Madonas dekanāta – Alūksnes, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Jaunkalsnavas, Lubānas, Madonas, Pļaviņu Romas katoļu draudžu – izdevums

2020. gada februāris

2020. gada janvāris

Madonas Katoļu draudzes periodiskais izdevums līdz 2019. gadam. Kopš 2020. gada tiek izdota dekanāta avīze.