Tā kā tuvojas augusts, vēlos Jūs lūgt iedrošināt Jūsu draudzēs esošos potenciālos kandidātus stāties Latvijas Starpdiecēžu augstākajā Garīgajā seminārā, lai, atsaucoties uz mūsu Kunga Jēzus Kristus aicinājumu, uzsāktu iet skaisto un cēlo priestera formācijas ceļu. 

Dokumentu iesniegšana sākas no 1. augusta, uzņemšana un pārrunas ar komisiju notiks 17. augustā, pēc Aglonas svētkiem.
Kandidātiem jāiesniedz sekojoši dokumenti:
1. iesniegums semināra rektoram un motivācijas vēstule, kādēļ grib kļūt par priesteri (rokrakstā);
2. autobiogrāfija (CV);
3. draudzes prāvesta ieteikums - raksturojums;
4. skolas vai darbavietas raksturojums;
5. kristības un iestiprināšanas apliecības;
6. noraksts no apliecības par izglītību uzrādot originālu;
7. sertifikāti par centralizēto eksāmenu nokārtošanu
8. medicīnas izziņa par veselības stāvokli;
9. četras fotogrāfijas (3 X 4cm);
10. pases kopija
Ļoti vēlams iepriekš sazināties pa telefonu 28615775.

Pielikumā ir plakāts par uzņemšanu Seminārā (PDF un JPEG formātā). Rīgas arhidiecēzes priesteriem būs iespēja saņemt šos plakātus pirmdien priesteru konferences laikā. Ja ir iespējams, lūdzu šos plakātus ievietot arī sociālajos tīklos. Tos jaunieši aplūko visvairāk.

Un vēl - tā kā tradicionāli augusta pirmajā svētdienā - šogad 5. augustā - Latvijas draudzēs tiek vākti ziegojumi Garīgā Semināta uzturēšanai, lūdzu jau šajā svētdienā to atgādināt draudzēm. Rektora vēstule uz 5. augustu tiks izsūtīta tuvākajā laikā. Šoreiz gan tikai elektroniskā formā.
Paldies Jums par Semināra atbalstu! 

Svētīgu nedēļas nogali!
Ar cieņu,
LSAGS rektors t. Imants Medveckis MIC