Madonas Katoļu draudzes periodiskais izdevums līdz 2019. gadam. Kopš 2020. gada tiek izdota dekanāta avīze.
 

2019. gads

      septembris                       oktobris                     novembris                     decembris
  
            
           maijs                             jūnijs                             jūlijs                         augusts 
  
            
          janvāris                      februāris                          marts                         aprilis 
  
            
2018. gads

2018. gada decembris
2018. gada novembris
2018. gada oktobris

2018. gada septembris
2018. gada augusts
2018. gada jūlijs
2018. gada jūnijs
2018. gada maijs
2018. gada aprīlis
2018. gada marts

2018. gada februāris

2018. gada janvāris
2017. gads 


2017. gada decembris
2017. gada novembris
2017. gada oktobris
2017. gada septembris

2017. gada augusts
2017. gada jūlijs

2017. gada jūnijs
Avīzes „Kalnā” jūnija numurā lasiet:

 • Priesteris Pāvils Kamola izgaismo Rožukroņa piekto noslēpumu.
 • Draudzi apmeklē arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs.
 • Jēkaba Sināta diplomdarbs veltīts Svētajam Garam.
 • Iestiprināšanas sakramentu saņem deviņi cilvēki.
 • Par Skapulāra īpašo spēku.
 • Alfa kursa izskaņas pasākums.
 • Draudzes jaunieši dodas uz Siguldu.
 • Reportāža no Baznīcu nakts Madonā.
 • Fatimas vakars Gulbenes baznīcā.
 • Aglonas apmeklējums trešajos Vasarsvētkos.
 • Draudze gatavojas Jāņu svinībām.
 • Lappuse bērniem (krāso!).

2017. gada maijs 


2017. gada aprīlis

 • Priestera vēstule šā gada Lieldienām.
 • Tikšanās ar ginekologiem Lapiņiem no Valmieras.
 • Noslēgumam tuvojas Alfa kurss.
 • Rekolekcijas sievietēm sniedz gandarījumu.
 • Filmu vakars par Niku Vujačiču.
 • Upuris par brāļiem. Boļeslavs Sloskāns.
 • Par mēneša pirmo piektdienu, sestdienu.
 • Priesteris Pāvils sprediķo bērniem.
 • Madonā aizvadītas pirmās Lūgšanu brokastis.
 • Kā draudzē darbojas vīru grupa.
 • Spilgta liecība par Dieva palīdzību.
 • Zīmējums bērniem krāsošanai un pārdomām.

2017. gada marts

 • Priestera vēstule „Piedzimuši ne – piedzimuši”.
 • Intervijā par ticības auglīgumu stāsta Zariņu ģimene.
 • Nedzimuša bērna garīgā adopcija. Ko tas nozīmē?
 • Fatimas vakars Madonas katoļu baznīcā.
 • Bībeles stunda padziļina ticību.
 • Senioru brokastis reizi mēnesī.
 • Harizmātiskās slavēšanas vakars māsu draudzē Rīgā.
 • Izlasīta grāmata. Ingas Ābeles „Duna”.
 • Tiek uzklausīta lūgšana darba meklējuma nodomā.
 • Lappuse bērniem. 2017. gada februāris

 • Avīzes februāra numurā ienākusi sirds tematika.
 • Iespējams, tāpēc, ka 14. februārī svinējām visu iemīlējušos dienu. Intervijā draudzes ģimene — Anita un Andris Kaļvas — stāsta par savu iepazīšanos ar vēstuļu palīdzību, kāzām, laulībām, ticības ceļu.
 • Klostermāsa Emanuēla atklāj Lielā gavēņa iniciatīvu — no 1. marta līdz 9. aprīlim Madonā notiks lūgšanas par slimnīcu, lai tā atteiktos no abortu veikšanas.
 • Prieku par ekumenismu atklāj Anitas Līcītes raksts „Pārdomas par kristiešu vienotības nedēļu”, ko svinējām janvārī.
 • Antoņina Žurovska vēsta par kalpojumu vietējā pansionātā. Kopš aizvadītā gada novembra pansionāts pārcelts uz mūsdienīgām telpām Mārcienā, iemītnieku garīgā aprūpe notiek tur.
 • Avīzē pieminēts pirmais Fatimas vakars, kas 13. janvārī notika Gulbenē, 13. februārī — Madonā.
 • Tā kā 25. janvārī katoļu draudzē pēc neilga pārtraukuma atsākās Alfa kurss, Ineta Resne sniedz liecību par pirmo tikšanos, kurā piedalījās gan draudzes priesteris Pāvils Kamola, gan draudzes kalpotāji un jauni dalībnieki.

2017. gada janvāris
2016. gada decembris

 • Priestera vēstule "Ar pirkstu uz lūpām".
 • Intervijā — Kušneru ģimene.
 • Draudze uzsāk Māju rožukroni.
 • Tikšanās ar novada audžuģimenes pārstāvjiem.
 • Atskats uz ceturto harizmātisko slavēšanu Rīgā.
 • Draudze piedalās nakts adorācijā Aglonā.
 • Ieskats priestera mocekļa Vladislava Litaunieka dzīvē.
 • Atsauksmes par draudzes titulsvētkiem.
 • Koristu tikšanās un draudzes sakoptības diena.
 • Lappuse bērniem.


2016. gada novembris

 •  Priesteris Pāvils Kamola par Dieva žēlsirdību mums un mirušajiem.
 •  Intervija ar draudzes seniori Paulu Šļivku.
 •  Atskats uz Zēlsirdības jubilejas gadu Madonas draudzē.
 •  Pārdomas un ierosinājumi garīgai dzīvei.
 •  Pārgājiens dabā „Mežonīgā sirds”.
 •  27. novembrī sākas Advents.

2016. gada oktobris

 • Priestera vēstule „Glābšanas riņķis un svētuma trepes”.
 • Tiek uzklausītas Rožukroņa lūgšanas.
 • Intervija ar draudzes ģimeni „Ticības ceļa sākumā”.
 • Gustavskolas projekta dalībnieki apmeklē Krīzes grūtniecības centru Polijā.
 • Par katoļu priestera dziedināšanas rekolekcijām Rīgā.
 • Draudzes delegācija viesojas Ikšķiles klosterī.
 • Svētīgais aizbildnis debesīs — Ježi Popieluško.
 • Grāmatas „Ticības iemesli” apskats.
 • Par Jauniešu vakariem un iespēju kopīgi skriet.
 • Desmitgadīgās Rasas pārdomas par Paradīzi.
   


2016. gada septembris

 • Priestera vēstījums „Sirds tiecas pēc garīgā Everesta”.
 • Dzejas dienās — priestera Pāvila dzejoļi.
 • Intervija ar Liepiņu ģimeni, kas šoruden atzīmē laulības desmitgadi.
 • Tēva diena pasaulē un mūsu draudzē.
 • Ieskats trešajā harizmātiskajā slavēšanā Rīgas Kristus Karaļa baznīcā.
 • Pārdomas par garīgo dzīvi ārzemēs.
 • Informācija par jauniešu vakariem un draudzes filmu vakariem.
 • Skolotāji liecina par savu ticību.
 • Iespaidi par Alvja Hermaņa izrādi „Pakļaušanās”.

2016. gada augusts

 • Priestera Pāvila vēstule "Dzīve: ceļš? Svētceļojums?"
 • Intervija ar Aglonas priesteri „Ticības ceļā svarīgi pilnveidoties”
 • Atskats uz pieredzes kristāliem kalnos. Reportāža nor Polijas brauciena
 • Jaunums draudzes dzīvē - Vissvētākā Sakramenta viesošanās pie mums mājās
 • Pārdomas par svētceļojumu uz Aglonu
 • Ieskats draudzes aktivitātē - Pastorāts turpina darbu
 • Atskats uz Pasaules Jauniešu dienām

2016. gada jūlijs

 • Priestera Pāvila vēstule „Karmela raktuve”.
 • vissvētākā Sakramenta
 • viesošanās pie mums mājās
 • Reportāža no Atmodas konferences „Mīlestības ugunī”.
 • Par LELB Liepājas diecēzes bīskapu ievēl Hansu Jensonu.
 • Viesojas priesteris Marcins Šimančuks no Polijas.
 • Intervija ar draudzes kalpotāju, ziedu kārtotāju — Birutu Lāci.
 • Gatavojamies svētceļojumam uz Aglonu.
 • Draudzes jauniešu brauciens uz Smilteni.
 • Pirmā Komūnija svētdienas skolas bērniem.
 • „Labā gana” nometne Kalna skolā.
 • Sveicam draudzes ģimeņu jaundzimušos.

2016. gada jūnijs

 • Priestera Pāvila vēstule „Karaliene stāv pie tavas labās rokas".
 • Ar mazumiņu ticības var izdarīt daudz! Nemitīgās adorācijas nozīme.
 • „Es dziedāšu Tam Kungam visu savu mūžu”. Tikšanās ar priestera Pāvila vecākiem.
 • „Par mani tur augšā stipri lūdzas”. Saruna ar Albertu Cibuli.
 • Caritas Latvija draudzes aktualitātes.
 • Aizlūgumi par konsekrētajām personām.
 • Tēva Tomasa vēstule svētkos.
 • Konference „Garīgās vērtības sabiedrībā”.
 • Vasarsvētku harizmātiskais lūgšanu vakars.
 • „Tu ģērbies gaismā kā tērpā”. Elza Preisa.
 • Iegūtais svētdienas skolas nodarbībās.

2016. gada maijs

 • Priestera vēstule "Nāc, Svētais Gars"; 
 • Saruna ar pr. Ingaru Stepkānu "Būt atvērtiem Dieva žēlastībai";
 • Saruna par baznīcas remontu;
 • Liecības par Dievmātes palīdzību un skapulāra pieņemšanu;
 • Nedzimušā bērna garīgā adopcija;
 • Par grāmatu "Garu izšķiršana. Ignāciskais ceļvedis ikdienas dzīvei";
 • Atskats uz slavēšanas pasākumu Rīgas Kristus Karaļa baznīcā";
 • Saruna ar draudzes ministrantu Pēteri Fursu;
 • Par CARITAS LATVIJA atbalstu;
 • Lūgšanu kapelai - 5 gadu jubileja;
 • Atskats uz koklētāju un ģitāristu saietu Aglonā;
 • Sv. Skolas bērni piedalās konkursā "Dievs ir žēlsirdīgs";
 • 2. jūnija pasākuma "Mēs+Marija+Madona" programma.

2016. gada aprīlis

 • Priestera vēstule "Jēzus - Labais Gans"; 
 • Pr. Māra Zviedra un seminārista Dāvja Ozoliņa vecāku liecības par bērnu paaicinājumu;
 • Arhibīskapa vēstījums 4. Lieldienu svētdienai – 17. aprīlim;
 • Draudzes locekļi pieņem Dievmātes skapulāru;
 • Intervija ar Guntu Strodi - Latvijas Kristīgās akadēmijas neklātienes 2. kursa studente, Madonas katoļu draudzes pārstāve;
 • Klostermāsu Emanuēlas un Gabrielas liecības par aicinājumu;
 • Ciemos pie Svētdienas skolas bērniem;
 • Fotoreportāža par Lieldienu laiku draudzē;
 • Stāsts par grupu Sus Dungo.

2016. gada marts

2016. gada februāris

2016. gada janvāris

2015. gada decembris

2015. gada novembris