jānosedz viss tukšais laiks pašiem. Runājot par naktīm, tās ieteicams pieskatīt vīriešiem, jo tas ir piemērotāk. JO VAIRĀK CILVĒKI NĀKS PIE JĒZUS, JO VAIRĀK SAKĀRTOSIES MŪSU DZĪVE. 
  • Līdz ar pieminēto ir pieejami bukleti, kuri atgādina par adorācijas būtību un kāpēc būt tajā. Pieejams šeit (jāuzspiež).  


 • Pastāv iespēja satikties svētdienās pēc pirmās sv. Mises svētceļnieku mājā pie tējas uz sarunām un sadraudzību… 


 • Aicinām iepazīties ar seno mūziku pasākumā “Mūzika baznīcā. No viduslaikiem līdz mūsdienām”.  Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs saistībā ar izstādi "Katoļu baznīca un ticība Madonas apkārtnē" 2019.gada 12.jūnijā plkst. 17:30 piedāvā tikšanos ar JVLMA rektoru, senās mūzikas ansambļa "Schola Cantorum Riga" izveidotāju un vadītāju, prof. Guntaru Prāni. 2018.gadā klajā nāca viņa izcilais pētījums “Gregoriskie dziedājumi viduslaiku Rīgā”.
  Pasākuma laikā ikvienam interesentam būs iespēja uzzināt par mūzikas lomu baznīcā, dzirdēt seno un mūsdienu baznīcas mūziku, kā arī ieklausīties rata liras skaņās. Ieeja pasākumā – 1 eiro (bērniem ieeja bez maksas)! Ieejas maksa izstādes aplūkošanai - 0,50 eiro. Ģimenes biļete muzeja apmeklējumam - 2,5 eiro. Norises vieta – Madonas muzeja izstāžu zāles (Madona, Skolas iela 10a). Informācija: 64823844, 29750811, www.madonasmuzejs.lv, www.facebook.com/muzejsmadona. Laipni aicināti! Līga Irbe - Madonas muzeja Kultūrvēstures nodaļas vadītāja


 • Radio Marijas mājaslapā var atkārtoti paklausīties audio materiālus no konferences "Būt vai nebūt varonim?!". Saite: te. 

 • Šajā gadā Madonas muzejs gatavo izstādi par katoļu Baznīcu Madonas novadā.  Plakāts - blakus. Izstādes atklāšana ir plānota 2019.gada 8.jūnijā plkst. 12:00. Lūgsimies, lai ta izdodas. Līdz ar to es lūdzu arī jūsu atsaucību Līgai Irbei, kura jau strādā, lai savāktu materiālus, liecības, atmiņas un citas par ticību, Baznīcas dzīvi un vēsturi. Palīdziet veidot šo izstādi, kura būs arī par mums pašiem.  


 

SAIMNIECISKAS LIETAS


 • Draudzes saimnieks parūpējies par pļaujmašīnas gatavību vasara sezonai. Lūdzu jūsu (īpaši vīriešu) palīdzību ar zāles pļaušanu
 

INFORMĀCIJAS NO DIECĒZES


 • Tika izsludināti jauni dekāni: pr. Rihards Rasnacis Valmieras dekanātam un pr. Ingars Stepkāns Madonas dekanātam. Pateicība Dievam un lai Viņš svēti to kalpošanu! Lūdzieties par mums! 


 • Svētā Jāzepa vīru kustība piedāvā piedalīties lūgšanu vakara pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem Rīga, Kristus Karaļa draudzē. Vairāk - uz plakāta.  • Iespēja ziedot savas asinis
  • 22.05.2019 - Kalsnavas kultūras nams (Vesetas ielā 8), plkst. 9:00 — 12:00; 
  • 28.05.2019 - Lubānas veselības un soc. aprūpes centrs (Oskara Kalpaka 12), plkst. 9:00 — 12:00. 
 • Jēzus māca: "Nav lielākas mīlestības kā atdot savu dzīvi par draugiem!". Šajā konteksta asins nodošana ir kāda lielā daļa no ta! 


 • Laulāto tikšanās informē un piedāvā: 
  • Pirmā līmeņa rekolekcijas, kurās var piedalīties jebkurš laulāts pāris ar jebkuru laulības stāžu, gan tie kas pārdzīvo krīzi, gan tie kas dzīvo savstarpējā saskaņā. Rekolekcijas notiks no 17.- 19. maijam Kuldīga, Liepājas ielā 6.
  • Mīļi aicinām ģimenes, kas bijušas LT rekolekcijās un mūsu animatorus trīs dienu svētceļojumā ar kājām Vabole-Aglona no 11.-13. augustam. Aicinām pievienoties ģimenes ar bērniem. Sīkāka informācija pie Jāņa (28341709) un Annas (26014914). Pieteikties http://www.laulatiem.lv/citi-pasakumi/svetcelojums-vabole-aglona/622/
  • Tika izdota Dainas un Ulda Žurilo grāmata "Laulāto mīlestība ikdienā. No iemīlēšanās līdz mīlestībai".
  • Sīkāka informācija par rekolekcijām un aktualitātēm: http://www.laulatiem.lv
      

 • Lai slavēts Jēzus Kristus! No visas sirds aicinām piedalīties Starptautiskajā lūgšanu tikšanās, kas notiks 2019.gada 27. jūlijā plkst.10.00 Aglonas bazilikā. Sīkāka informācija uz plakāta. Patiesā cieņā, lūgšanu tikšanās organizatoru vārdā - Veronika Saveļjeva (mob. tālr. 25964611).  • Gulbenes draudzē, katru mēnesi - lūgšanas par iekšējo dziedināšanu un atbrīvošanu.... 
 • Ērgļu draudzes baznīca pieprasa krāsošanu iekšpusē. Sienas jau it kā melnas un mitrums dara savu. Tāme par iespējami apmaksu izsaka 7.000. Šai draudzei nav tādas naudas. Varbūt kāds no Jums varētu palīdzēt, ziedot, iesaistīt tādus, kuri palīdzētu pēc ap 20 gadiem nokrāsot Dieva klātbūtnes un tautas lūgšanu vietu? 
 • Cik lielu vērtību nes Radio Marija! Tur varam atrast katehēzes, lūgšana, vienoties ar lūdzējiem Svētajā Misē un uzklausīt interesantas sarunas. Var sūtīt savus jautājumus, var zvanīt uz studiju. Klausīsimies tajā, kā arī atbalstīsim ar savām lūgšanām. Šī Dieva Balss mūsu mājās pastāv vienīgi no ziedojumiem, tādēļ atbalstīsim to ar saviem ziedojumiem. Kaste atrodas V. J. Marijas svētgleznas priekšā. Mājas lapa:  https://www.rml.lv/   Radio ir dzirdams FM frekvencēs – Rīgā 97,3, Liepājā 97,1 un Krāslavā 97,0. 

  

ES PATEICOS PAR KATRU JŪSU LŪGŠANU PAR VISU MŪSU DRAUDZI
UN TĀS PRĀVESTU, PAR DAŽĀDU VEIDU PALĪDZĪBU UN DALĪŠANOS PĀRTIKĀ.
 
JOPROJĀM ES LŪDZU: LŪDZIETIES PAR DRAUDZI UN PRIESTERI,
LAI DIEVS MŪS ATJAUNO SAVĀ GARĀ. 

  

Lai Dievs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi †

+ Dievs, svētī manas avis! +


pr. Pāvils S. Kamola
(tel.: 274-64-820)