Adorācija 

Adorācijas kapela 

Lūgšanu grupa

Brālība 

Māju Rožukronis

Senioru grupa 

Ģimeņu grupa 

Vīru grupa 

Sievu grupa 

Rokdarbi 

Galda spēļu grupa (šahs) 

Sportisti 

Uzņēmēji 

Zemnieki, lauksaimnieki 

Kulinārija, veselīgs dzīvesveids 

Caritas 

Caritas (veco ļaužu, bāreņu un nabadzīgo aprūpe),

Pastorālā kalpošana (slimnīca, pansionāts)

Dievnams 

Ministranti 

Lektori

Koris, ansamblis 

Virtuve

Uzkopšana, noformēšana 

Talku grupa (praktiskie darbi) 

Draudzes padome

Evaņģelizācija

Svētdienas skola 

Avīze un informācijas komanda 

Alfakurss (jaunieši, pieaugušie)

Laulāto kurss

Formācija 

Pastorāts

Katehēzes

Bībeles studija 

Svētceļojumi