• Jauniešu Alfas kurss (14 +) sāksies 29. septembrī 18 00 Madonas jauniesu centrā. Laipni lūgti!

 • Svētdienas skola, lai sagatavotos pirmajai svētajai komūnijai bērniem no 8. gadu vecuma (2. klase), sāksies 2. oktobrī. Lūdzam pieteikt bērnus pie Mārītes mob.26348244 vai ierasties uz pirmo tikšanos.

 • Aicinām ziedot baznīcas apkurei gan uz draudzes kontu ar norādi apkurei, gan baznīcā. Saziedotā summa parādīsies sadaļā saimnieciskās lietas. Lai Dievs aizmaksā!

 • Ziedot baznīcai var pārskaitot uz draudzes kontu!  - Madonas Romas katoļu draudze, reģ.nr. 90000463704, Konts LV19UNLA0095132107450

 • Tiem, kuri gribētu sagatavoties labai grēksūdzei, te ir pieejams buklets ar sirdsapziņas izmeklēšanas jautājumiem, kuru savā laikā izdevusi mūsu diecēzes kūrija. Jāuzspiež blakus --> Sagatavošana grēksūdzei. 

 • Piesakot bērna kristību jāņem vērā, ka vismaz vienam no vecākiem jābūt spējīgam nodrošināt bērna katolisko audzināšanu un vismaz vienam no krustvecākiem jābūt iestiprinātam Katoļu baznīcā un vismaz 16 gadus vecam.

 • Par kristīgo izvadīšanu vispirms zvaniet priesterim un saskaņojiet izvadīšanas laiku. Jūsu izvēlētais izvadīšanas laiks (īpaši sestdienā) var izrādīties priesterim jau aizņemts. Paldies par sapratni! • Pie ticīgajiem, kuri nevar tikt uz baznīcu, priesteris var atbraukt pats, lai pasniegtu grēksūdzes sakramentu, slimnieku sakramentu (tas ir stiprināšanas un dziedināšanas sakraments!), kā arī Svēto Komūniju. 
 •  


 


DRAUDZES NOTIKUMI 

SAIMNIECISKAS LIETAS


Aicinām ziedot baznīcas apkurei uz draudzes kontu ar norādi apkurei vai baznīcā ziedojumu lādītē ar attiecīgu norādi. Jau saziedoti 1030 eiro. 

INFORMĀCIJAS NO DIECĒZES
 • Galvenais Latvijas katoļu Baznīcas portāls ir katolis.lv. Tajā atradīsiet atbilstošu informāciju par priesteriem un draudzēm.
     
   

 • Cik lielu vērtību nes Radio Marija! Tur varam atrast katehēzes, lūgšanas, vienoties ar lūdzējiem Svētajā Misē un uzklausīt interesantas sarunas. Var sūtīt savus jautājumus, var zvanīt uz studiju. Klausīsimies, kā arī atbalstīsim ar savām lūgšanām. Šī Dieva Balss mūsu mājās pastāv vienīgi no ziedojumiem, tādēļ atbalstīsim to ar saviem ziedojumiem. Ziedojumu kastīte baznīcā atrodas V. J. Marijas svētgleznas priekšā. Mājas lapa:  https://www.rml.lv/   Radio ir dzirdams FM frekvencēs – Rīgā 97,3, Liepājā 97,1 un Krāslavā 97,0. 

  

ES PATEICOS PAR KATRU JŪSU LŪGŠANU PAR VISU MŪSU DRAUDZI
UN TĀS PRĀVESTU, PAR DAŽĀDU VEIDU PALĪDZĪBU UN DALĪŠANOS PĀRTIKĀ.
 
JOPROJĀM ES LŪDZU: LŪDZIETIES PAR DRAUDZI UN PRIESTERI,
LAI DIEVS MŪS ATJAUNO SAVĀ GARĀ. 

  

Lai Dievs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi †

+ Dievs, svētī manas avis! +


  

    
 “Seko man!” (Mt 9,9)


 Aicinām bērnus no 8 gadu vecuma sagatavoties Pirmajai Svētajai Komūnijai.

 Jēzus – tavs Draugs – un katehētes Aija un Mārīte tevi gaidīs  uz mīlestības pilnu satikšanos svētdienas skolas nodarbībās.

 Tās sāksies 2. oktobrī plkst. 15.00 katoļu baznīcas augštelpā.

 Var pieteikties, piezvanot priesterim Mārim (29191335) vai katehētēm Aijai (26253927) un Mārītei (26348244)

 Uz tikšanos!

Ziedosim baznīcas atjaunošanai

Madonas katoļu baznīca ir uzbūvēta 1934. gadā kā pagaidu lūgšanu nams, un tagad ir pienācis laiks tās pārbūvei

Jau daudz ir paveikts, bet vēl priekšā lieli darbi, aicinām iesaistīties!

Ziedojumus lūdzam pārskaitīt šeit: 

Madonas Romas katoļu draudze Reģistrācijas nr.: 90000463704 

Bankas konts: SEB Bankā UNLALV2X LV19UNLA0095132107450

Par draudzes ziedojumiem pēdējos dažos gados ir paveikti šādi darbi:

 • Ierīkots pieslēgums centralizētajai pilsētas kanalizācijas sistēmai.
 • Veikts kosmētiskais remonts sakristejā, virtuvē WC un telpā virs tām.
 • Iegādāti jauni torņa zvani.
 • Atjaunota Vissvētākās Jaunavas Marijas svētglezna.
 • Ierīkots pieslēgums centralizētai pilsētas siltumapgādes sistēmai.
 • Ierīkota apsardzes signalizācija.
 • Nomainīti zvana torņa logi.
 • Iekārtota seguma pamatne pie nojumes.
 • Pateicoties pašvaldībai, sakārtota Liepājas ielas atbalsta siena.
 • Uzsākti projektēšanas darbi.
 • Veikts ēkas tehniskās apsekošanas atzinums (2016.g. jūnijā).
 • Draudzes apspriede par pārbūves variantiem (2017.g. aprīlī).
 • Uzmērīta inženiertopogrāfija (2019.g. aprīlī).
 • Veikta teritorijas ģeotehniskā izpēte (2019.g. aprīlī).
 • Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un saņemta būvatļauja (2019.g. jūnijā).
 • Izstrādāts detalizēts projektēšanas uzdevums (2020.g.).
 • Pasūtīts altāra galds un ambona no Vācijas (2021.g. martā).

 

Izdevumi, kuru apmaksai nepieciešami papildu ziedojumi

Apraksts

Izmaksas tūkstošos EUR

Altāra un ambonas transportēšanas izdevumi no Vācijas

1

Pilna būvprojekta izstrāde

8

Būvniecības un labiekārtošanas darbi:

 

1. kārta: Ēkas pārbūves, pārplānošanas darbi, iekšējo un ārējo tīklu izbūve un vides pieejamības nodrošināšana

117

2. kārta: Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, atlikušie teritorijas labiekārtojuma darbi

45

Būvuzraudzība, autoruzraudzība, ēkas nodošana ekspluatācijā

5

Kopsumma

176

 

 

 

 


Aicinām uz Alfakursu, kas notiks tiešsaistē, platformā Zoom sākot no 2021. gada 28. oktobra ceturtdienās plkst.19.00

Lai varētu piedalīties, ir jāreģistrējas veidlapā: https://forms.gle/GevyvuG8nPqVYcrK7
(tā pati, kas ir šī raksta beigās) vai pa tālruni 28689511 (Mārīte), kur var saņemt arī sīkāku informāciju.

Rīkotājs - Madonas katoļu draudze


Kas ir Alfa kurss?

Iknedēļas nodarbību cikls, kas ikvienam sniedz iespēju brīvā gaisotnē iepazīties ar kristīgās ticības pamatiem. 

Alfa kurss paredzēts ikvienam, kurš vēlas ieraudzīt ko vairāk, vēlas rast atbildes uz vissvarīgākajiem savas dzīves jautājumiem.

Kurss būs aktuāls, ja vēlies iepazīt kristietību, esi jauns kristietis, nesen pievienojies draudzei, vēlies atsvaidzināt pamatzināšanas kristīgajā ticībā, esi garīgās pasivitātes situācijā, šaubies un neesi vēl skaidri izšķīries par savu piederību kristīgajai baznīcai.

Alfa kurss būtiski palīdz arī draudžu locekļiem gan atdzīvināt savu ticību, gan arī atrast savu vietu un kalpošanas veidu draudzē.