BAZNĪCAS LITURĢIJA, LŪGŠANA...

 

 • Šajā nedēļā liturģiskajā kalendārā:
  • otrdienā: sv. Damāzija I, pāvesta, piemiņas diena;
  • trešdienā: V. J. Marijas no Gvadelupes piemiņas diena;
  • ceturtdienā: sv. Lūcijas piemiņas diena;
  • piektdienā: sv. Jāņa no Krusta piemiņas diena. 


 • Ilgst Adventa laiks. Sekojošo 4 nedēļu laikā Baznīca kāpinātas cerības un pārveidošanās garā gaida Kristu, Viņa dzimšanas svētkus!  Neaizmirsim padomāt, ar kādu konkrētu apņemšanos mēs centīsimies piedzīvot šo laiku!  Pastāv iespēja pasvētīt vainadziņus uz mājām!  


 • Rorātmise – tā ir Sv. Mise V. J. Marijas godam Adventa laikā. Tās Marija ir kā Rīta Zvaigzne, kura ved mūs pie Jēzus, palīdz sagatavot Viņam ceļu mūsu sirdīs un dzīvē. To simboliski attēlo atsevišķa svece. Lai mēs spēcīgāk piedzīvotu Dieva atnākšanas gaismas nozīmi, uz šo Euharistiju ir ieteicams atnākt ar lampioniem (vai svecēm). 
 

 • Kūrija atsūtīja lūgumu sakarā ar pāvesta aicinājumu diecēzēs un kopienās lūgties Rožukroni un Sv. Erceņģela Miķela lūgšanu par Baznīcu. Līdz ar to lūdzu pēc Mises lūgšanas “Tavā patvērumā” ielikt lūgšanu sv. Erceņģela Miķela godam. Kā pateicību par Euharistiju lūdzu skaitīt “Kristus dvēsele” 
Svētais Erceņģeli Miķeli, palīdzi mums cīņā,
esi mūsu aizsargs pret velna ļaunumu un viltībām.
Dievs lai viņam pavēl, tā mēs pazemīgi lūdzam,
bet Tu, Debesu Karapulka Vadoni,
ar dievišķo spēku iedzen ellē sātanu un visus ļaunos garus,
kas klejo pa pasauli, lai samaitātu dvēseles. Āmen.  • Es ierosinu pārdomāt sirdī iespēju ieiet sevišķajā veidā mīlestības derībā ar V. J. Mariju caur Karmela Skapulāra pieņemšanuMūsu draudzē pastāv šāda iespēja (pieņemt Skapulāru). Pienākas tam sagatavoties gan garīgi, gan intelektuāli un paziņot priesterim savu vēlmi. Pieņemšanas rits, saskaņā ar kuru (tikai) priesteris var uzlikt Skapulāru var apskatīt  šeit


 • Tiem, kuri gribētu sagatavoties labai grēksūdzei, te ir pieejams buklets ar sirdsapziņas izmeklēšanas jautājumiem, kuru savā laikā izdevusi mūsu diecēzes kūrija. Jāuzspiež blakus --> Sagatavošana grēksūdzei.  • Pie ticīgajiem, kuri ir slimi vai veci un nevar tikt uz baznīcu, priesteris var atbraukt pats, lai pasniegtu grēksūdzes sakramentu, slimnieku sakramentu (tas ir stiprināšanas un dziedināšanas sakraments!), kā arī Svēto Komūniju. Lūdzu, ziņojiet, kādam vēl būtu šāda vēlme. 
 


DRAUDZES NOTIKUMI
 • Jaunajā mācību gadā es aicinu zēnus kalpot pie Kunga altāra kā ministranti, it sevišķi tos, kuri nesen piegāja pie pirmās Sv. Komūnijas. 


 • Draudzi apceļo Cerības Dievmātes figūra. Lūdzu, izmantot iespēju lūgties ar V. J. Mariju Adventa laikā ar šīs Marijas klātbūtnes zīmes palīdzību! 

 • Pēc dažādām sarunām, V. J. Marijas bezvainīgas ieņemšanas svētku vigīlijā (!) Veneranda piekrita būt draudzes pārstāve, draudzes vecāka; Mareks - draudzes saimnieks. Pateicība par viņu līdzšinējiem darbiem un lai Dievs svētī viņu turpmāko kalpošanu. Draudzes locekļiem vajadzētu jo vairāk atbalstīt viņus ar līdzdarbību un lūgšanām. 


 • Ar bīskapa svētību 12.12. kopā ar Albertu C. un Jāni I. devāmies uz Poliju un Vāciju, lai no Vācijas atvestu uzdāvinātu draudzei Boni-busu. Lūdzieties par mums! 
  • Svētdienā abas Euharistijas apkalpos pr. Arnis Maziļevskis. 
  • Sakarā ar plānotu braucienu tika pasūtīts Polijā liturģiskais statīvs no misiņa, uz kura novieto svētīto ūdeni ar birsti, tribuli un laiviņu ar vīrakuCeru atvest arī citas lietas liturģijai un baznīcai. 
  • 13.12., 2:30 bijām laimīgi sasnieguši Ļubļinu. Sveicieni visiem no mums un maniem vecākiem.    
  • 15.12. es satiekos ar manu bīskapu, Staņislavu, un saņēmu svētību turpmākajai kalpošanai Latvijā! Pateicība Dievam! 
  • Mēc ceram doties ceļā uz Vāciju svētdienā, 16.12. ap 21:00. Mums priekšā ap 1200 km. 
  • Maršruts: Lublin - Paderborn 
  • Ceļā mājup ir domāts nakšņot pie mūsu māsam Lodzā. :-) 
 • Sākot ar svētdienu 16.12. var iegadāties oblātes (svētceļnieku mājā), ar kuram Kristus Dzimšanas svētku vigīlijas vakarā (24. XII) mēs dalīsimies ģimenes lokā. šī zīme aicina mūs savstarpēji viens otram piedot nodarītās pārestības un censties būt dāsniem kā maize. Šajā vakarā, turot rokā oblāti un nolaužot gabaliņu no otra oblātes, ģimenes locekļi viens otram novēl Dieva svētību, stipru ticību, cerību, mīlestību, veselību un priecīgus svētkus. Par iegādātām oblātēm var atstāt brīvprātīgo ziedojumu.  
  • OBLĀŠU SVĒTĪŠANA: Esi slavēts Kungs, visas pasaules Dievs, jo no Tavas devības mēs esam saņēmuši maizi, kas ir zemes un cilvēku roku darba auglis. Tu mīlestībā esi sūtījis pasaulē savu Viendzimušo Dēlu, kurš zem maizes zīmēm sniedz mums savu Miesu kā barību un nemirstības nodrošinājumu. Viņa Dzimšanas piemiņu svinot, mēs sēdīsimies pie kopīga galda un dalīsimies ar oblātēm. Svētī † mūs un šīs oblātes, ar kurām mēs dalīsimies pēc mūsu tēvu ieraduma un viens otru apsveiksim ar svētku vēlējumiem. Piepildi mūsu sirdis ar labestību, mīlestību un mieru, lai mēs ar ikdienas darbiem apliecinātu to, ko izteiksim ar lūpām. Dari, lai mēs viens pret otru būtu labi kā maize un kādreiz sapulcētos uz brālīgu mielastu Tavā valstībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


 • Ziņas pēc draudzes padomes sapulces:
  • draudzes eglīte - 12.01., 17:00;
  • sv. Jāzepa vīru grupas no Rīgas liecības mūsu draudzē - 13.01.
  • tikšanās kapelas adorētājiem - 19.01., 16:30. 


 • Pateicība Dievam par draudzes avīzes novembra numuru. Iegādājieties sev un saviem tuviniekiem. Esiet kā eņģeļi un aiznesiet to arī saviem kaimiņiem un paziņām. 
 • 1.februārī 2019.g. (piektdienā) Rīgā, Sv. Jāņa baznīcā ir plānots vērtīgs koncerts ciklā SAKRĀLIE DZIEDĀJUMI, proti: “AVILAS TERĒZES LŪGŠANAS” uz kuru mēs varētu doties draudzes locekļu lokā. 
  • Apraksts par to pasākumu (no https://www.bilesuparadize.lv/lv/events/event/69747): 
  • Kad piedzima tava dvēsele, tā bija kā kluss okeāns, kam vēl jāpieredz sava bezgalīgā dzīve - šie ir daži no atslēgvārdiem, kurus diriģents Kaspars Putniņš un Latvijas Radio koris šifrēs cikla Sakrālie dziedājumi jaunajā programmā AVILAS TERĒZES LŪGŠANAS Rāmā klusībā, dziļā paļāvībā teikta lūgšana Visaugstākajam, - tāda ir šī koncertprogramma, kas atsaucas uz renesanses mistiķu kalpošanas praksi... Viņu uzmanības lokā šoreiz 16. gadsimta Spānija un Avilas reģiona dižgari – komponists un priesteris Tomass Luiss de Viktorija un divi vārda meistari un Baskāju Karmela ordeņa dibinātāji – dievišķās mīlestības dziedonis Svētais Jānis no Krusta un Svētā Terēze no Avilas – spāņu mistiķe, karmelītu ordeņa reformatore, katoļu svētā un kristīgās meditācijas skolotāja. Viņu pārdomas un darbi turpina uzrunāt cauri gadsimtiem, tie arvien aizkustina un mierina, un iedvesmo... To apliecina arī šī programma, kurā līdz ar sava laika izcilākā spāņu komponista Viktorijas dziļu pārdomu caurausto mesu mirušajiem jeb Missa pro defunctis skan arī ne tik senā pagātnē tapuši opusi. Jaunais latviešu talants Matīss Čudars skaņās tērpis Svētās Terēzes brīnumskaistās vārsmas, bet Igaunijā dzīvojošā ukraiņu izcelsmes skaņrade Gaļina Grigorjeva kompozīcijā The Dark Night of the Soul atsaucas uz Krusta Jāņa tekstiem par dvēseles ceļu pie Dieva. Šī spāņu svētā rakstos sakņota arīdzan Džonatana Hārvija transcendentālā sekvence Sobre un éxtasis de alta contemplación, kas no jauna ļauj pārliecināties, ka šī izcilā britu skaņdara mūzikai piemīt gaismas un skaistuma saplūsme un spēja runāt par mūžīgām un pārpasaulīgām tēmām.
  • PROGRAMMA: Tomass Luiss de Viktorija, daļas no Missa pro defunctis, Džonatans Hārvijs “Sobre un éxtasis de alta contemplación”, Sv. Krusta Jāņa teksti Gaļina Grigorjeva “The Dark Night Of The Soul”, Sv. Krusta Jāņa teksti Matīss Čudars, daļas no cikla “Mīlestības vēstules Dievam” ar Sv. Terēzes dzeju.
  • DALĪBNIEKI: Matīss Čudars, ģitāra Ivars Arutunjans, sitaminstrumenti Latvijas Radio Koris Diriģents Kaspars Putniņš. 
  • Pieteikšanās pie Valentīnas: 29 59 22 34.  • Kā Latvijas jubilejai veltīta ekumēniskā dievkalpojuma augli, kopā ar citu konfesiju mācītājiem, mēs atradām domu ik pēc 3 mēnešiem satikties uz kopīgu lūgšanu un pieredzes apmaiņu. Lūdzieties par mums! 


 • Nākamajam gadam muzejs gatavo izstādi par katoļu Baznīcu Madonas novadā (jau bija par luterāņiem, vēl arī būs par pareizticīgiem). Līdz ar to es lūdzu jūsu atsaucību Līgai Irbei, kura jau strādā, lai savāktu materiālus, liecības, atmiņas un citas par ticību, Baznīcas dzīvi un vēsturi. Palīdziet veidot šo izstādi, kura būs arī par mums pašiem.  

SAIMNIECISKAS LIETAS

 
 

 • Svētā Jāzepa dienā (trešdienā), 28.11.2018. tika pabeigti jaunā paklāja presbiterijā uzlikšanas darbi.  Vēl paliet tikai samaksāt par paveiktiem darbiem. 
                  • Lai Dievs atalgo Dzeņu ģimenei, Naurim un Diānai, kuri ar darbiem un ziedojumiem sagādāja lampiņas kociņiem baznīcas priekšpusē. Tās mums kalpos sākot ar 16.12., lai šogad Kristus dzimšanas svētki būtu vēl skaistāki. 
      
 • Joprojām zem jautājuma zīmes paliek betlēmīte pie adorācijas kapelas. Agnese S. ziņo: “Es vairākkārt skubinājusi galdnieku par iespēju atjaunot kūti pie adorācijas kapelas, bet ņemot vērā viņa noslodzi, pieļauju ka darbi tika atlikti.“ Lūgsimies, lai tie darbi tiktu pakustināti.
  • Vajag tāpat padomāt par Betlēmītes un egles baznīcā… 


 • No mūs draudzes Aizbildņa, Jēzus Kristus Karaļa, esam saņēmuši sevišķu dāvanu: vēstulē, kura atnāca uz Viņa un mūsu draudzes svētkiem ir rakstīts: “Sirsnīgi sveicieni no Vācu katoļu Bonifācija organizācijas! Ar prieku va-ram Jums paziņot, ka Jūsu iesniegums par lietota Boni-busa pasūtīšanu Madonas katoļu draudzei varēja tikt apstiprināts, un piemērots transportlī-dzeklis ir atrasts. Mēs ceram, ka ar šo atbalstu mēs varēsim dot nozīmīgu ieguldījumu Jūsu baznīcas dzīvē. Dāvinājums tiek veikts atbilstoši mūsu organizācijas noteikumiem.” Atliek kontaktēties par nākamiem soļiem.  

INFORMĀCIJAS NO DIECĒZES


 • Laulāto tikšanās informē un piedāvā: 
  • Mīļi aicinām pārus un garīgo kārtu uz LT rīkotajām padziļinātajām rekolekcijām ar uzsvaru uz temperamentiem.Nedēļas nogalē aicināti piedalīties pāri, kuri jau ir bijuši pamata rekolekcijās. Nedēļas nogale plānota 25. -27. janvārī, Naukšēnos. 
  • Mīļi aicinām uz pirmā līmeņa rekolekcijām, tajās var piedalīties jebkurš laulāts pāris ar jebkuru laulības stāžu, gan tie kas pārdzīvo krīzi, gan tie kas dzīvo savstarpējā saskaņā.Rekolekcijas notiks no 22.-24. februārī, Bruknas muižā.
  • Sīkāka informācija un iespēja pieteikties: http://www.laulatiem.lv

       • 16.-18. XII. 2018. - rekolekcijas ar maizi un ūdeni... 

 • Uz paziņojumu dēļa atrodas pr. Andra Solima vēstule ar lūgumu par atbalstu Lielvārdes katoļu baznīcas atjaunošanas darbiem! 9. novembrī, aprit gads, kopš Lielvārdes katoļticīgo draudzei vairs nav sava dievnama, jo ēka atrodas avārijas stāvoklī. 2017. gada 13. novembrī Valsts būvniecības kontroles birojs veica ēkas apsekošanu un aizliedza tās ekspluatāciju. Baznīcas stāvoklis ir ļoti nopietns, kas tika sīki aprakstīt pieminētajā vēstulē. Tāpēc Lielvārdes katoļu draudze lūdz finansiālu atbalstu baznīcas ēkas glābšanai. 


 • Cik lielu vērtību nes Radio Marija! Tur varam atrast katehēzes, lūgšana, vienoties ar lūdzējiem Svētajā Misē un uzklausīt interesantas sarunas. Var sūtīt savus jautājumus, var zvanīt uz studiju. Klausīsimies tajā, kā arī atbalstīsim ar savām lūgšanām. Šī Dieva Balss mūsu mājās pastāv vienīgi no ziedojumiem, tādēļ atbalstīsim to ar saviem ziedojumiem. Kaste atrodas pie grāmatgalda. Mājas lapa:  https://www.rml.lv/ Radio ir dzirdams FM frekvencēs – Rīgā 97,3, Liepājā 97,1 un Krāslavā 97,0. 

  

ES PATEICOS PAR KATRU JŪSU LŪGŠANU PAR VISU MŪSU DRAUDZI
UN TĀS PRĀVESTU, PAR DAŽĀDU VEIDU PALĪDZĪBU UN DALĪŠANOS PĀRTIKĀ.
 
JOPROJĀM ES LŪDZU: LŪDZIETIES PAR DRAUDZI UN PRIESTERI,
LAI DIEVS MŪS ATJAUNO SAVĀ GARĀ. 

  

Lai Dievs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi †

+ Dievs, svētī manas avis! +


pr. Pāvils S. Kamola
(tel.: 274-64-820)