Svētā Mise tiešraidē svētdienās 11 00 Madonas katoļu draudzes facebook

 • NO 13. LĪDZ 23. SEPTEMBRIM BŪS IZMAIŅAS SV. MISES KĀRTĪBĀ. LŪDZU IESKATIETIES KALENDĀRĀ.

 • Svētdienas skola bērniem no 7-8 gadu vecuma sāksies 26. spetembrī 16 00 katoļu baznīcas augštelpā.

 • Trešdienās pēc svētas Mises iekšējās lūgšanas stunda.

 • Tēvu dienā 12. septembrī svētība tēviem sv. Mises noslēgumā. 13 00 Tēvu dienas pārgājiens, piedalīties var visi. Sīkāka informācija - Jānis Liepiņš

 • Iespēja ziedot Madonas katoļu baznīcas pārbūves tehniskā projekta izstrādei uz draudzes kontu ar norādi "baznīcas remontam" vai baznīcā ziedojumu lādītē ar tadu pašu norādi. Ziedotā summa uzrādīsies šeit un glabāsies draudzes kontā. Samaksājām rēķinu B&L projekti 3648.15 par Baznīcas pārbūves projekta pirmo daļu, pusi no projekta cenas. Otrajai projekta daļai šobrīd saziedots 1872 eiro. Vēl nepieciešamas saziedot 1800 eiro, lai samaksātu projekta rēķinu.

 • Ziedot baznīcai var pārskaitot uz draudzes kontu!  - Madonas Romas katoļu draudze, reģ.nr. 90000463704, Konts LV19UNLA0095132107450

 • Tiem, kuri gribētu sagatavoties labai grēksūdzei, te ir pieejams buklets ar sirdsapziņas izmeklēšanas jautājumiem, kuru savā laikā izdevusi mūsu diecēzes kūrija. Jāuzspiež blakus --> Sagatavošana grēksūdzei. 

 • Piesakot bērna kristību jāņem vērā, ka vismaz vienam no vecākiem jābūt spējīgam nodrošināt bērna katolisko audzināšanu un vismaz vienam no krustvecākiem jābūt iestiprinātam Katoļu baznīcā un vismaz 16 gadus vecam.

 • Par kristīgo izvadīšanu vispirms zvaniet priesterim un saskaņojiet izvadīšanas laiku. Priesterim jāapkalpo vairākas draudzes, tāpēc jūsu izvēlētais izvadīšanas laiks (īpaši sestdienā) var izrādīties jau aizņemts. Paldies par sapratni! • Pie ticīgajiem, kuri ir slimi vai veci un nevar tikt uz baznīcu, priesteris var atbraukt pats, lai pasniegtu grēksūdzes sakramentu, slimnieku sakramentu (tas ir stiprināšanas un dziedināšanas sakraments!), kā arī Svēto Komūniju.  


 


DRAUDZES NOTIKUMI

 •  Ikvienam ir iespēja izvēlēties savu adorācijas stundu Lūgšanu kapela!

 

SAIMNIECISKAS LIETAS


 • 2020-2021 gada apkures sezonas izmaksas kopā bija 3219,47, samaksāts sia Madonas siltums. Pateicība ziedotājiem!
 • Dievs, atjauno savu Baznīcu! Esam noslēguši līgumu par baznīcas pārbūves tehniskā projekta izstrādi. Līguma summa 7300 eiro. Termiņš 1 septembris. 

INFORMĀCIJAS NO DIECĒZES
 • Galvenais Latvijas katoļu Baznīcas portāls ir katolis.lv. Tajā atradīsiet atbilstošu informāciju par priesteriem un draudzēm.
     
   

 • Cik lielu vērtību nes Radio Marija! Tur varam atrast katehēzes, lūgšanas, vienoties ar lūdzējiem Svētajā Misē un uzklausīt interesantas sarunas. Var sūtīt savus jautājumus, var zvanīt uz studiju. Klausīsimies, kā arī atbalstīsim ar savām lūgšanām. Šī Dieva Balss mūsu mājās pastāv vienīgi no ziedojumiem, tādēļ atbalstīsim to ar saviem ziedojumiem. Ziedojumu kastīte baznīcā atrodas V. J. Marijas svētgleznas priekšā. Mājas lapa:  https://www.rml.lv/   Radio ir dzirdams FM frekvencēs – Rīgā 97,3, Liepājā 97,1 un Krāslavā 97,0. 

  

ES PATEICOS PAR KATRU JŪSU LŪGŠANU PAR VISU MŪSU DRAUDZI
UN TĀS PRĀVESTU, PAR DAŽĀDU VEIDU PALĪDZĪBU UN DALĪŠANOS PĀRTIKĀ.
 
JOPROJĀM ES LŪDZU: LŪDZIETIES PAR DRAUDZI UN PRIESTERI,
LAI DIEVS MŪS ATJAUNO SAVĀ GARĀ. 

  

Lai Dievs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi †

+ Dievs, svētī manas avis! +


  

    
Ziedosim baznīcas atjaunošanai

Madonas katoļu baznīca ir uzbūvēta 1934. gadā kā pagaidu lūgšanu nams, un tagad ir pienācis laiks tās pārbūvei

Jau daudz ir paveikts, bet vēl priekšā lieli darbi, aicinām iesaistīties!

Ziedojumus lūdzam pārskaitīt šeit: 

Madonas Romas katoļu draudze Reģistrācijas nr.: 90000463704 

Bankas konts: SEB Bankā UNLALV2X LV19UNLA0095132107450

Par draudzes ziedojumiem pēdējos dažos gados ir paveikti šādi darbi:

 • Ierīkots pieslēgums centralizētajai pilsētas kanalizācijas sistēmai.
 • Veikts kosmētiskais remonts sakristejā, virtuvē WC un telpā virs tām.
 • Iegādāti jauni torņa zvani.
 • Atjaunota Vissvētākās Jaunavas Marijas svētglezna.
 • Ierīkots pieslēgums centralizētai pilsētas siltumapgādes sistēmai.
 • Ierīkota apsardzes signalizācija.
 • Nomainīti zvana torņa logi.
 • Iekārtota seguma pamatne pie nojumes.
 • Pateicoties pašvaldībai, sakārtota Liepājas ielas atbalsta siena.
 • Uzsākti projektēšanas darbi.
 • Veikts ēkas tehniskās apsekošanas atzinums (2016.g. jūnijā).
 • Draudzes apspriede par pārbūves variantiem (2017.g. aprīlī).
 • Uzmērīta inženiertopogrāfija (2019.g. aprīlī).
 • Veikta teritorijas ģeotehniskā izpēte (2019.g. aprīlī).
 • Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un saņemta būvatļauja (2019.g. jūnijā).
 • Izstrādāts detalizēts projektēšanas uzdevums (2020.g.).
 • Pasūtīts altāra galds un ambona no Vācijas (2021.g. martā).

 

Izdevumi, kuru apmaksai nepieciešami papildu ziedojumi

Apraksts

Izmaksas tūkstošos EUR

Altāra un ambonas transportēšanas izdevumi no Vācijas

1

Pilna būvprojekta izstrāde

8

Būvniecības un labiekārtošanas darbi:

 

1. kārta: Ēkas pārbūves, pārplānošanas darbi, iekšējo un ārējo tīklu izbūve un vides pieejamības nodrošināšana

117

2. kārta: Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, atlikušie teritorijas labiekārtojuma darbi

45

Būvuzraudzība, autoruzraudzība, ēkas nodošana ekspluatācijā

5

Kopsumma

176