Madonas Romas katoļu draudze 

R.n.: 90000463704 
Bankas konts: SEB Bankā UNLALV2X LV19UNLA0095132107450

Ziedojumus dievanama atjaunošanai aicinām ieskaitīt šajā kontā