BAZNĪCAS LITURĢIJA, LŪGŠANA...

 

 • Šajā nedēļā liturģiskajā kalendārā:
  • pirmdiena: sv. Terēzes no Bērna Jēzus, Baznīcas doktores piemiņas diena
   • Rīgas garīgā semināra aizbildnes sv Terēzes svētku svinības; 
  • otrdienā: sv. Sargeņģeļu piemiņas diena;
  • Mēneša I ceturtdiena
   • + sv. Franciska no Asīzes, piemiņas diena;
  • Mēneša I piektdiena;
  • Mēneša I sestdiena
   • + sv. Bruno, priestera, piemiņas diena;
  • • Mēneša I svētdiena
   • + Rožukroņa Karalienes, piemiņas diena. 


 • Iesākas oktobris – mēnesis, kurš ir sevišķi veltīts Rožukroņa lūgšanai. Centīsimies ar Dieva palīdzību katru dienu tuvoties caur V. J. Marijas Rožukroni Jēzus Vissvētajai Sirdij! Šajā mēnesī par Rožukroņa lūgšanu oktobra mēnesī pilnas atlaidas. • Es ierosinu pārdomāt sirdī iespēju ieiet sevišķajā veidā mīlestības derībā ar V. J. Mariju caur Karmela Skapulāra pieņemšanuMūsu draudzē pastāv šāda iespēja (pieņemt Skapulāru). Pienākas tam sagatavoties gan garīgi, gan intelektuāli un paziņot priesterim savu vēlmi. Pieņemšanas rits, saskaņā ar kuru (tikai) priesteris var uzlikt Skapulāru var apskatīt  šeit


 • Tiem, kuri gribētu sagatavoties labai grēksūdzei, te ir pieejams buklets ar sirdsapziņas izmeklēšanas jautājumiem, kuru savā laikā izdevusi mūsu diecēzes kūrija. Jāuzspiež blakus --> Sagatavošana grēksūdzei. 
 • Pie ticīgajiem, kuri ir slimi vai veci un nevar tikt uz baznīcu, priesteris var atbraukt pats, lai pasniegtu grēksūdzes sakramentu, slimnieku sakramentu (tas ir stiprināšanas un dziedināšanas sakraments!), kā arī Svēto Komūniju. Lūdzu, ziņojiet, kādam vēl būtu šāda vēlme. 
 


DRAUDZES NOTIKUMI
 • Jaunajā mācību gadā es aicinu zēnus kalpot pie Kunga altāra kā ministranti, it sevišķi tos, kuri nesen piegāja pie pirmās Sv. Komūnijas. • Jau ir pieejams draudzes avīzes jaunais numurs. Lūdzu, iegādājieties sev, kā arī esiet kā Dieva Vārda paudēji, nesot to saviem tuviniekiem, kaimiņiem, paziņām.


 • Kādreiz bija pieminēta vajadzība izvēlēt draudzes vecāko un viņa palīgu. Es kā priesteris nevaru pats tikt galā ar saimnieciskām lietām, vajag koordinatoru, palīgu, pārzini… Šodien pēc Misēm būs iespēja uzrakstīt savus divus kandidātus, atzīmējot, kurš būs domāts kā draudzes vecākais, kurš kā viņa palīgs (arī saimniecības lomā). 


 • Pirmdiena: Rīgas garīgā semināra aizbildnes sv Terēzes svētku svinības.


 • Šajā dienā mūsu draudzē: 17:00 - Rožukronis Vissvētākā Sakramenta priekšā. Pēc Sv. Mises: Litānija + Vesperes sv. Terēzes godam.


 • Otrdiena: Bībeles stunda (lūgšana ar Vārdu Lk 1,39-56; veids: "Ar četrām svecēm")


 • Ceturtdienā: Sv. Mise par draudzes avīzi!


 • Piektdiena: slimnieku apmeklēšana.
 • Pēc Euharistijas - draudzes padomes sapulce.


 • Sestdienā: 8:00 Sv. Mise nodomos, kuri tika uzticēti Kristīgo Palīdzības aizbildniecībai;
 • 9:30 - Rekolekcijas sievietēm "Baiļu katls" ar m. Diānu.
 • Vakarā - 19:15 - Filma "Kalpones" (tulkojums!)
 • Nākamajā svētdienā, 7.oktobrī, ražas svētki. Var nes zemes augļus, par kurām pateiksimies Dievam. To lielāko daļu tāpat kā iepriekšējos gados uzdāvināsim Rīgas garīgajam semināram. 


 • Šajā dienā pēc pirmās Mises - Euharistiskā procesija, Litānija, cilvēces veltīšana, Himna "Pretī Visuaugstākam"


 • Vakarā, pirms Euharistijas (17:30) - Rožukronis (Vissv. Sakramenta priekšā --> pilnas atlaidas). 


 • Nākamajam gadam muzejs gatavo izstādi par katoļu Baznīcu Madonas novadā (jau bija par luterāņiem, vēl arī būs par pareizticīgiem). Līdz ar to es lūdzu jūsu atsaucību Līgai Irbei, kura jau strādā, lai savāktu materiālus, liecības, atmiņas un citas par ticību, Baznīcas dzīvi un vēsturi. Palīdziet veidot šo izstādi, kura būs arī par mums pašiem. 


 • Draudzes mājā iekārtota jauna izstāde, kas veltīta Krēsla tēmai! Krēsls kā mēbele, uz kuras var sēdēt; puķe kā dabas veidots krēsls; Dievmātes klēpis kā krēsls Bērniņam Jēzum - tik dažādi autori risinājuši šo tēmu. Mākslinieku vidū - pārstāvji no mūsu draudzes!!! Ejiet skatīties!


 • Draudzes klusuma dienas. Ar Dieva palīdzību ceram piedzīvot dziļāku lūgšanas ar Dieva Vārdu laiku pie Marijas Sirds, tas ir Aglonā. Tēma: Par diviem ceļiem: uz debesīm un uz elli - ar Charlotte Reihlen gleznas palīdzību (blakus). Termiņš: 12.10., piektdiena (izbraukšana pēc pusdienām) - 14.10. (mājup ceļš - pēc rīta Laudēm. Pieteikšanās pie Venerandas. Per Mariam ad Jesum!!!  • Ar Valentīnas L. palīdzību tika sagatavots saraksts ar kulturālo pasākumu piedāvājumiem, uz kuriem būtu vērts doties draudzes locekļiem. Lūdzu iepazīties un izvēlēt.  

SAIMNIECISKAS LIETAS

 
 

 • Lai Dievs atalgo visiem, kuri pirmdienā lielā grupā (+ sievietes un bērni) strādāja ar malkas krāmēšanu. Šajā otrdienā būs pieejams mums malkas skaldāmais aparāts , līdz ar to ir ieteikts uz otrdienas vakaru organizēt talku ar malku.


 • Tiks atvesti jauni paklāji baznīca presbitērijam. Vajadzīga persona, kura var to kvalitatīvi uzlikt.   

INFORMĀCIJAS NO DIECĒZES • Pēc arhibīskapa lūguma tika atsūtīta informācija par kādu pētījumu, kas tiek veikts Latvijā par tikumisko audzināšanu un vecāku un skolas sadarbību bērnu morālo paradumu veidošanā. Aicināti ir visi vecāki, lai piedalītos šajā pētījumā, aizpildot google forms anketu. Pētījums noslēgsies jau rudens brīvdienās (ap 21.10.).Zemāk vēstule no pētījuma autora: 

  Godājamais …. kungs / Cienījamā … kundze! Jums raksta Manuels Fernandezs, Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošais pētnieks. Šobrīd notiek datu vākšana visos Latvijas reģionos, lai noskaidrotu Latvijas izglītības sistēmas pārstāvju viedokli par skolēnu morālo ieradumu veidošanos vispārizglītojošajās skolās. 
  Pētījuma vispārīgais mērķis ir atbalstīt skolas un skolotājus skolēnu morālās audzināšanas darbā sadarbībāar vecākiem. Balstoties uz apkopotajiem pētījuma rezultātiem, tiek plānots izstrādāt pētījuma ziņojums līdz novembra beigām, kas būs brīvi pieejams. Tālāk tiek plānots organizēt apspriešanu par skolēnu morālās audzināšanas programmas optimālo modeli Latvijas kontekstā, piesaistot skolotājus, vecākus, skolas direktorus, izglītības pārvaldes darbiniekus.
  Līdz rudens brīvdienām tiek vākta informācija no šādiem sektoriem: skolotājiem (jebkuras klases), skolēniem (tikai 9. un 12. klases), skolas vecākiem (jebkurā klasē), skolas vadības pārstāvjiem, pašvaldību izglītības pārvaldes pārstāvjiem.
  Pētījumā izmantojam adaptētu starptautiski aprobētu anketu, lai varētu salīdzināt rezultātus. Tika iekļauti arī jautājumi, kas atbilst Latvijas kontekstam. Anketa ir latviešu valodā un ir pieejama papīra formātā(pielikumā), kā arī elektroniskā veidā (sājā saitē: : https://goo.gl/forms/fPMwg6GVo4gYM6u62). Kvalitatīva anketas aizpildīšana prasa vidēji 10 minūtes. 
  Paldies par gatavību sadarboties!
  Ar cieņu, Manuels • Bīskapu sinodes XV ģenerālā asamblejā, Tezē ekumeniskās kopienas vadītājs Brālis Aloizs teica: “Mūsdienu jauniešiem vairāk interesē jautājums nevis par pašu ticību, bet gan par to, kā ticēt šodien.” Skolēnu brīvlaikā, no 20.-25. oktobrim, norisināsies jauniešu nometne OĀZE (Oasis). OĀZE ir  evaņģelizācijas pasākums jauniešiem vecumā no 14 – 18 gadiem, kas notiek skolēnu brīvlaikos, un Latvijā tā norisinās jau sesto gadu. Tas ir Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas atzars jauniešiem. OĀZE – tā ir iespēja jaunietim pavadīt nedēļu kristīgā vidē, kur valda mīlestības un pieņemšanas gaisotne. Dienas programma sastāv no vairākiem punktiem: rīta rosme, lūgšana ar psalmiem, slavēšana, lekcijas par dažādām tēmām, Svētā Mise, aktīvā atpūta un meistarklases, vakara programmas – sadraudzības un lūgšanu vakari.

  Rudens Oāze notiek no 20.-25. oktobrim, Rīgas katoļu ģimnāzijā, Ojāra Vācieša ielā 6 un šīs Oāzes tēma ir TICĪBA.

  Aicinām Jūsu draudzes jauniešus ņemt dalību pasākumā un vērtīgi pavadīt rudens brīvlaiku. Lūdzam izvietot informāciju Jūsu draudzē un informēt jauniešus par šo nometni.

  Sīkāku informāciju var saņemt zvanot OASIS Latvija vadītājai Jolantai Grāvītei: 28825197 vai atbildot uz šo e-pastu. 

  Mūsu facebook lapa: https://www.facebook.com/oasislatvija/

  OASIS komandas vārdā, Linda Pūdāne  • 29.-30. oktobrī Rīgā ciemosies ļoti īpašs viesis - salvatoriāņu priesteris Kšištofs Vonss (Krzysztof Wons) SDSGarīgās formācijas centra izveidotājs un vadītājs Krakovā, Lectio Divina skolas attīstītājs. Ir iecerēts, ka 29. oktobrī (15:00-16:00), pirmdienas priesteru konferences ietvaros Garīgajā seminārā, būs iespēja satikties ar pr. Vonsu un dzirdēt par viņa pastorālo pieredzi, attīstot Lectio Divina lūgšanas kustību Eiropā. Pielikumā atradīsiet sesijas "Tota Pulchra. Lectio Divina ar Mariju" programmu, kas iecerēta kā lūgšanu diena konsekrētajām personām un priesteriem. Tajā var piedalīties arī laji, ar kuriem sadarbojaties un kuriem tas varētu būt noderīgi aicinājuma izzināšanas ceļā. Sesijas laikā tiks nodrošinātas ēdienreizes, kafijas pauzes un izdales materiāli, kā arī tulkojums no poļu valodas uz latviešu un lietuviešu valodu (sesijā piedalīsies arī māsas no Lietuvas). Dalība ir par ziedojumiem. Lai noskaidrotu dalībnieku skaitu un izlemtu par sesijas norises vietu (Garīgajā seminārā (Katoļu ielā 16) / vai māsu kalpoņu klosterī (Enkura ielā 9)), lūdzam pieteikt savu dalību līdz 20. oktobrim - rakstot uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lūdzu, norādiet, vai Jums būs nepieciešamas naktsmājas (Garīgajā seminārā) un vai vēlēsieties palikt 1 vai 2 naktis (jo 30. oktobrī programma beidzas salīdzinoši vēlu). 
   
  LKDIPAK vārdā, m. Inese Lietaviete; mob. +371 27 868 494; www.konsekretie.lv 
  Programma (jāuzspiež te.) 


 • No Mieram tuvu: Ļaujiet man Jūs uzrunāt ar informāciju par Mieram tuvu Solidaritātes fondu, kā arī ar ielūgumu uz šā gada labdarības izsoli tā atbalstam.Pagājušajā gadā mēs šādu labdarības izstādi rīkojām pirmo reizi – tā notika decembra sākumā, pateicoties lielisku mākslinieku atsaucībai, tika izsolīti brīnišķīgi mākslas darbi, un mēs guvām līdzekļus, kas visu šo gadu līdz pat šim mēnesim ļāva fondam darboties un sevi uzturēt. Jāatzīstas, ka fonda situācija ir šāda – ik mēnesi mēs saņemam par pāris simtiem eiro mazāk ziedojumu, nekā ir nepieciešams bezmaksas izdevumu segšanai. Šo starpību brīnišķīgi sedza labdarības izsolē gūtie līdzekļi, un tāpēc visu šo gadu es varēju Jūs netraucēt ar lūgumu palīdzēt – fonds varēja darboties, pateicoties izsolē gūtajam “drošības spilvenam”. Diemžēl tagad šis “drošības spilvens” ir iztērēts, un tāpēc uzdrošinos  atkal lūgt – varbūt Jums būtu iespēja ar savu ziedojumu atbalstīt fonda darbu, lai varam turpināt darbību arī pēdējos
  gada mēnešos? Atgādinu, ka ik mēnesi aptuveni tūkstotis Mieram tuvu grāmatiņu bez maksas sasniedz slimnīcas, cietumus, veco ļaužu namus. Arī daudzi no priesteriem, saņem bezmaksas grāmatiņas draudžu trūcīgajiem locekļiem, pateicoties Mieram tuvu Solidaritātes fondam. Rekvizīti ziedojumu veikšanai: 
  Mieram tuvu Solidaritātes fonds, reģ. nr. 50008109231
  Swedbank, HABALV22, LV66HABA0551015413681
  Liels paldies!

  Savukārt otrs lūgums, ar kuru Jūs sirsnīgi uzrunāju, ir šāds: Lūdzu, pagodiniet ar savu klātbūtni šā gada labdarības izsoli! Tā notiks 8. decembrī, sestdienā, pulksten 16 Svētās ģimenes mājā. Izsolīti tiks 15 brīnišķīgi latviešu mākslinieku darbi. Gan ar mākslas darbiem, gan ar
  informāciju, kā izsolei pieteikties, iespējams iepazīties šajā katalogā:
  http://www.blendart.com/mieramtuvu/Makslas_darbu_katalogs_2018.pdf 
  Turklāt no 15. novembra līdz pat izsoles dienai visi šie mākslas darbi būs arī apskatāmi “dzīvē” izstādē Svētās Ģimenes mājā. Lūdzu, izmantojiet šo iespēju, iepazīstieties ar darbiem, izvēlieties savus favorītus un piesakiet savu dalību izsolē – darīsim visu, lai izsoles dalībnieki gan pavada brīnišķīgu vakaru mūzikas, mākslas un labestības gaisotnē, gan, protams, tiek pie iespējas iegādāties lieliskus mākslas
  darbus savā īpašumā! Un tas viss – labdarības un evaņģelizācijas vārdā. Priecāsimies, ja mūsu ideju atbalstīsiet! Tāpat jau iepriekš Jums pateicos, ja padalīsieties ar šo informāciju par labdarības izsoli ar labas gribas cilvēkiem Jūsu paziņu un draugu lokā, kuriem, Jūsuprāt, varētu būt interese par šādu pasākumu. Privāts uzaicinājums ir spēcīgāks par jebkādu reklāmu, ko varam izplatīt no savas puses. Paldies!
  Liels paldies par jūsu atsaucību! Ar patiesu cieņu un no sirds vēlot Dieva svētību, Aija Balode, Mieram tuvu redaktore
 • Ielūgums uz Sadraudzības nedēļas nogali Saldu: "Kristus_macekli_sporta_sadraudziba". Vairāk uz plakāta. 

 • Cik lielu vērtību nes Radio Marija! Tur varam atrast katehēzes, lūgšana, vienoties ar lūdzējiem Svētajā Misē un uzklausīt interesantas sarunas. Var sūtīt savus jautājumus, var zvanīt uz studiju. Klausīsimies tajā, kā arī atbalstīsim ar savām lūgšanām. Šī Dieva Balss mūsu mājās pastāv vienīgi no ziedojumiem, tādēļ atbalstīsim to ar saviem ziedojumiem. Kaste atrodas pie grāmatgalda. Mājas lapa:  https://www.rml.lv/ Radio ir dzirdams FM frekvencēs – Rīgā 97,3, Liepājā 97,1 un Krāslavā 97,0. 


 • Cik lielu vērtību nes Radio Marija! Tur varam atrast katehēzes, lūgšana, vienoties ar lūdzējiem Svētajā Misē un uzklausīt interesantas sarunas. Var sūtīt savus jautājumus, var zvanīt uz studiju. Klausīsimies tajā, kā arī atbalstīsim ar savām lūgšanām. Šī Dieva Balss mūsu mājās pastāv vienīgi no ziedojumiem, tādēļ atbalstīsim to ar saviem ziedojumiem. Kaste atrodas pie grāmatgalda. Mājas lapa:  https://www.rml.lv/ Radio ir dzirdams FM frekvencēs – Rīgā 97,3, Liepājā 97,1 un Krāslavā 97,0.   

ES PATEICOS PAR KATRU JŪSU LŪGŠANU PAR VISU MŪSU DRAUDZI
UN TĀS PRĀVESTU, PAR DAŽĀDU VEIDU PALĪDZĪBU UN DALĪŠANOS PĀRTIKĀ.
 
JOPROJĀM ES LŪDZU: LŪDZIETIES PAR DRAUDZI UN PRIESTERI,
LAI DIEVS MŪS ATJAUNO SAVĀ GARĀ. 

  

Lai Dievs svētī caur Sava Vismīļā Dēla Sirdi †

+ Dievs, svētī manas avis! +


pr. Pāvils S. Kamola
(tel.: 274-64-820)