BAZNĪCAS LITURĢIJA, LŪGŠANA...

 

 • Šajā nedēļā liturģiskajā kalendārā:
  • šodien:  KUNGA KRISTĪŠANAS svētki; 
   • Šajā dienā pēc Kompletorija noslēdzas Ziemassvētku laiks.  
  • rīt ir diena, kad debesīs iegāja (1922.g.) Anna de Guignè - vińa ir kā "Mieram tuvu" mēneša svētuma piemērs;
  • ceturtdiena: sv. Antonija, abata, piemiņas diena;
  • piektdienā: sākas lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. 

 
 • Es ierosinu pārdomāt sirdī iespēju ieiet sevišķajā veidā mīlestības derībā ar V. J. Mariju caur Karmela Skapulāra pieņemšanuMūsu draudzē pastāv šāda iespēja (pieņemt Skapulāru). Pienākas tam sagatavoties gan garīgi, gan intelektuāli un paziņot priesterim savu vēlmi. Pieņemšanas rits, saskaņā ar kuru (tikai) priesteris var uzlikt Skapulāru var apskatīt  šeit


 • Tiem, kuri gribētu sagatavoties labai grēksūdzei, te ir pieejams buklets ar sirdsapziņas izmeklēšanas jautājumiem, kuru savā laikā izdevusi mūsu diecēzes kūrija. Jāuzspiež blakus --> Sagatavošana grēksūdzei.  • Pie ticīgajiem, kuri ir slimi vai veci un nevar tikt uz baznīcu, priesteris var atbraukt pats, lai pasniegtu grēksūdzes sakramentu, slimnieku sakramentu (tas ir stiprināšanas un dziedināšanas sakraments!), kā arī Svēto Komūniju. Lūdzu, ziņojiet, kādam vēl būtu šāda vēlme. 
 


DRAUDZES NOTIKUMI


 • Lai Dievs atalgo visiem, kuri organizēja un dažādos veidos palīdzēja piedzīvot draudzes eglīti! 

 • Draudzi apceļo Cerības Dievmātes figūra. Lūdzu, izmantot iespēju lūgties ar V. J. Mariju Adventa laikā ar šīs Marijas klātbūtnes zīmes palīdzību! 
 • Uz 14.01. tika ieplānot draudzes senioru brauciens uz Aglonu.  Mēs ceram apmeklēt arī pr. mocekļa V. Litaunieka kapu un Sarkaņu Dievmātes baznīcu. 

 • No 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadēja starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Tās ietvaros visā pasaulē un arī Latvijā norisinās dažādi ekumeniski dievkalpojumi un lūgšanu brīži, kuros piedaloties iespējams konkrēti atbildēt uz Kristus aicinājumu „lai visi būtu viens”. Katrs no mums ir aicināt pēc sirds piedalīties šajā lūgšanā un pēc iespējas būt arī konkrētās lūgšanu vietās. Šajā gadā ir lūgšanu dienas ir plānotas sekojoši: 
  • 18.01.2019. (piektdiena), 18:00 - Ērgļu katoļu draudzē, 
  • 19.01.2019. (sestdiena), 16:30 - Madonas katoļu draudzes māja (it sevišķi aicināti Madonas lūgšanu kapelas aizlūdzēji), 
  • 20.01.2019. (svētdiena) - lūgšanas savās draudzēs, 
  • 21.01.2019. (pirmdiena), 18:00 - Madonas luterāņu draudzē, 
  • 22.01.2019. (otrdiena), lūgšanas savās draudzēs, 
  • 23.01.2019. (trešdiena), 18:00 - Kalna skolā, 
  • 24.01.2019. (ceturtdiena), 18:00 - Cesvaines luterāņu draudzē, 
  • 25.01.2019. (piektdiena), - lūgšanas savās draudzēs.  


 • Tikšanās kapelas adorētājiem - 19.01., 16:30. 


 • 22.02.2019. - Draudzes lūgšanu nakts Aglonā. Pieteikšanās pie grāmatgalda. 

 • Tuvojamies baznīcas jubilejai jūnijā. Līdz ar to var domāt par iespēju saņemt Svētā Gara dāvanu un Viņa dāvanas caur iestiprināšanas sakramentu. Tie, kuri gribētu iestiprināti es, lūdzu pieteikties priesterim.  • Pateicība Dievam par draudzes avīzes decembra numuru. Iegādājieties sev un saviem tuviniekiem. Esiet kā eņģeļi un aiznesiet to arī saviem kaimiņiem un paziņām. 
 • Aicinām uzņemties pastāvīgu laiku lūgšanu dežūrai adorācijas kapelā! Pašlaik brīvais laiks ir ceturtdien 18-21 un sestdien 17-19, ko var savtarpēji sadalīt arī vairāki cilvēki. Lūgties kapelā var ikviens jebkurā laikā, taču, lai tā varētu būt atvērta cauru diennakti, tajā tiek organizētas dežūras - katru stundu vai ilgāku laiku kāds cilvēks ir apņēmies veltīt lūgšanai, adorācijai vai garīgai lasīšanai, vienlaikus uzņemoties zināmu atbildību par svecēm, tīrību, vēdināšanu utml. Parasti dežuranti uzņemas konkrētu dienu un stundu nedēļā. Par katru dienu ir viens atbildīgais, kas organizē attiecīgās dienas dežurantus. Ja vēlies pieteikties, lūdzu pieteikties atbildīgajam par dienu (kontaktus var atrast Kapelā) vai Aiva-ram Zariņam pa tālruni 29429518.  • 1.februārī 2019.g. (piektdienā) Rīgā, Sv. Jāņa baznīcā ir plānots vērtīgs koncerts ciklā SAKRĀLIE DZIEDĀJUMI, proti: “AVILAS TERĒZES LŪGŠANAS” uz kuru mēs varētu doties draudzes locekļu lokā. 
  • Apraksts par to pasākumu (no https://www.bilesuparadize.lv/lv/events/event/69747): 
  • Kad piedzima tava dvēsele, tā bija kā kluss okeāns, kam vēl jāpieredz sava bezgalīgā dzīve - šie ir daži no atslēgvārdiem, kurus diriģents Kaspars Putniņš un Latvijas Radio koris šifrēs cikla Sakrālie dziedājumi jaunajā programmā AVILAS TERĒZES LŪGŠANAS Rāmā klusībā, dziļā paļāvībā teikta lūgšana Visaugstākajam, - tāda ir šī koncertprogramma, kas atsaucas uz renesanses mistiķu kalpošanas praksi... Viņu uzmanības lokā šoreiz 16. gadsimta Spānija un Avilas reģiona dižgari – komponists un priesteris Tomass Luiss de Viktorija un divi vārda meistari un Baskāju Karmela ordeņa dibinātāji – dievišķās mīlestības dziedonis Svētais Jānis no Krusta un Svētā Terēze no Avilas – spāņu mistiķe, karmelītu ordeņa reformatore, katoļu svētā un kristīgās meditācijas skolotāja. Viņu pārdomas un darbi turpina uzrunāt cauri gadsimtiem, tie arvien aizkustina un mierina, un iedvesmo... To apliecina arī šī programma, kurā līdz ar sava laika izcilākā spāņu komponista Viktorijas dziļu pārdomu caurausto mesu mirušajiem jeb Missa pro defunctis skan arī ne tik senā pagātnē tapuši opusi. Jaunais latviešu talants Matīss Čudars skaņās tērpis Svētās Terēzes brīnumskaistās vārsmas, bet Igaunijā dzīvojošā ukraiņu izcelsmes skaņrade Gaļina Grigorjeva kompozīcijā The Dark Night of the Soul atsaucas uz Krusta Jāņa tekstiem par dvēseles ceļu pie Dieva. Šī spāņu svētā rakstos sakņota arīdzan Džonatana Hārvija transcendentālā sekvence Sobre un éxtasis de alta contemplación, kas no jauna ļauj pārliecināties, ka šī izcilā britu skaņdara mūzikai piemīt gaismas un skaistuma saplūsme un spēja runāt par mūžīgām un pārpasaulīgām tēmām.
  • PROGRAMMA: Tomass Luiss de Viktorija, daļas no Missa pro defunctis, Džonatans Hārvijs “Sobre un éxtasis de alta contemplación”, Sv. Krusta Jāņa teksti Gaļina Grigorjeva “The Dark Night Of The Soul”, Sv. Krusta Jāņa teksti Matīss Čudars, daļas no cikla “Mīlestības vēstules Dievam” ar Sv. Terēzes dzeju.
  • DALĪBNIEKI: Matīss Čudars, ģitāra Ivars Arutunjans, sitaminstrumenti Latvijas Radio Koris Diriģents Kaspars Putniņš. 
  • Pieteikšanās pie Valentīnas: 29 59 22 34.  • Šajā gadā Madonas muzejs gatavo izstādi par katoļu Baznīcu Madonas novadā (jau bija par luterāņiem, vēl arī būs par pareizticīgiem). Līdz ar to es lūdzu jūsu atsaucību Līgai Irbei, kura jau strādā, lai savāktu materiālus, liecības, atmiņas un citas par ticību, Baznīcas dzīvi un vēsturi. Palīdziet veidot šo izstādi, kura būs arī par mums pašiem.  

SAIMNIECISKAS LIETAS

 
 

 • Svētā Jāzepa dienā (trešdienā), 28.11.2018. tika pabeigti jaunā paklāja presbiterijā uzlikšanas darbi.  Vēl paliet tikai samaksāt par paveiktiem darbiem. 
                  • Lai Dievs atalgo Dzeņu ģimenei, Naurim un Diānai, kuri ar darbiem un ziedojumiem sagādāja lampiņas kociņiem baznīcas priekšpusē. Tās mums kalpos sākot ar 16.12., lai šogad Kristus dzimšanas svētki būtu vēl skaistāki. 
        • Kunga Epifanijas svētkos tika pasvētīts draudzes Bonibuss, kuru saņēmām no Vācijas no labdarības organizācijas "bonifatius werk". Pateicība Dievam! 

 •       


 • Par sniega tīrīšanu uz baznīcas trepēm - ir vajadzīga jūsu palīdzībai ar sniega tīrīšanu. Tās, kuras atvēr baznīcas durvīs - nav jaunietes, kuras ir spēka pilnas, lai to paveiktu. Šāda palīdzība ir mīlestības uz Dievu kā arī uz tuvāko izpausme. 

INFORMĀCIJAS NO DIECĒZES


 • Laulāto tikšanās informē un piedāvā: 
  • Mīļi aicinām pārus un garīgo kārtu uz LT rīkotajām padziļinātajām rekolekcijām ar uzsvaru uz temperamentiem.Nedēļas nogalē aicināti piedalīties pāri, kuri jau ir bijuši pamata rekolekcijās. Nedēļas nogale plānota 25. -27. janvārī, Naukšēnos. 
  • Mīļi aicinām uz pirmā līmeņa rekolekcijām, tajās var piedalīties jebkurš laulāts pāris ar jebkuru laulības stāžu, gan tie kas pārdzīvo krīzi, gan tie kas dzīvo savstarpējā saskaņā.Rekolekcijas notiks no 22.-24. februārī, Bruknas muižā.
  • Mīļi aicinām uz pirmā līmeņa rekolekcijām, tajās var piedalīties jebkurš laulāts pāris ar jebkuru laulības stāžu, gan tie kas pārdzīvo krīzi, gan tie kas dzīvo savstarpējā saskaņā. Rekolekcijas notiks no 15.-17.martā, Mālpilī. Sīkāka informācija un iespēja pieteikties: http://www.laulatiem.lv/laulatiem-pariem/malpils-nedelas-nogale-laulatiem-pariem-pamata-rekolekcijas/587
  • Sīkāka informācija un iespēja pieteikties: http://www.laulatiem.lv

      
 • Švētā Jāzepa vīru kopiena aicina piedalīties 22-24.02.2019 vīru konference Aglonā! Vairāk: http://www.jazepaviri.lv

 • Aicinājums uz Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas ziemas sesiju Balvos no 25. - 27.janvārim. No 25.janvāra līdz 27.janvārim Balvu Romas katoļu draudzes Sakrālās kultūras centrā Baznīcas ielā 9, Balvos, notiks Svētās Marijas no Nācaretes, Baznīcas Mātes, Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas ziemas sesija. Skolā tiek pasniegta Katoliskās Baznīcas mācība. Dalība skolā ir par ziedojumiem no 10 līdz 20 eiro (iekļauj ēdināšanu un nakšņošanu). Skolas mērķis ir palīdzēt kristiešiem augt ticībā pašiem, sagatavoties Evaņģēlija vēsts nešanai citiem un kļūt par līderiem draudzēs, lūgšanu grupās un kopienās. Paralēli zināšanu gūšanai skola sniedz iespēju satikt un personiski iepazīt dzīvo Dievu, studēt Bībeli, piedalīties pielūgsmē, kā arī gūt jaunus draugus un veidot kontaktus ar citu draudžu kristiešiem. Skola sākas piektdien plkst.18, reģistrācija no plkst.17, turpinās sestdien visu dienu, un svētdien līdz plkst.14. Nakšņošana ir Balvu Valsts Ģimnāzijas internātā. Nakšņošanai līdzi nav jāņem nekas, jo internātā ir viss nakšņošanai nepieciešamais.Ēdināšana tek nodrošināta uz vietas, un tās nav papildus izmaksas. Turklāt skolā tiek nodrošināta arī bērnu pieskatīšana un bērniem dalība skolā ir bez maksas. Afiša par skolas sesiju ievietota arī Katoļu baznīcas Vēstnesī. Svētīgu jauno darba nedēļu vēlot, skolas komandas vārdā Evija Krasovska, tālr.26536916


 • Lai slavēts Jēzus Kristus! Rakstu visiem vienu kopīgu vēstuli ar cerību, ka tā mūs vasarā savedīs kopā Liepājā! :) Šovasar no Jāņiem līdz Pēteriem Liepājas Sv. Dominika klosterī notiks Liturģiskās mūzikas darbnīcas, kuras vadīs poļu komponists un diriģents Pāvels Bembeneks (Paweł Bebenek), kuru iepazinām jau pagājušā gada mūzikas darbnīcās, kad gandrīz piecdesmit dziedātāji no visas Latvijas un arī Viļņas mācījāmies viņa dziesmas. Šogad plānojam veikt lielāku darbu – ierakstīt mūzikas albumu gan ar tām Pāvela Bembeneka dziesmām latviešu valodā, kuras apguvām iepriekš, gan jaunām. Tādēļ darbnīcas notiks gandrīz nedēļas garumā: sāksies pirmdienā, 24. jūnijā, Sv. Jāņa Kristītāja svētkos ar Sv. Misi 18.30. Piektdien, 28. jūnijā, visu dienu veltīsim ierakstam, kas notiks KC „Wiktorija”, bet sestdien, 29. jūnijā, Sv. Pētera un Pāvila svētkos kā nedēļas darba kulmināciju 18.00 dziedāsim Sv. Misē un koncertā Sv. Jāzepa katedrālē. Pēc koncerta dalībniekiem būs svētku vakariņas kopā ar Liepājas diecēzes bīskapu Viktoru Stulpinu. Savukārt svētdienā tie dalībnieki, kurus kalpošana nebūs aizsaukusi atpakaļ uz savām draudzēm, varēs kopīgi nosvinēt svētdienas Misi Sv. Dominika baznīcā un doties arī nelielā kopīgā izbraukumā.

  Pieteikties oficiāli uz darbnīcām varēs no 1. marta, kad publicēsim pieteikuma anketu. Aicināti piedalīties visi interesenti, kam sagādā prieku dziedāt korī vai spēlēt ansamblī skaistu mūziku Dieva godam. Darbnīcu laikā varēsim uzklausīt arī t. Oskara lekcijas par liturģiju un mācīties arī gregoriskos dziedājumus. Kokles spēles pasniedzēja Dace Nasteviča no Alsungas atsevišķās nodarbībās iepazīstinās interesentus arī ar tautas instrumentu pielietojumu. Sagaidāmi arī kopīgi radošie vakari, iespēja baudīt Liepājas pludmali, kopīgas maltītes un, protams, lūgšanas un Svētā Mise ik dienas. Ir domāts arī par bērniem, kuri atbrauks līdzi vecākiem, lai arī viņiem būtu ko darīt, kamēr vecākiem būs nodarbības. 

  Viena no P.Bembeneka līdz šim visbiežāk Latvijā dziedātajām dziesmām ir „Jēzu, uzticos Tev!”, tādēļ izvēlējāmies to kā šo mūzikas darbnīcu vadmotīvu.

  Un, lai varētu 3-4 darba dienu laikā apgūt un noslīpēt tik lielu repertuāru, kā paredzēts, ir ideja piedāvāt potenciālajiem darbnīcu dalībniekiem mācīties dziesmas jau ātrāk: ja zināt, ka jūsu draudzē vai apkaimē būtu kaut neliela cilvēku grupiņa, kuri vēlētos vasarā piedalīties darbnīcās, es labprāt aizbraukšu pie jums pamācīt dziesmām balsis. Pirmā šāda tikšanās būs jau šai nedēļā – sestdien, 19. janvārī, 11.00 laipni lūgti visi dziedātgribētāji Salaspils katoļu baznīcas kora telpās, Rīgas ielā 26! 


  Feisbukā izveidoju lapu, kuru var atrast ar @MuzikasDarbnicas - tajā rakstīšu jaunāko informāciju. Tās "fona bilde" ir veidota tā, ka ik pēc laika tā papildināsies - ar jaunu krāsu, ar jaunu zīmējumu - saskaņā ar notikušajiem dziesmu mācīšanās mēģinājumiem, vēlāk ar dalībniekiem, kas pieteiksies. 

  Ar sveicieniem, Kristīne 26705843
 • Uz paziņojumu dēļa atrodas pr. Andra Solima vēstule ar lūgumu par atbalstu Lielvārdes katoļu baznīcas atjaunošanas darbiem! 9. novembrī, aprit gads, kopš Lielvārdes katoļticīgo draudzei vairs nav sava dievnama, jo ēka atrodas avārijas stāvoklī. 2017. gada 13. novembrī Valsts būvniecības kontroles birojs veica ēkas apsekošanu un aizliedza tās ekspluatāciju. Baznīcas stāvoklis ir ļoti nopietns, kas tika sīki aprakstīt pieminētajā vēstulē. Tāpēc Lielvārdes katoļu draudze lūdz finansiālu atbalstu baznīcas ēkas glābšanai. 


 • Cik lielu vērtību nes Radio Marija! Tur varam atrast katehēzes, lūgšana, vienoties ar lūdzējiem Svētajā Misē un uzklausīt interesantas sarunas. Var sūtīt savus jautājumus, var zvanīt uz studiju. Klausīsimies tajā, kā arī atbalstīsim ar savām lūgšanām. Šī Dieva Balss mūsu mājās pastāv vienīgi no ziedojumiem, tādēļ atbalstīsim to ar saviem ziedojumiem. Kaste atrodas pie grāmatgalda. Mājas lapa:  https://www.rml.lv/ Radio ir dzirdams FM frekvencēs – Rīgā 97,3, Liepājā 97,1 un Krāslavā 97,0. 

  

ES PATEICOS PAR KATRU JŪSU LŪGŠANU PAR VISU MŪSU DRAUDZI
UN TĀS PRĀVESTU, PAR DAŽĀDU VEIDU PALĪDZĪBU UN DALĪŠANOS PĀRTIKĀ.
 
JOPROJĀM ES LŪDZU: LŪDZIETIES PAR DRAUDZI UN PRIESTERI,
LAI DIEVS MŪS ATJAUNO SAVĀ GARĀ. 

  

Lai Dievs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi †

+ Dievs, svētī manas avis! +


pr. Pāvils S. Kamola
(tel.: 274-64-820)